/

Underhåll av gator & vägar

Katrineholms kommun ansvarar för vägar och gator inom tätbebyggt område, huvudgator och bostadsgator. Här hittar du information om snöröjning, sandupptagning och belysning, och vilket ansvar du som fastighetsägare inom tätbebyggt område har.

Fastighetsägarens ansvar

För den allmänna trivseln i kommunens tätbebyggda områden finns regler som du som fastighetsägare behöver känna till.  

Som fastighetsägare ansvarar du bland annat för att:

 • Renhållning av gångbanor - bland annat snöröjning.
 • Häcken inte blir för hög så att det blir dålig sikt och skapar en osäker trafikmiljö för gång-, cykel- och biltrafikanter.
 • Häcken inte växer ut över tomtgränsen och därmed hindrar framkomligheten för gång och cykeltrafikanter.

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken och kan bli en trafikfara.

Öka trafiksäkerheten

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. För att förbättra sikt, framkomlighet, och underlätta gatuunderhållet, uppmanar vi alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att minska olycksriskerna och att sikten är god.

Höjd på häck och fri höjd över gång-, cykel- och körbana

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

 • Häcken bör inte vara högre än 80 centimeter över gatunivån.
 • Över en gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter.
 • Över en cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,2 meter.
 • Över en körbana ska den fria höjden vara mins 4,6 meter.  

Detaljer och skisser

Läs gärna vår handbok i hur du klipper häcken rättPDF

Felanmäl till oss

Om du har behov av att uppmärksamma oss på exempelvis höga häckar, skadegörelse eller något annat är du välkommen att använda vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din app-butik. Med din hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel. Du kan även använda vår e-tjänst för felanmälanöppnas i nytt fönster.

Snöröjning och halkbekämpning

Du som är fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till din fastighet. Det innebär att du ska se till så att gångbanan är framkomlig och halkbekämpad. Undantaget är om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö (plogvall). Snövallen som blir efter snöröjningen skall fastighetsägaren själv öppna. Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren, till exempel byggsäckar.

Snö från tak, uppfart och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får alltså inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen.

Om du av hälsoskäl eller dylikt inte får eller kan skotta finns möjligheten att vända sig till någon entreprenör som kan hjälpa till. Sök på "snöskottning Katrineholm" så kan du hitta flera alternativ.

Parkering

Har du ett särskilt parkeringstillstånd för dig själv eller en anhörig som rörelsehindrad? Flytta gärna bilen under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet. Då snöröjs din parkeringsplats samtidigt som övriga gatan.

Sandupptagning

Sandupptagningen påbörjas så snart vädret tillåter. Det får inte vara för torrt eller blött.

Arbetet tar cirka åtta veckor från början till slut. Gång- och cykelvägar, samt centrum prioriteras alltid först. Kransorterna körs parallellt med centralorten. 

Hjälp oss! Du som är fastighetsägare kan göra att arbetet går fortare genom att du sopar upp och tar bort sanden från gångbanorna innan vi sopar gatorna.

Turordningen för sandsopningen 2019 är följande: 

 1. Gång och cykelvägar
 2. Centrum
 3. Söder med Äsköping, Äs vägskäl, Bie samt Strängstorp
 4. Öster med Strångsjö, Forssjö samt Björkvik
 5. Norr med Valla, Sköldinge samt Flodafors
 6. Väster

Belysning

Vi har 8 100 gatubelysningslampor som lyser upp våra parker, vägar, gator, kost och torg i Kartineholms kommun. Två gånger per år gör vi en särskild tillsyn av samtliga lampor, en gång i februari och en gång i september. Det gör vi genom att alla lampor tänds i tur och ordning och kollas. 

Dessutom gör vi kontroller en gång per månad under oktober-april för att laga det som anmälts trasigt. Då kan det hända att det lyser dagtid i vissa delar av kommunen. Det är precis som det ska vara för att vi ska kunna testa att lamporna fungerar.

Byte av gatuljus under april och maj

Från och med 30 april och fyra veckor framåt genomför vi årets (2019) seriebyte på ljuskällor i norra och östra Katrineholm. Vi kommer att byta 1900 lampor och belysningen kan komma att lysa under dagtid i dessa områden.

Stabilitetskontroll av gatuljus under maj

Fram till sista maj genomför vi stabilitetsprov av gatubelysningsstolpar i Björkvik och östra Katrineholm samt Rosenholm och Gatstuberg. Entreprenör för arbetet är Roch Service och de kommer att kontrollera 700 stolpar. Vid kontrollen genomförs böjprov, koll av stabilitet, hållfasthet samt eventuella skador eller andra fel.

Varför lyser det när det är ljust?

Våra gatubelysningsstolpar regleras efter när mörkret infaller om dagarna. Ibland händer det att lamporna lyser fast det inte är mörkt. Det kan bero på att vi gör kontroller av vår gatubelysning för att testa och se om det fungerar.

Var anmäler jag en trasig gatlykta?

Du kan antingen använda vår app för Felanmälan eller via vår e-tjänst Felanmälan.  

När kommer ni och lagar en trasig gatubelysningsstolpe?

Så fort vi har fått in en anmälan så planerar vi för att laga belysningen. Ibland är det glödlampan som gått sönder, ibland själva armaturen. Därför kan det ta lite tid innan den är igång igen beroende på vad som är fel.

Snö och halka

Vi halkbekämpar och snöröjer 16 mil gång- och cykelbanor samt 17 mil stadsgator och mindre lokalgator. Beroende på väg så plogar, saltar, sandar eller sopsaltar vi för att göra miljön trygg och säker för dig, oavsett hur du tar dig fram. Under frågor och svar om snö och halka (tryck på det lila avsnittet) kan du läsa mer om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning i Katrineholms kommun.

Vilka vägar ansvarar Katrineholms kommun för?

I Katrineholms kommuns tätorter är det Service- och teknikförvaltningen som har ansvaret för snöröjningen på våra gator samt gång- och cykelbanor. Trafikverket ansvarar för Vingåkersvägen/Mejerigatan, riksväg 52, tillhörande gång- och cykelbanor, länsväg 555 fram till Djulökorset, länsväg 555 till avtagsväg Rosenholm samt alla genomfarter i tätorterna. Felanmälan till Trafikverket kan du göra på telefon 0771-921 921. 

Varför plogas inte cykelbanan när ni ändå plogat vägen bredvid?

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som för att ploga gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Hur prioriterar kommunen?

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. Vi prioriterar plogning av gång- och cykelbanor. Snödjupet ska inte överstiga fem centimeter, men under pågående snöfall väntar vi lite längre. Vår ambition är att hinna ploga före klockan 06.30. Prioriterade områden är också stora trafikerade gator som till exempel Vasavägen-Eriksbergsvägen och Linnévägen–Sveavägen–Ringvägen då vi plogar vid sex centimeters djup. Mindre gator plogas vid tolv centimeter. 

Vad gäller med sandning och saltning?

De flesta huvudgator saltas vid behov. I norra stadsdelen fortsätter halkbekämpning utan salt (med undantag av Storgatan, Bievägen och Starrvägen). Sandning av körbanor utförs bara på särskilt utsatta platser som exempelvis backar, före korsningar och liknande. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden. 

Här kan du hämta sand:

Villaägare får hämta sand hinkvis i service- och teknikförvaltningens förråd, infart Högmossevägen 5 (se skylt). I Valla kan sand hämtas på parkeringen utmed Storgatan, mittemot Valla Däck. I Bie på vändplan, Kurortsvägen. 

Var lämnar jag synpunkter och felanmälan på snöröjningen?

Stora maskiner kan ibland skada brevlådor och staket eller annan egendom nära vägkanten. Du som är fastighetsägare bör snarast anmäla eventuella skador till oss. Använd gärna vår e-tjänst Felanmälan Katrineholm.

Sopsaltning

Under vintern 2019 kommer vi att testa metoden sopsaltning på utvalda gång- och cykelvägar i mindre skala i Katrineholm.

Sopsaltning innebär att vi sopar och saltar gång- och cykelvägar, syftet med testet är att ta reda på om den här formen av halkbekämpning är bättre jämfört med andra. Den utvalda sträckan går från Duveholmsgymnasiet till Stortorget via Västgötagatan och Drottninggatan. Vi kommer även testa sopsaltning från Linnévägen (start vid Vingåkersvägen) till Sveavägen, vidare till Åsporten. Från Åsporten sopsaltar vi sedan Eriksbergsvägen (se karta längre ned).

Sopsaltning har flera positiva effekter:

 • Minskar risken för punktering.
 • Mindre slask och lägre risk för återfrysning.
 • Bättre framkomlighet.

Behöver jag vara orolig för punktering?

Metoden minskar risken för punktering men det är bra om du har vinterdäck på cykeln.

Hur kommer cykelbanan att vara?

Det blir mindre slask och snö vilket innebär bättre framkomlighet för dig som cyklar och går. Sopsaltningen innebär också en lägre risk för återfrysning.

Enligt en rapport från VTI (Sopsaltning av cykelvägar - för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister, 2014) så blir det ett bättre väglag av sopsaltning än med traditionell plogning och sandning. VTI:s mätningar visar också att friktionen i genomsnitt varit betydligt högre på de sopsaltade stråken jämfört med de stråk som inte saltats.

Kan jag promenera på sträckan med hunden?

Saltet kan fastna i djurtassar, därför är det bra att spola av och torka djurens tassar när du varit ute och promenerat på den utvalda sträckan. Men saltet är inte farligt för våra fyrbenta vänner.

Kommer cykeln att rosta?

Saltet kan göra så att du behöver se över din cykel mer än tidigare. Men som vintercyklist är det (oavsett halkbekämpningsmetod) extra viktig att du rengör, reparerar och tar hand om din cykel kontinuerligt för att den ska vara trafiksäker.

Varför sopsaltning?

Vi sopsaltar för att på ett bra och smidigt sätt få bort snö och is istället för att ploga och sanda. Metoden ökar framkomligheten och säkerheten på cykelvägarna. Då vi har en cykelväg fri från grus eller skräp minskar risken för en cykelolycka då just grus och skräp annars är en vanlig orsak att någon åker omkull.

Hur funkar det?

Vi borstar bort snö och is från cykelbanan med en maskin som samtidigt lägger ut ett saltlag. Saltet gör i sin tur att snö och is inte bildas på nytt.

När kommer ni att sopsalta?

Vi kommer att sopsalta den utvalda sträckan vid nederbörd och minusgrader, detta görs på tidiga morgnar och under dagen. Blir det för kallt kommer vi att använda annan form av snöröjning och halkbekämpning.

Var kommer ni att sopsalta?

Den utvalda sträckan som ingår i testet är gång- och cykelvägen från Duveholmsgymnasiet till Stortorget via Västgötagatan, Vingåkersvägen och Djulögatan-Drottninggatan. Vi kommer även testa sopsaltning på Linnévägen (start vid Vingåkersvägen) till Sveavägen, vidare till Åsporten. Från Åsporten sopsaltar vi sedan Eriksbergsvägen tillbaka till Linnévägen.

Varför sopsaltas inte alla gång- och cykelvägar?

Vi testar sopsaltning på den valda sträckan för att sedan kunna utvärdera metoden. Är det ett lyckat test kommer vi att sopsalta fler gång- och cykelbanor.

Men hur påverkar sopsaltning miljön?

Vi ser till att ha noga kontroll över den mängd salt vi använder, så att det inte blir onödigt mycket. Samtidigt ser vi större miljövinster om fler tar cykeln istället för bilen.

Finns det några nackdelar?

Det kan finnas partier med halka längs med sträckan som vi sopsaltar, där det ser ut att vara svart asfalt, dvs. barmarksförhållanden, men i själva verket är halt. Risk för halka kan uppstå där det finns vägmarkeringar, brunnslock, nedsmutsad cykelbana eller där det är skadad eller ojämn beläggning, eller avvikande beläggning, t ex betongplattor och små gatsten. Källa: Sopsaltning av cykelvägar - för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister 2014.

Karta över Katrineholm med blå markeringar för den sträckning som sopsaltning kommer att utföras på under vintern 2018-2019.

På kartan över Katrineholm ser du med blå linje den sträckning som vi testar sopsaltning på.

Kontakt

Reception service- och teknikförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Felanmälan infrastruktur och offentlig miljö

Telefon vardagar 08.00-17.00: 0150-570 00
Telefon utanför kontorstid: 0150-571 69