Resetillägg

Du som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg. Du söker tillägget hos din hemkommun.

Villkor för resetillägg

För läsåret 2009/2010 gäller följande villkor för att få resetillägg:

  • Du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid. 
  • Du ska vara född 1990 eller senare.
  • Du ska studera utanför Sörmlands län.
  • Du kan inte få resetillägg samtidigt som du får busskort.
  • Du måste styrka dina resor med biljetter eller motsvarande.

Utbetalning och belopp

Vi betalar ut resetillägget i efterskott efter att du har uppvisat kostnader för biljetter med mera. Maxbeloppet som kan betalas ut per månad är 1/30 av basbeloppet, för närvarande 1 420 kr. Tillägget betalas ut för månaderna september-maj.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 13 augusti aktuellt läsår.

Mer information

Vill du ha ytterligare information om dagliga resor och resetillägg är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0150-568 70.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*