/

Parkering

Här får du information om var du kan parkera i Katrineholm, hur du ansöker om olika slags parkeringstillstånd och många andra parkeringsrelaterade frågor.

 

Entrén till parkeringshuset Loket. Foto: Josefine Karlsson
Entrén till parkeringshuset Loket. Foto: Josefine Karlsson

Parkeringshuset Loket hittar du på Postgatan 6 (vid järnvägsstationen) i Katrineholm. Du kan även förboka din plats via vårt digitala parkeringssystem. Länk till annan webbplats.

Antal parkeringsplatser: 237.
Kostnad betalautomat: 8 kronor per timme. 70 kronor per dygn.
Kostnad månadsabonnemangt: 500 kronor per månad.
Öppettider: parkeringshuset är öppet alla dagar i veckan - dygnet runt.
Ladda din elbil: idag hittar du fyra stycken laddplatser (AC 22kW, typ 2) för elbil på bottenplan. Läs mer om laddplatserna och priser här. Länk till annan webbplats.
Kameraövervakning: parkeringshuset är kameraövervakat på in- och utsidan.

Så här fungerar det

Vid infart: checka in dig med ditt betal- eller bensinkort. Bommen och porten
öppnas. Kör in och parkera.

Vid utfart: kör fram mot porten som öppnar sig automatiskt. Kör fram till
betalautomaten. Betala för parkerad tid med samma kort som vid infart. Bommen
öppnas. Kör ut.

Vid månadsabonnemang: här köper du ditt månadsabonnemang Länk till annan webbplats.
Kameror läser av ditt registreringsnummer vid in- och utfart, och bom och port öppnas automatiskt. Du får även en QR-kod via din mejl som du visar upp vid betalautomaten om kameran inte kan läsa av ditt registreringsnummer.

Du kan ha 5 olika bilar registrerade på samma månadsabonnemang (men bara en bil inne åt gången). Klicka på "lägg till registreringsnummer" när du bokar ett månadsabonnemang.

Komma in i parkeringshuset: normalt är portarna till parkeringshuset
stängda. Du kommer in i parkeringshuset via sidodörrarna. Koden är 00 + de 4
sista siffrorna i ditt kortnummer (om du checkat in med betalkort). Har du
månadsabonnemang scannar du din QR-kod. Se instruktion vid sidodörrarna.

Kontakt eller hjälp/support

Har du frågor eller behöver hjälp? Vänligen kontakta Katrineholms kommuns felanmälan på telefon: 0150-571 69.

Allmänna villkor

Här hittar du de allmänna villkoren för användning av parkeringshuset Loket.

Med hjälp av vår digitala parkeringskarta kan du enkelt se var det finns parkeringsmöjligheter i centrala Katrineholm.

Har du frågor eller synpunkter på parkeringskartan kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon kundtjänst: 0150-577 00.


I centrala Katrineholm måste du använda P-skiva (parkeringsskiva) som tidsmätningsinstrument på kommunala parkeringsplatser. Skyltar visar var du måste ha P-skiva. 

Här kan du hämta en P-skiva

 • Turistbyrån, centralstation vid Stationsplan.
 • Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1.

Så här använder du P-skivan

 • Sätt visaren på närmast kommande hel- eller halvtimme.
 • Placera skivan så den är synlig innanför framrutan.
 • Inställningen får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsvakterna kan av skivans markering se om bilen stått för länge. 

Om du saknar P-skiva

Om du saknar en P-skiva går det bra att använda en P-skiva från en annan ort. Om du helt saknar en P-skiva går det också bra att skriva en lapp med tiden när du kom och lägga lappen väl synlig i fönsterrutan på bilen. 

Om tiden överskrids

Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera eller låter bli att använda P-skiva där det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

I Katrineholm finns det sex stycken ställplatser för husbil. Två i centrum och fyra vid Djulö camping, som ligger 3 kilometer från centrala Katrineholm.


Ställplatser i centrala Katrineholm

Antal platser: två.
Adress: parkeringsplats Liljan i korsningen Vasavägen/Fredsgatan.
Avgift: gratis.
Tid: här får du stå parkerad i max 24 timmar.
Närmaste offentliga toalett: toalett hittar du vid parkeringen bakom Sörmlands Sparbank (se kartan i bildspelet ovan).
Service: ställplatserna har inte el, vatten eller andra servicefunktioner.

Ställplatser vid Djulöbadets camping

Antal platser: fyra.
Adress: Kanotvägen 6.
Avgift: ja. För mer information, vänligen kontakta Djulöbadets camping på telefon 0150-572 42.
Tid: platserna hyrs ut per natt.
Närmaste offentliga toalett: vid Djulöbadets camping.
Service: ställplatserna har el men inte vatten eller andra servicefunktioner.

Här nedan kan du även ladda ned en karta i PDF-format över ställplatser för husbil i Katrineholm Pdf, 3.8 MB.

Parkerar du fel på Katrineholms kommuns mark kan du få en parkeringsanmärkning. Storleken på avgiften beror på typen av överträdelse. 

Avgifter för felparkering

Kommunfullmäktige har fastställt vilka felparkeringsavgifter som gäller i Katrineholms kommun. Här kan du läsa vilka avgifter som gäller för felparkering. Länk till annan webbplats.

Har du fått en felaktig parkeringsanmärkning?

Om du tycker att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning (även kallad p-bot), kan du ansöka om rättelse. Du ansöker om rättelse genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. 

Överklaga

Om du tycker att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du ansöka om rättelse (överklaga). Du ansöker om rättelse genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. Du kan även ansöka om rättelse genom att fylla i en blankett på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats. 

Transportstyrelsens kundtjänst

Har du andra frågor om parkeringsanmärkningen kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för frågor på telefon 0771-14 15 16. Du kan också besöka Transportstyrelsens webbplats för att få mer information om parkeringsanmärkningar. 

Parkeringsövervakning

Securitas Sverige AB ansvarar för parkeringsövervakning av gator, vägar och offentliga parkeringar inom Katrineholms kommun. 

Hur lämnar jag information om felparkerade fordon?

Information om långtidsuppställda eller felparkerade fordon kan lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun som vidarebefordrar informationen till Securitas.

Katrineholms kommun kan utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för dig som har svårt att gå och är rörelsehindrad. Tillståndet söker du hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vem kan få tillstånd?

Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Rörelsehindret ska vara varaktigt. 

Så här ansöker du

Du kan göra din kompletta ansökan direkt via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Första gången du ansöker om parkeringstillstånd ska du alltid lämna in både ansökan om parkeringstillstånd och ett intyg. Intyget ska skrivas av läkare eller annan legitimerad person (distriktssköterska eller sjukgymnast). Om det skulle behövas begär vi in komplettering. 

När du vill förnya ditt parkeringstillstånd är det bra att tänka på att lämna in ansökan i god tid innan det går ut. Vi meddelar om du behöver lämna ett nytt intyg. 

Två typer av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan beviljas till förare eller passagerare. 

1. Parkeringstillstånd för förare
Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka. 

2. Parkeringstillstånd för passagerare
För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs det att du förutom begränsad gångförmåga även har ett mycket stort behov av hjälp från föraren utanför bilen. 

Var och hur länge gäller parkeringstillståndet?

 • När du fått tillstånd kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.
 • Det gäller i hela Sverige och samtliga EU-länder.
 • Parkeringstillstånd kan beviljas för högst fem år i taget.
 • Utfärdat parkeringstillstånd är personligt. Det är inte knutet till något särskilt fordon.

Så här bedömmer vi ditt ärende

Vår bedömning av rörelsehinder grundar sig på gångförmåga. Ansökan och intyg bedöms enskilt/individuellt med utgångspunkt från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Mer information

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

För att underlätta sandupptagning och snöröjning i centrala Katrineholm, gäller parkeringsförbud på vissa gator från 1 december till 31 maj.

Förbuden gäller för att vi ska kunna ploga och ta upp sand även där bilar ofta står parkerade. Alla tillfälliga parkeringsförbud gäller en dag i veckan mellan klockan 07.00 och 16.00:

 • I norra stadsdelen gäller parkeringsförbud på tisdagar och onsdagar.
 • I övriga stadsdelar gäller parkeringsförbud på måndagar, torsdagar och fredagar.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.