/

Fondmedel

Katrineholms kommun delar ut bidrag till personer som är behövande. Du kan söka fondmedel från socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Socialnämnden ansvarar för utdelning ur följande fonder:

 • Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården
 • Sjukhjälpsfonden (Katrineholms kommuns understödsfond)
 • Von Post-Manderströmska fonden
 • Julita sockens fattigvårdsfond 

Vem kan få ta del av fonderna?

För att få bidrag ur fonderna måste du vara skriven i Katrineholms kommun och uppfylla fondernas ändamål. Det  är bland annat personer som drabbats av sjukdom. Längst ner i denna text finns en beskrivning av fondernas ändamål som sökanden måste uppfylla.

Utdelning

År 2022 finns det medel att dela ut från:

 • Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården
 • Sjukhjälpsfonden (Katrineholms kommuns understödsfond)
 • Julita sockens fattigvårdsfond 

Ansökan

För att ansöka fyller du i ansökningsblanketten. Word, 43.9 kB. Ansökan ska vara inlämnad senast 31 maj 2022.

Har du frågor?

Frågor om socialnämndens fonder besvaras av Matilda Johansson på telefon
0150-570 18. 

Beskrivning av fonderna och deras ändamål

Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården

Disponibel avkastning ska användas i första hand till att hjälpa behövande barn och i andra hand för uppmuntran och hjälp till barn inom barnavården.

Sjukhjälpsfonden (Katrineholms kommuns understödsfond)

Disponibel avkastning ska användas till hjälp åt inom staden mantalsskrivna medborgare vilka genom sjukdom kommit i behov av hjälp.

Von Post-Manderströmska fonden

Disponibel avkastning ska användas till att bereda hjälp och vård åt sjuka och behövande personer. Fondens användningsområde är begränsat till f d Katrineholms stadskommun och före detta Stora Malms landskommun.

Julita sockens fattigvårdsfond

Disponibel avkastning skall användas för hjälpverksamhet - (avkastningen lämnas till ”fattigkassan”).

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för utdelning ur följande fonder

 • Agda och Ragnar Brostedts minnesfond
 • Katrineholms samfond för hjälp till behövande (ingen utdelning 2022)
 • Katrineholms samfond för personer som lider av lung- och cancersjukdomar (ingen utdelning 2022)
 • Arthur Bäckströms samfond (ingen utdelning 2022)
 • Fröken Hanna Anderssons fond (ingen utdelning 2022)
 • Katrineholms blomsterfond (ingen utdelning 2022)

Utdelning år 2022

År 2022 finns det enbart pengar att dela ut från Agda och Ragnar Brostedt minnesfond. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 april 2022. I början av juni kommer de sökande få svar.

Vem kan få ta del av fonder?

För att få bidrag ur fonder måste du vara skriven i Katrineholms kommun och uppfylla fondernas ändamål. Det är personer som är sjuka, äldre eller har en funktionsnedsättning.
Längst ner på denna sida finns en beskrivning av fondernas ändamål som sökanden måste uppfylla.

Utdelning

Utdelning av bidrag ur fonderna sker en gång per år.

Har du frågor?

Frågor om vård- och omsorgsnämndens fonder besvaras av Mona Kjellström på telefon 0150-578 14.

Beskrivning av fonderna och deras ändamål

Agda och Ragnar Brostedts minnesfond

Disponibel avkastning ska användas tillika med kapitalet för att möjliggöra vård i hemmet av personer som drabbats av sjukdomen multipelscleros (MS).
Använd­ningsområdet ska vara före detta Katrineholms stad.

OBS! Fonderna nedanför har ingen utdelning år 2022

Katrineholms samfond för hjälp till behövande

Disponibel avkastning ska användas för beredande av hjälp åt personer som på grund av sjukdom, handikapp eller annan orsak äro i behov därav.
Skötseln av Maria Christina Stenqvists grav på Östra Vingåkers kyrkogård ska, enligt bestämmelserna för brukspatron Martin Arwedsons fond, i den mån det inte sker på annat sätt, årligen bestridas ur fondens avkastning, dock högst med belopp motsvarande denna fonds andel i samfonden.

Katrineholms samfond för personer som lider av lung- och cancersjukdomar

Disponibel avkastning ska användas som bidrag till förebyggande åtgärder, reha­bilitering och rekreation för personer som lida av lung- och cancersjukdomar. Före­träde ska gälla för arbetare och före detta arbetare vid Grönkvists verkstäder vad avser den del av avkastningen som härrör ur Konrad Grönkvists fond.

Arthur Bäckströms samfond

Disponibel avkastning ska användas för beredande av hjälp åt äldre personer från Julita församling som på grund av sjuk­dom, handikapp eller annan orsak är i behov av ekonomisk hjälp.

Fröken Hanna Anderssons fond

Disponibel avkastning ska användas som bidrag till psykiskt sjuka. Bidrag ska utgå för rehabilitering och rekreation. Fondens användningsområde är begränsat till Katrineholms före detta stadskommun enligt Kammarkollegiets beslut 1990-12-19.

Katrineholms blomsterfond

Disponibel avkastning ska användas som bidrag till behövande äldre personer. Fondens användningsområde är begränsat till Katrineholms före detta stadskommun enligt Kammarkollegiets beslut 1990-12-19.