/
/

Föreningsbidrag

För att kunna söka bidrag behöver ni vara en registrerad förening i Katrineholms kommun.


Övergripande riktlinjer för föreningsbidrag och för att bli en registrerad föreningPDF.

Digital ansökan för att få bidrag

Från och med i år söks alla föreningsbidrag digitalt. Det sker i Föreningssystemet InterbookGolänk till annan webbplats på webben. Även alla handlingar, inklusive årsmöteshandlingar, skickas in via InterbookGo.

Hjälp & stöd

Ring oss på telefon 0150-572 50 eller besök Kontaktcenter på Djulögatan 31 B i Katrineholm, om ni behöver hjälp eller stöd för att söka föreningsbidrag.

Grundbidrag

Grundbidrag kan sökas av alla registrerade föreningar.


Ansök om föreningsbidrag

Vad gäller för din förening?

Föreningar som har verksamhet i Katrineholm är knutna till olika ansvarsområden, beroende på vad det är för typ av verksamhet som ni bedriver i er förening och vad ni söker bidrag för. I Katrineholms kommun finns fyra olika ansvarsområden med fyra olika regelverk som föreningen ska följa.

Hjälp- och stödorganisationer

För att söka bidrag till hjälp- och stödorganisationer finns riktlinjer för föreningar inom socialnämndens ansvarsområde.PDF Ansök senast 31 mars.

Fritid- och idrottsföreningar, samt bygdegårdsföreningar

För att söka bidrag till fritid- och idrottsföreningar , samt bygdegård finns riktlinjer för föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.PDF Ansök senast 30 september.

Funktionsrätts- och pensionärsföreningar

För att söka bidrag till funktionsrätts- och pensionärsföreningar finns riktlinjer för föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.PDF Ansök senast 30 september.

Kulturföreningar

För att söka bidrag till kulturföreningar finns riktlinjer för föreningar inom kulturnämndens ansvarsområdePDF. Ansök senast 13 december.

Vet du inte vilket ansvarsområde du tillhör, kontakta föreningsservice.

Övriga bidrag till kulturföreningar

Projektbidrag är ett stöd som kulturföreningar och studieförbund kan ansöka om. Här kan ni testa nya idéer som ni genomför i projektform.

Ansök om projektbidraglänk till annan webbplats

Arrangemangsgaranti kan kulturföreningar och studieförbund ansöka om när ni vill skapa ett kulturarrangemang, till exempel en koncert eller uppvisning.

Ansök om arrangemangsgarantilänk till annan webbplats

Snabba stålar är ett bidrag för unga mellan 13 och 25 år som vill arrangera ett kulturevenemang. Du kan söka från 500 kronor upp till 10 000 kronor. Snabba stålar täcker de utgifter ditt arrangemang för med sig, till exempel rekvisita, artister, teknik och förtäring. Du behöver inte vara med i en förening för att söka.

Ansök om Snabba Stålarlänk till annan webbplats

Har du inte bankID kontakta personalen på Perrongen

Arrangemangsbidrag och sponsring

Du kan söka bidrag för olika arrangemang och andra aktiviteter som du inte fått beviljat i annat bidrag. Arrangemangsbidraget söker du hos kommunstyrelsen, kontakta då kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström via goran.dahlstrom@katrineholm.se.

Kontakt

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare