/

Avgifter 2019 äldreomsorg

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift. Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Kommunen hämtar automatiskt in uppgifter om följande pensioner:

 • Inkomstpension
 • Garantipension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Änkepension

Du kan lämna uppgifter om inkomster för beräkning av avgifter i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats.

Autogiro

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift. Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Du kan ansöka om autogiro i vår e-tjänst och blankett.länk till annan webbplats

 • Almgården, Furuliden, Lövåsgården, Malmgården, Norrgläntan, Strandgården, Vallgården, Yngaregården = 5 000 kronor per månad (vissa mindre lägenheter på Almgården och Yngaregården 4 070 kronor per månad).

 • Dubblett = 5 717 kronor per månad.

 • Igelkotten (Tallåsgården och Solgläntan) = 4 600 kronor per månad.

 • Igelkottens servicehus = 4 279-6 473 kronor per månad beroende på lägenhetens stolek.

 • Panterns servicehus = 5 781-6 361 kronor per månad beroende lägenhetens storlek.
 • 100 kronor per byxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i särskilt boende.
 • Patientavgift inkontinenshjälpmedel = 100 kronor per förskrivning.

Patientavgiften gäller inte de som bor på särskilt boende och LSS-boende.
Landstinget ansvarar för brukare som bor i enskilt boende.
Kommunen ansvarar för vuxna brukare, vars åldersgrupp ska harmonisera med hemsjukvården och särskilt boende.

Matlåda levererad till hemmet

Enstaka portioner

 • Lunch 62 kronor per dag med tillbehör
 • Lunch 55 kronor per dag utan tillbehör
 • Kvällsmåltid 31 kronor perdag
 • Dessert 5 kronor per portion

Månadsabonnemang (beräknas på 30 dagar per månad)

 • Med tillbehör = 1 860 kronor per månad
 • Utan tillbehör = 1 650 kronor per månad

Måltider på särskilt boende för äldre

 • 3 450 kronor per månad

Måltider vid dagverksamhet

 • 75 kronor per dag. I priset ingår lättfrukost, lunch och kaffe.

Måltider vid korttidsvistelse/avlastning 

 • 115 kronor per dag.

Måltider i servicehusens restauranger

 • Frukost 23 kronor per dag
 • Lunch 62 kronor per dag
 • Kvällsmåltid 31 kronor per dag
 • 400 kronor per månad (oavsett antal resor)

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa för vård och omsorg. Avgiften regleras av Socialtjänstlagen och gäller för service- och omvårdnadsinsatser. En insats kan vara städning, tvättning, handling, omvårdnad, trygghetslarm, korttidsboende och boendestöd.

Avgiften för boendestöd gäller oavsett om du bor i ordinärt eget boende eller inom socialpsykiatrins boenden i andra hand.

Från den 1 februari 2019 är maxtaxan högst 2 089 kronor per månad.

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst och boendekostnad.
Utförlig information med räkneexempel finns i broschyren.

 • 275 kronor per månad (högsta avgift).

Avgiften för service- och omvårdnad samt mat kan minskas om du är bortrest eller vistas på sjukhus. Avgiften minskas enligt särskilda regler vid frånvaro. Avgiften för trygghetslarm förändras inte.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende.

Avgiften kan reduceras upp till tre månader. En reducerad avgift kan aldrig bli högre än maxtaxan.
Om du har kapital som är mer än ett basbelopp kan du inte få reducerad avgift.

När du ansöker ska du lämna inkomstförfrågan samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggaren.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift i vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

 • Stöd till anhöriga
 • Fixar Malte
 • Hembesök av handläggare
 • Hemtjänstcafé
 • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på särskilt boende. Sjuksköterska bedömer behovet.
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på särskilda boenden)
 • Uppsökande verksamhet för 80-åringar
 • Utryckning av larmpatrullen (kräver beslut om larm)
 • Viss underhållning på särskilda boenden 

Avgiftsfria tjänster som kräver beslut

 • Avlastning i hemmet upp till 20 timmar per månad
 • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
 • Insatser av nattpatrullen (när du har bistånd i övrigt)
 • Telefontjänst (möjlighet att bli uppringd dagligen av hemtjänstpersonal)

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag 9-11