/

Bildningsnämnden

Här finns handlingar och beslut som tas i bildningsnämnden. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta bildningsförvaltningen.

2019

Sammanträde den 15 januari 2019

2018

2017