/

Skapande skola

 

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan professionella kulturaktörer och skolan. Bidraget ska bidra till att eleverna får tillgång till kulturens alla uttrycksformer på skoltid. Kulturskolan Katrineholm samordnar Skapande skola-projekt för Katrineholms kommun

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hanna Olsson, Enhetschef, Kulturskolan/KomTek
Telefon: 072-264 59 74
Mejl: hanna.olsson@katrineholm.se