/

Kultur & aktiviteter

Forskning visar att socialt stöd och stimulans är bra för vår hälsa och har stor betydelse för vår förmåga att hantera svårigheter. Kultur är en friskvårdsfaktor som ger människor liv och värdighet.Ordet kultur betyder odling. Här ser vård- och omsorgsförvaltningen möjligheten att odla för ett gott liv på äldre dar.

Trubadur

Vi vet att musik stimulerar och lugnar oroliga människor. Katrineholms kommun har en anställd trubadur som åker runt på äldreboenden och underhåller. Det finns allsång och riktade program för personer med demenssjukdom.

Kulturombud

Kulturombud finns på alla kommunens vårdboenden och inom hemtjänsten. De arbetar för att ge varje individ möjlighet till stimulans och gemenskap i vardagen, individuellt eller tillsammans med andra.

Öppen verksamhet

På några av kommunens vårdboenden finns personal som speciellt arbetar med att erbjuda olika aktiviteter och kulturinslag för att stimulera de boende. Oftast finns särskilda lokaler för denna verksamhet.

Frivilliga nätverk

Det finns frivilliga sociala nätverk på alla kommunens vårdboenden. Det är frivlliga personer som engagerar sig i olika sociala aktiviteter och arrangemang.

Aktiviteter

På boenden för äldre ordnas återkommande aktiviteter. Detta ger möjlighet till en social samvaro i vardagen. Det kan vara kaffestunder, musikunderhållning, utflykter, utställningar, taktil stimulans, hobbyverksamhet och promenader.
Aktiviteter ges både enskilt och i grupp.

Inom hemtjänsten anordnas Hemtjänstcaféer för de äldre som bor i eget boende.

Vissa aktiviteter sker i samverkan med olika frivilligorganisationer, Svenska kyrkan och andra kommunala förvaltningar. Exempel är äldrekulturveckan på hösten, sommargudtjänst och adventsgudstjänst.

Fritidsassistent

För att samordna dessa verksamheter har vård- och omsorgsförvaltningen anställt en fritidsassistent på halvtid.

Kontakt

Fritidsassistent

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 0150-568 28