/

Utförare av kommunal service

I Katrineholms kommun finns det möjlighet för företag att utföra hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Utförare av personlig assistans kan söka ersättning när ordinarie personal är sjuk.

Här finns information för företag som:

  • vill bli utförare av hemtjänst,
  • är godkända utförare av hemtjänst,
  • är utförare av personlig assistans och vill söka ersättning hos kommunen när ordinarie personal är sjuk.