/
/

Föreningsbidrag

För att kunna söka bidrag behöver du vara registrerad som förening i Katrineholms kommun.

Digital ansökan för att få bidrag

Från och med i år söks alla föreningsbidrag digitalt. Det sker i InterbookGo på webben, katrineholm.ibgo.se. Även alla handlingar, inklusive årsmöteshandlingar, skickas in via InterbookGo.

Hjälp & stöd

Ring oss på telefon 0150-572 50 eller besök Kontaktcenter på Djulögatan 31 B i Katrineholm, om ni behöver hjälp eller stöd för att söka föreningsbidrag.

Bidrag

Du kan söka följande bidrag:

  • Projektbidrag – för kulturföreningar. Ansök här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Arrangemangsgaranti – för kulturevenemang. Ansök här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Snabba Stålar – för unga mellan 13-25 år. Läs mer nedan.
  • Bidrag från kommunstyrelsen. Läs mer nedan.

Övergripande anvisningsdokument för föreningsbidragPDF


Snabba Stålar

Snabba stålar är ett bidrag för unga mellan 13 och 25 år som vill arrangera ett kulturevenemang. Du kan söka från 500 kronor upp till 10 000 kronor. Snabba stålar täcker de utgifter ditt arrangemang för med sig, till exempel rekvisita, artister, teknik och förtäring. Du behöver inte vara med i en förening för att söka.

Ansök om Snabba Stålarlänk till annan webbplats

Har du inte bankID kontakta personalen på Perrongen

Du kan söka medel hos kommunstyrelsen som har pengar till förenings-arrangemang som inte ingår i kommunens sedvanliga bidragsruljangs. Kontakta då kommunstyrelsens ordförande.

Regelverk för föreningar

Vad gäller för din förening? Föreningar som har verksamhet i Katrineholm är knutna till olika ansvarsområden, beroende på vad det är för typ av verksamhet som ni bedriver i er förening och vad ni söker bidrag för. I Katrineholms kommun finns fyra olika ansvarsområden med fyra olika regelverk som föreningen ska följa:

Vet du inte vilket ansvarsområde du tillhör, kontakta föreningsservice.

Tillgänglighet

Några dokument på den här sidan är ännu inte tillgängliga enligt tillgänglighetsdirektivet. De kommer att uppdateras inom en halvårsperiod, det vill säga senast mars 2021. Vi arbetar aktivt för att de ska bli uppdaterade innan dess. Det gäller bland annat dokument för affischering på offentlig plats.
Vill du ta del av ett dokument som inte är tillgängligt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakt

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare