/

Överförmyndarnämnden

Här finns överförmyndarnämndens kallelser och protokoll från år 2023 och framåt. Nämnden bildades den 1 januari 2023.

Sammanträde 2024-02-15

§nr ärende

1 Val av justerare
2 Fastställande av dagordning
3 Årsredovisning 2023
4 Internkontrollrapport 2023
5 Internkontrollplan 2024
6 Verksamhetsinformation

2024

Sammanträde 2024-04-18

Sammanträde 2024-02-15

2023-12-14

§ 62 Val av justerare
§ 63 Fastställande av dagordning
§ 64 Nämndens plan med budget 2024
§ 65 Länsstyrelsens inspektionsrapport
§ 66 Redovisning av delegationsbeslut
§ 67 Diskussionspunkt - Ställföreträdarnas lämplighet
§ 68 Verksamhetsinformation

2023-10-19

§ 53 Val av justerare
§ 54 Fastställande av dagordning
§ 55 Vitesföreläggande - ej inkommen sluträkning
§ 56 Vitesföreläggande - ej inkommen sluträkning
§ 57 Vitesföreläggande - ej inkommen sluträkning
§ 58 Arkivbeskrivning
§ 59 Sammanträdesdagar 2024
§ 60 Beslut om att ställa in sammanträde 16 november 2023
§ 61 Information

2023-09-21

§ 46 Val av justerare
§ 47 Fastställande av dagordning
§ 48 Delårsrapport 2023
§ 49 Presentation av handläggningstider
§ 50 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2023
§ 51 Verksamhetsinformation - återberättelse från handläggare avseende ärendehantering
§ 52 Meddelande

2023-08-24

§ 41 Fastställande av dagordning
§ 42 Övergripande plan med budget 2024
§ 43 Information - återkoppling om sommaren
§ 44 Diskussionspunkt - ställföreträdares lämplighet
§ 45 Meddelande

2023-06-15

§ 33 Val av justerare
§ 34 Fastställande av dagordning
§ 35 Information från verksamhetschef
§ 36 Internkontrollplan 2023
§ 37 Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning år 2022
§ 38 Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning år 2022
§ 39 Entledigande av god man
§ 40 Redovisning av delegationsbeslut

2023-05-25

§ 29 Val av justerare
§ 30 Fastställande av dagordning
§ 31 Informationspunkt - återrapportering från förvaltningen samt återkoppling tidigare beslutsärenden
§ 32 Meddelande

2023-04-27

§ 15 Val av justerare
§ 16 Fastställande av dagordning
§ 17 Informationspunkt - Föredragning i ärendehantering
§ 18 Diskussionspunkt - Ställföreträdarens lämplighet
§ 19 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 20 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 21 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 22 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 23 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 24 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 25 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 26 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 27 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 28 Meddelande

2023-03-09

§9 Val av justerare
§10 Fastställande av dagordning
§11 Informationspunkt - Sekretess
§12 Överförmyndarnämndens plan med budget 2023
§13 Statistik 2022
§14 Inställande av sammanträde

2023-01-12

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Presentationspunkt
§ 4 Val av dataskyddsombud
§ 5 Information
- Kontroll av dataskyddsefterlevnad för överförmyndaren 2022
§ 6 Delegationsordning
§ 7 Principer för arvode och ersättningar till ställföreträdare
§ 8 Sammanträdesdagar 2023