Vård- & omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor och hjälpa dem till en bättre hälsa och vardag.

Elever på vård och omsorgsprogrammet tar blodtrycket på varandra
Foto: Hanna Maxstad.

En bred utbildning

På vård och omsorgsprogrammet fokuserar vi på att ge dig en bred grund så att du ska vara väl rustad inför resten av ditt yrkesversamma liv. Du får prova på att arbeta inom omsorgen med funktionshindrade och äldre, inom sjukvården, psykiatrin och demenssjukvården. Detta gör att du har provat på och får bred kompetens inom alla vårdområden vid avslutade studier.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 58.2 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

På vård- och omsorgsprogrammet får du göra sammanlagt 18 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) under dina tre år på programmet. Du går ut på en veckas praktik bara några veckor in på programmet, så att du ska få känna på hur det känns att jobba inom vården. Vi lägger stort fokus på att kunna erbjuda bra praktikplatser. Du kommer bland annat få göra APL inom äldreomsorg, LSS, psykiatri och hälso- och sjukvård.

Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom vald yrkesutgång.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet i Katrineholms kommun är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Det innebär att vi håller en hög kvalitet på våra utbildningar.

Skolan samverkar med andra utbildningsanordnare, kommuner och landsting för att ge den bästa utbildningen till framtidens personal. Genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare kan utbildningen formas så att de möter arbetsgivarens behov. Det innebär att elever från ett vård- och omsorgscollege är eftertraktade och ofta har lättare att få jobb.

Logotyp vård och

Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb.

Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Pacta driver föreningen. Samarbetet inom VO-College sker på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet är processinriktat och under ständig utveckling.

Elever som studerar inom ett VO-College får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete.

Utbildare som är certifierade i VO-College har rätt att ge diplom till elever som läst minst hälften av sin gymnasie- eller vuxenutbildning i ett VO-College och för övrigt uppfyller kraven för diplom.

Läs mer på Vård- och omsorgscollege webbplats Länk till annan webbplats.

För att ett program eller en yrkesutgång ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller yrkesutgången.

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad Vård- och omsorgsprogrammet Pdf, 163.9 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Eva-Marie Eriksson
Telefon: 0150-574 44
Mejl: eva-marie.eriksson@katrineholm.se