/

Digitalt bildarkiv med gamla Katrineholmsbilder

Varmt välkommen att använda vårt digitala bildarkiv för att söka efter historiska bilder från Katrineholm.

Torget cirka 1910. Vy mot järnvägen och den första gångbron.

Om bildarkivet

I vårt digitala bildarkiv hittar du bilder från Katrineholm, tagna under mer än 100 år. Här finns bilder på bland annat människor, byggnader, platser och händelser. De bilder som finns tillgängliga är försedda med den information som följt med negativet, vanligen årtal och beskrivning. Ibland finns mer information.

Villkor för användning av bilderna

  • Ange alltid fotografens namn i samband med publicering (om denna information finns).
  • Bilderna i arkivet är avsedda för eget privat bruk. Du får alltså inte använda, publicera eller dela dem i kommersiella sammanhang.