/

Digitalt bildarkiv med gamla Katrineholmsbilder

Varmt välkommen att använda vårt digitala bildarkiv för att söka efter historiska bilder från Katrineholm.

Torget cirka 1910. Vy mot järnvägen och den första gångbron.

Om bildarkivet

I vårt digitala bildarkiv hittar du bilder från Katrineholm, tagna under mer än 100 år. Fotografierna är försedda med den information som finns registrerat om originalet, vanligen årtal och en kort beskrivning. Ibland finns mer information. På grund av upphovsrättsliga skäl och förekomst av personuppgifter (GDPR) publicerar vi främst äldre foton. 

Villkor för användning av bilderna

  • Ange fotografens namn och Katrineholms kommunarkiv som källa i samband med publicering. I många fall saknas säkra uppgifter om vem som tagit fotografiet. Skriv då: Foto: fotograf okänd. Katrineholms kommunarkiv.
  • Bilderna i arkivet får användas för privat bruk, samt allmännyttiga, vetenskapliga och journalistiska syften. De får däremot inte användas i kommersiella syften (vidareförsäljning, reklam och liknande).
  • Har du synpunkter på de publicerade fotografierna, kontakta Katrineholms kommunarkiv.