/

Föreningsnätverk och ISG

Här i Katrineholm har vi olika former av samarbeten. Ett av dem är Idrottsstrategiska gruppen (ISG) som är en samverkansgrupp som ska se till hela kommunens bästa och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott i Katrineholm. Vi genomför också olika föreningsträffar.

En friidrottsarena med barn i bakgrunden, startblock för sprintlopp
Foto: Hanna Maxstad

Uppdragsbeskrivning Idrottstrategiska gruppen

Styrdokument för ISG är bland annat kommunplanen, idrottsrörelsens strategi 2025 samt Katrineholms kommuns idrottspolitiska program. Representanter i ISG ska se till hela kommunens bästa och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott i Katrineholm.

Medlemmar i idrottsstrategiska gruppen (uppdaterad 2023-02-01):

Anneli Hedberg, ordförande service- och tekniknämnden även ordförande i den idrottsstrategiska gruppen

Fredrik Ahlman, vice ordförande service- och tekniknämnden

Joha Frondelius, andre vice ordförande service- och tekniknämnden

Tomas Lövgren, Föreningen Idrott för alla

Jonas Nilsson, RF SISU Sörmland

Karin Engvall, service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Dennis Carlson, service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Oskar Holmberg Brorsson, service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Britt Fredriksson, service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

2024

Idrottsstrategiska gruppens möte 2024-04-18 Pdf, 165.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2024-02-29 Pdf, 317.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023

Idrottsstrategiska gruppens möte 2023-02-01 Pdf, 192.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2023-03-24 Pdf, 392.2 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2023-05-09 Pdf, 126 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2023-08-15 Pdf, 70.8 kB.

2022

Idrottsstrategiska gruppens möte 2022-05-04 Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster.

2021

Idrottsstrategiska gruppens möte 2021-03-16 Pdf, 71 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2021-04-26 Pdf, 90.1 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2021-06-03 Pdf, 78 kB.

2020

Idrottsstrategiska gruppens möte 2020-01-27 Pdf, 128.5 kB.

Verksamhetsplan 2020 Pdf, 244.1 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2020-03-02 Pdf, 158.4 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2020-04-15 Pdf, 119.8 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2020-05-25 Pdf, 120.1 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2020-08-18 Pdf, 141.9 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2020-09-28 Pdf, 92 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2020-11-02 Pdf, 82.9 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2020-12-16 Pdf, 86.8 kB.

2019

Idrottsstrategiska gruppens möte 2019-06-12 Pdf, 108.6 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2019-08-07 Pdf, 199.5 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2019-08-20 Pdf, 127.3 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2019-09-17 Pdf, 417 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2019-11-06 Pdf, 150.8 kB.

Idrottsstrategiska gruppens möte 2019-12-03 Pdf, 123.1 kB.