/

Överförmyndarnämnden

Här finns överförmyndarnämndens kallelser och protokoll från år 2023 och framåt. Nämnden bildades den 1 januari 2023.

2023-06-15

§ 33 Val av justerare
§ 34 Fastställande av dagordning
§ 35 Information från verksamhetschef
§ 36 Internkontrollplan 2023
§ 37 Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning år 2022
§ 38 Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning år 2022
§ 39 Entledigande av god man
§ 40 Redovisning av delegationsbeslut

2023-05-25

§ 29 Val av justerare
§ 30 Fastställande av dagordning
§ 31 Informationspunkt - återrapportering från förvaltningen samt återkoppling tidigare beslutsärenden
§ 32 Meddelande

2023-04-27

§ 15 Val av justerare
§ 16 Fastställande av dagordning
§ 17 Informationspunkt - Föredragning i ärendehantering
§ 18 Diskussionspunkt - Ställföreträdarens lämplighet
§ 19 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 20 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 21 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 22 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 23 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 24 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 25 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 26 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 27 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 28 Meddelande

2023-03-09

§9 Val av justerare
§10 Fastställande av dagordning
§11 Informationspunkt - Sekretess
§12 Överförmyndarnämndens plan med budget 2023
§13 Statistik 2022
§14 Inställande av sammanträde

2023-01-12

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Presentationspunkt
§ 4 Val av dataskyddsombud
§ 5 Information
- Kontroll av dataskyddsefterlevnad för överförmyndaren 2022
§ 6 Delegationsordning
§ 7 Principer för arvode och ersättningar till ställföreträdare
§ 8 Sammanträdesdagar 2023