/
/

Bo hemma

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter till stöd i hemmet.

Ansöka om stöd i hemmet/hemtjänst

För att ansöka om stöd i hemmet/hemtjänst kontaktar du Vård och omsorg Direkt på telefon 0150-48 80 30. Du kan även ansöka om stöd i hemmet i vår e-tjänst och blankett. länk till annan webbplats

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om. Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på socialtjänstlagen och ditt individuella behov.

Här finns information om vilket stöd du kan söka.

Den som vårdar en närstående i hemmet och har behov av egen tid, kan få avlösning i hemmet av hemtjänsten. Avlösning i hemmet upp till 20 timmar per månad är gratis.  

Syftet med dagverksamhet är att erbjuda meningsfull sysselsättning till enskilda och/eller avlasta anhöriga/sammanboende till personer som är demenssjuka eller personer som har svårigheter med dagliga och sociala aktiviteter. 

Dagverksamhet finns på:

Exempel på aktiviteter är:

 • bingo
 • gymnastik
 • pyssel
 • underhållning.

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter till stöd i hemmet.
Hemtjänsten underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma. Insatserna kan vara städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och matdistribution.

Här kan du läsa mer om hemtjänst.

Du som inte på egen hand kan ta dig till och från en aktivitet kan beviljas ledsagning.

Ledsagning innebär att en person följer med dig på olika aktiviteter som exempelvis besök på sjukhus, fotvård, hårfrisör eller annan aktivitet som du inte kan ta dig till på egen hand.

Det finns olika typer av tillfälligt boende

 • Korttidsboende är en övergång mellan vistelse på sjukhus och det egna hemmet.
  Du kan få korttidsboende när du behöver rehabilitering/återhämtning, i väntan på plats på vårdboende eller vid vård i livets slutskede.

 • Växelvårdsboende är en kontinuerlig växling mellan boende i det egna hemmet och vårdboende.

 • Trygghetsplats är till för personer som inte kan klara sig hemma och snabbt kan behöva komma till ett boende. En trygghetsplats kan bokas upp till 14 dagar. Personer som kan få trygghetsplats får inte ha akut behov av läkare.
  Den som vårdar en anhörig och behöver egen tid kan boka en trygghetsplats för sin närstående. Trygghetsplats bokas via boendesamordnaren. Under jourtid ansvarar sjuksköterska i tjänst på kommunen.

Tillfälligt boende finns på Lövåsgården och Norrgläntan i Katrineholm, Almgården i Julita och Yngaregården i Björkvik. Behovet prövas alltid enligt socialtjänstlagen.

Du kan kontakta boendesamordnaren på telefon 0150-578 27 om du har frågor eller vill ansöka om tillfälligt boende.

Trygghetslarm är till för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver nå vård- och omsorgspersonal hela dygnet.
Larmen går till en central larmmottagning. Larmmottagningen skickar sedan personal från Katrineholms kommun för att hjälpa den som larmat.

Telefontjänst som alternativ till trygghetslarm

Hemtjänstens personal ringer upp på förutbestämda tider till de personer som känner sig otrygga och ensamma i hemmet. Behovet prövas alltid enligt socialtjänstlagen (SoL).

Telefontjänsten är gratis.

Har du frågor kan du kontakta Vård och omsorg Direkt.

Du kan ansöka om larm eller telefontjänst i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats.

Läs mer i broschyr om trygghetslarmPDF.

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
länk till annan webbplats