/

Parkering

Här får du mer information om var du kan parkera i centrala Katrineholm, hur du ansöker om olika slags parkeringstillstånd och många andra parkeringsrelaterade frågor.

Entrén till parkeringshuset Loket. Foto: Josefine Karlsson
Entrén till parkeringshuset Loket. Foto: Josefine Karlsson

Med hjälp av vår digitala parkeringskarta kan du enkelt se var det finns parkeringsmöjligheter i centrala Katrineholm.


Kontakt

Behöver du hjälp eller har du frågor om parkeringskartan? Vänd dig direkt till Kontaktcenter. Länk till annan webbplats.
Besöksadress: Djulögatan 31 B, Katrineholm Länk till annan webbplats.
Mejl: kontaktcenter@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 63

Öppet helgfria vardagar klockan 10-16.

Synpunkter och förbättringsförslag

Har du synpunkter på parkeringskartan eller vill lämna förbättringsförslag? Kontakta:
Jonatan Faijersson, GIS-ingenjör.
Mejl: jonatan.faijersson@katrineholm.se
Telefon: 0150-571 89

Parkeringshuset Loket hittar du på Postgatan 6 (vid järnvägsstationen) i Katrineholm. Du kan även förboka din plats via vårt digitala parkeringssystem. Länk till annan webbplats.

Antal parkeringsplatser: 237.
Kostnad betalautomat: Här parkerar du gratis de två första timmarna. Sedan gäller 8 kronor per timme. 70 kronor per dygn.
Kostnad månadsabonnemang: 500 kronor per månad.
Öppettider: Du kan parkera och hämta din bil dygnet runt. Däremot är parkeringshuset låst för den som inte har parkeringsbiljett.
Ladda din elbil: idag hittar du fyra stycken laddplatser (AC 22kW, typ 2) för elbil på bottenplan. Läs mer om laddplatserna och priser här. Länk till annan webbplats.
Kameraövervakning: parkeringshuset är kameraövervakat på in- och utsidan.

Så här fungerar det

Vid infart: checka in dig med ditt betal- eller bensinkort. Bommen och porten
öppnas. Kör in och parkera.

Vid utfart: kör fram mot porten som öppnar sig automatiskt. Kör fram till
betalautomaten. Betala för parkerad tid med samma kort som vid infart. Bommen
öppnas. Kör ut.

Vid månadsabonnemang: här köper du ditt månadsabonnemang Länk till annan webbplats.
Kameror läser av ditt registreringsnummer vid in- och utfart, och bom och port öppnas automatiskt. Du får även en QR-kod via din mejl som du visar upp vid betalautomaten om kameran inte kan läsa av ditt registreringsnummer.

Du kan ha 5 olika bilar registrerade på samma månadsabonnemang (men bara en bil inne åt gången). Klicka på "lägg till registreringsnummer" när du bokar ett månadsabonnemang.

Parkera med Parkster: Använd zonkod 15100 för p-hus Loket i Parksters app i mobilen för att köpa p-biljett. Scanna Parksters QR-kod som du hittar på skylten vid infarten till parkeringshuset med kameran i din mobiltelefon, eller gå till parkster.se/app Länk till annan webbplats.. Ladda ner appen, skapa konto och följ deras instruktioner. Kom ihåg att gå till ”Garaget” och välj fliken ”Kameraparkering” i appen och markera de bilar du vill aktivera. Du får en kod på biljetten i appen som du använder vid gångdörren för att komma in i parkeringshuset när porten är stängd.

Komma in i parkeringshuset: Normalt är portarna till parkeringshuset stängda. Du kommer in i parkeringshuset via sidodörrarna. Koden är 00 + de 4 sista siffrorna i ditt kortnummer (om du checkat in med betalkort). Har du månadsabonnemang scannar du din QR-kod. Se instruktion vid sidodörrarna.

Kontakt eller hjälp/support

Har du frågor eller behöver hjälp på plats i parkeringshuset? Tryck på telefonsymbolen som du hittar vid displayen vid sidan om gångdörren. Du kommer då till vår support för parkeringshuset. Du kan också ringa vår support på telefonnummer 013-266 12 14. Du kan också ringa Katrineholms kommuns felanmälan på telefon: 0150-571 69.

Allmänna villkor

Här hittar du de allmänna villkoren för användning av parkeringshuset Loket.

Parkeringshuset Pionen hittar du på Köpmangatan 3 i Katrineholm. För att parkera i parkeringshuset pionen behöver du vara registrerad som kund hos oss eller hos parkster. Även om du bara vill parkera två timmar.

Antal parkeringsplatser: 33.
Kostnad betalautomat: Här parkerar du gratis de två första timmarna. Sedan gäller 8 kronor per timme och 70 kronor per dygn.
Öppettider: Parkeringshuset är öppet alla dagar i veckan klockan 7-22.
Ladda din elbil: Det finns två stycken laddplatser för elbil i parkeringshuset, läs mer om aktuella laddpriser här. Länk till annan webbplats.
Kameraövervakning: Parkeringshuset är kameraövervakat på in- och utsidan.

Så här fungerar det

För att bli kund registrerar du dig i vårt digitala parkeringssystem. Länk till annan webbplats. Kom ihåg att du måste du koppla ett betal-kort till tjänsten för att kunna använda den.

Betalningsmetoder

Parkera med Katrineholms kommun: Scanna QR-koden som du hittar på skylten vid infarten till parkeringshuset med kameran i din mobiltelefon, eller gå till vårt digitala parkeringssystem Länk till annan webbplats. för att registrera dig och börja parkera. Betalning sker automatiskt vid utfart. Kameror läser av ditt registreringsnummer vid in- och utfart och porten öppnas automatiskt. Du får också en QR-kod till din mobiltelefon som du scannar vid gångdörren för att komma in i parkeringshuset när porten är stängd.

Parkera med Parkster: Använd zonkod 15101 för p-hus Pionen i Parksters app i mobilen för att köpa p-biljett. Scanna Parksters QR-kod som du hittar på skylten vid infarten till parkeringshuset med kameran i din mobiltelefon, eller gå till parkster.se/app Länk till annan webbplats.. Ladda ner appen, skapa konto och följ deras instruktioner. Kom ihåg att gå till ”Garaget” och välj fliken ”Kameraparkering” i appen och markera de bilar du vill aktivera. Du får en kod på biljetten i appen som du använder vid gångdörren för att komma in i parkeringshuset när porten är stängd.

Komma in i parkeringshuset: Normalt är portarna till parkeringshuset stängda. Du kommer in i parkeringshuset via sidodörrarna. Du får en kod när du köper din biljett. Se instruktion vid sidodörrarna ellr informationen ovan.

Kontakt eller support

Har du frågor eller behöver hjälp på plats i parkeringshuset? Tryck på telefonsymbolen som du hittar vid displayen vid sidan om gångdörren. Du kommer då till vår support för parkeringshuset. Du kan också ringa vår support på telefonnummer 013-266 12 14. Du kan också ringa Katrineholms kommuns felanmälan på telefon: 0150-571 69.

Allmänna villkor

Här hittar du de allmänna villkoren för användning av parkeringshuset Pionen

I centrala Katrineholm måste du använda P-skiva (parkeringsskiva) som tidsmätningsinstrument på kommunala parkeringsplatser. Skyltar visar var du måste ha P-skiva.

Här kan du hämta en P-skiva

 • Turistbyrån, centralstation vid Stationsplan.
 • Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27.
 • Kontaktcenter, Djulögatan 31B.

Så här använder du P-skivan, regler och bestämmelser

P-skivan används i Katrineholm för tidsmätning på allmänna parkeringsplatser. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar där parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen "P-skiva" eller texten "P-skiva".

 • Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmast följande hel respektive halvtimme.
 • Om ankomsten sker före den tidsbegränsning som anges på P-skylten, ställs P-skivan in på det klockslag då begränsningen börjar, till exempel klockan 9.
 • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
 • P-skivan ska placeras innanför vindrutans högra sida, lätt avläsbar utifrån.
 • Endast en P-skiva får användas vid uppställningstillfälle.

I Katrineholm finns det sex stycken ställplatser för husbil. Två i centrum och fyra vid Djulö camping, som ligger 3 kilometer från centrala Katrineholm.


Ställplatser i centrala Katrineholm

Antal platser: två.
Adress: parkeringsplats Liljan i korsningen Vasavägen/Fredsgatan.
Avgift: gratis.
Tid: här får du stå parkerad i max 24 timmar.
Närmaste offentliga toalett: toalett hittar du vid parkeringen bakom Sörmlands Sparbank (se kartan i bildspelet ovan).
Service: ställplatserna har inte el, vatten eller andra servicefunktioner.

Ställplatser vid Djulöbadets camping

Antal platser: fyra.
Adress: Kanotvägen 6.
Avgift: ja. För mer information, vänligen kontakta Djulöbadets camping på telefon 0150-572 42.
Tid: platserna hyrs ut per natt.
Närmaste offentliga toalett: vid Djulöbadets camping.
Service: ställplatserna har el men inte vatten eller andra servicefunktioner.

Här nedan kan du även ladda ned en karta i PDF-format över ställplatser för husbil i Katrineholm Pdf, 3.8 MB.

Parkerar du fel på Katrineholms kommuns mark kan du få en parkeringsanmärkning. Storleken på avgiften beror på typen av överträdelse. 

Avgifter för felparkering

Kommunfullmäktige har fastställt vilka felparkeringsavgifter som gäller i Katrineholms kommun. Här kan du läsa vilka avgifter som gäller för felparkering. Länk till annan webbplats.

Har du fått en felaktig parkeringsanmärkning?

Om du tycker att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning (även kallad p-bot), kan du ansöka om rättelse. Du ansöker om rättelse genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. 

Överklaga

Om du tycker att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du ansöka om rättelse (överklaga). Du ansöker om rättelse genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. Du kan även ansöka om rättelse genom att fylla i en blankett på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats. 

Transportstyrelsens kundtjänst

Har du andra frågor om parkeringsanmärkningen kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för frågor på telefon 0771-14 15 16. Du kan också besöka Transportstyrelsens webbplats för att få mer information om parkeringsanmärkningar. 

Parkeringsövervakning

Avarn Security ansvarar för parkeringsövervakning av gator, vägar och offentliga parkeringar inom Katrineholms kommun. 

Hur lämnar jag information om felparkerade fordon?

Information om långtidsuppställda eller felparkerade fordon kan du mejla till samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se, som i sin tur vidarebefordrar informationen till Avarn Security.

Katrineholms kommun kan utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för dig som har svårt att gå och är rörelsehindrad. Tillståndet söker du hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vem kan få tillstånd?

Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Rörelsehindret ska vara varaktigt. 

Så här ansöker du

Du kan göra din kompletta ansökan direkt via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Första gången du ansöker om parkeringstillstånd ska du alltid lämna in både ansökan om parkeringstillstånd och ett intyg. Intyget ska skrivas av läkare eller annan legitimerad person (distriktssköterska eller sjukgymnast). Om det skulle behövas begär vi in komplettering. 

När du vill förnya ditt parkeringstillstånd är det bra att tänka på att lämna in ansökan i god tid innan det går ut. Vi meddelar om du behöver lämna ett nytt intyg. 

Två typer av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan beviljas till förare eller passagerare. 

1. Parkeringstillstånd för förare
Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka. 

2. Parkeringstillstånd för passagerare
För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs det att du förutom begränsad gångförmåga även har ett mycket stort behov av hjälp från föraren utanför bilen. 

Var och hur länge gäller parkeringstillståndet?

 • När du fått tillstånd kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.
 • Det gäller i hela Sverige och samtliga EU-länder.
 • Parkeringstillstånd kan beviljas för högst fem år i taget.
 • Utfärdat parkeringstillstånd är personligt. Det är inte knutet till något särskilt fordon.

Så här bedömmer vi ditt ärende

Vår bedömning av rörelsehinder grundar sig på gångförmåga. Ansökan och intyg bedöms enskilt/individuellt med utgångspunkt från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Mer information

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

För att underlätta sandupptagning och snöröjning i centrala Katrineholm, gäller parkeringsförbud på vissa gator från 1 december till 31 maj.

Förbuden gäller för att vi ska kunna ploga och ta upp sand även där bilar ofta står parkerade. Alla tillfälliga parkeringsförbud gäller en dag i veckan mellan klockan 07.00 och 16.00:

 • I norra stadsdelen gäller parkeringsförbud på tisdagar och onsdagar.
 • I övriga stadsdelar gäller parkeringsförbud på måndagar, torsdagar och fredagar.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.