/

Överförmyndarnämnden

Här finns överförmyndarnämndens kallelser och protokoll från år 2023 och framåt. Nämnden bildades den 1 januari 2023.

Sammanträde 2024-04-18

§nr ärende

7 Val av justerare

8 Fastställande av dagordning

9 Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

10 Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

11 Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

12 Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

13 Vitesföreläggande för ej inkommen årsräkning

14 Vitesföreläggande avseende arvsskifte

15 Statistik 2023

16 Återrapportering Länsstyrelsens inspektionsrapport 2023

17 Presentation om granskning av årsräkningar

18 Diskussionspunkt - Framtida kostnader och digital tjänst

19 Diskussionspunkt - Ställföreträdare och arvode

20 Verksamhetsinformation

Sammanträde 2024-02-15

§nr ärende

1 Val av justerare
2 Fastställande av dagordning
3 Årsredovisning 2023
4 Internkontrollrapport 2023
5 Internkontrollplan 2024
6 Verksamhetsinformation

2023-12-14

§ 62 Val av justerare
§ 63 Fastställande av dagordning
§ 64 Nämndens plan med budget 2024
§ 65 Länsstyrelsens inspektionsrapport
§ 66 Redovisning av delegationsbeslut
§ 67 Diskussionspunkt - Ställföreträdarnas lämplighet
§ 68 Verksamhetsinformation

2023-10-19

§ 53 Val av justerare
§ 54 Fastställande av dagordning
§ 55 Vitesföreläggande - ej inkommen sluträkning
§ 56 Vitesföreläggande - ej inkommen sluträkning
§ 57 Vitesföreläggande - ej inkommen sluträkning
§ 58 Arkivbeskrivning
§ 59 Sammanträdesdagar 2024
§ 60 Beslut om att ställa in sammanträde 16 november 2023
§ 61 Information

2023-09-21

§ 46 Val av justerare
§ 47 Fastställande av dagordning
§ 48 Delårsrapport 2023
§ 49 Presentation av handläggningstider
§ 50 Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2023
§ 51 Verksamhetsinformation - återberättelse från handläggare avseende ärendehantering
§ 52 Meddelande

2023-08-24

§ 41 Fastställande av dagordning
§ 42 Övergripande plan med budget 2024
§ 43 Information - återkoppling om sommaren
§ 44 Diskussionspunkt - ställföreträdares lämplighet
§ 45 Meddelande

2023-06-15

§ 33 Val av justerare
§ 34 Fastställande av dagordning
§ 35 Information från verksamhetschef
§ 36 Internkontrollplan 2023
§ 37 Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning år 2022
§ 38 Vitesföreläggande, ej inkommen årsräkning år 2022
§ 39 Entledigande av god man
§ 40 Redovisning av delegationsbeslut

2023-05-25

§ 29 Val av justerare
§ 30 Fastställande av dagordning
§ 31 Informationspunkt - återrapportering från förvaltningen samt återkoppling tidigare beslutsärenden
§ 32 Meddelande

2023-04-27

§ 15 Val av justerare
§ 16 Fastställande av dagordning
§ 17 Informationspunkt - Föredragning i ärendehantering
§ 18 Diskussionspunkt - Ställföreträdarens lämplighet
§ 19 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 20 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 21 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 22 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 23 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 24 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 25 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 26 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 27 Vitesföreläggande - ej inkommen årsräkning 2022
§ 28 Meddelande

2023-03-09

§9 Val av justerare
§10 Fastställande av dagordning
§11 Informationspunkt - Sekretess
§12 Överförmyndarnämndens plan med budget 2023
§13 Statistik 2022
§14 Inställande av sammanträde

2023-01-12

§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Presentationspunkt
§ 4 Val av dataskyddsombud
§ 5 Information
- Kontroll av dataskyddsefterlevnad för överförmyndaren 2022
§ 6 Delegationsordning
§ 7 Principer för arvode och ersättningar till ställföreträdare
§ 8 Sammanträdesdagar 2023