/

Hemtjänst 

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter till stöd i hemmet.

Hemtjänsten underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma. Insatserna kan vara:

 • Inköp
 • Ledsagning (en person följer med dig på olika aktiviteter som besök på sjukhus, fotvård, hårfrisör eller annan aktivitet som du inte kan ta dig till på egen hand)
 • Matlåda levererad till hemmet
 • Personlig omvårdnad
 • Städning
 • Trygghetslarm
 • Tvätt.

Hemtjänsten arbetar utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Det innebär att vi uppmuntrar dig att själv göra det du klarar. Vi stödjer dig i det du inte klarar genom att utföra sysslorna tillsammans utifrån dina förutsättningar. Vi motiverar och uppmuntrar dig till att göra egna val och själv bestämma över din vardag.

Ansöka om hemtjänst

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Vård- och omsorg Direkt. Telefonnummer finns längst ner på sidan.
Du kan även ansöka om hemtjänst i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på socialtjänstlagen och ditt individuella behov. 

Ansöka om stöd och hjälp i hemmet utan utredning och hembesök

Du som är över 70 år kan få stöd och hjälp i hemmet utan utredning och hembesök.
Det kallas för förenklat beslut.

Du kan få

 • Matlåda
 • Trygghetslarm
 • Hemtjänst service i form av städ, tvätt, inköp och promenader.

För att få dessa insatser utan utredning och hembesök måste du:

 • Vara över 70 år
 • Vara folkbokförd i Katrineholms kommun
 • Bo i ordinärt boende
 • Själv kunna delta i planering av dina hemtjänstinsatser
 • Om sökanden är maka, make eller sambo ska båda personerna uppfylla dessa krav.

Fritt val av utförare av hemtjänst

Du som beviljats hemtjänst kan välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Det finns ett antal utförare att välja emellan. Alla utförare är godkända av kommunen. Vissa utförare erbjuder bara serviceinsatser medan vissa erbjuder både service- och omvårdnadsinsatser.

Valet omfattar alla former av stöd inom hemtjänsten, utom natt- och larminsatser. Dessa insatser utförs av kommunens personal.

Du kan välja eller byta utförare av hemtjänst i vår e-tjänst och blankett  Länk till annan webbplats..

Mer information om de olika utförarna av hemtjänst finns nedan.

Här hittar du information om de utförare av hemtjänst som är godkända av kommunen.
Klicka på utförarens namn så kan du läsa mer om företaget. Dokumenten öppnas i nya fönster.

Resultaten i brukarundersökningen är hämtade från Kolada Länk till annan webbplats. och visar andel i procent. Kolada är den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Resultaten från Kolala uppdateras en gång per år.


Utförarens namn och verksamhetsidé

Tjänster

Antal brukare (nov 2020)

Resultat i brukarunder-sökning (nov 2020)

Alminia Pdf, 149.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungsgatan 2 C
641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-521 00

Du ska ha den i särklass bästa och tryggaste personliga hemtjänsten där du är delaktig.

 • Omvårdnad
 • Service

41

Helhetssyn 85 %

Bemötande 100 %

Hänsyn till åsikter/önskemål 69 %

Katrineholms Hemservice AB Pdf, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Linnévägen 41
641 32 Katrineholm
Telefon: 0150-128 29

Vi har kunden i fokus och utformar insatserna efter kundens önskemål.
Ledord är omsorg, service och engagemang.

 • Service

42

Resultat saknas på grund av för litet underlag.

Katrineholms kommun Pdf, 263.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplandsgatan 2
641 80 Katrineholm
Telefon: 0150–578 00

Vi erbjuder dig en trygg och meningsfull tillvaro. Vårt förhållningssätt känne-tecknas av trygghet och respekt för individen.
Du ska kunna lita på att vi ser, lyssnar och förstår dig.

 • Omvårdnad
 • Service

551

Helhetssyn 91 %

Bemötande 98 %

Hänsyn till åsikter/önskemål 88 %

MannService AB Pdf, 150.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Köpmangatan 18
641 30 Katrineholm
Telefon: 0736-20 39 15

Vår uppgift är att utföra omvårdnads-tjänster, servicetjänster åt offentlig förvaltning och företag.

 • Omvårdnad
 • Service

3-5

Resultat saknas. Nya som utförare i Katrineholm. Startade sin verksamhet den 2 augusti 2021.

Olivia Hemomsorg AB Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Eriksbergsvägen 5
641 32 Katrineholm
Telefon: 0150-63 30 00

För oss är tillgänglighet, trygghet och inflytande tre viktiga hörnstenar. Vi arbetar med hemtjänst i små arbetslag, där du som kund har ett stort inflytande över din hemtjänst. Vi vill skapa trygghet för dig!
Hos oss får du en egen kontaktperson som tillsammans med dig planerar din vardag.
Du är viktigt för oss och vi har full fokus på dig som kund. Vi skapar mervärde för våra kunder och har trevliga kundfester och fikastunder tillsammans. Vårt motto är ”Trygghet, Gemenskap & Service”.

 • Omvårdnad
 • Service

59

Helhetssyn 78 %

Bemötande 92 %

Hänsyn till åsikter/önskemål 84 %

ProVerde Assistans AB Pdf, 122 kB, öppnas i nytt fönster.

Fredsgatan 15 C
641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-120 07,
070-856 98 45

Tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare anser vi oss med vår breda erfarenhet, kunskap och engagemang kunna ge dig en fungerande vardag och den närhet, omtanke och trygghet som är grundtanken i vår verksamhet.

Har nått kapacitetstak och tar därför inte nya brukare.

 • Omvårdnad
 • Service

5

Resultat saknas på grund av för litet underlag.

Städarna i Katrineholm Hemtjänst AB Pdf, 165.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Videvägen 7 A
641 49 Katrineholm
Telefon: 0150-101 00

Ansvar, bemötande och kvalitet är de tre värdeorden som genomsyrar hela vår verksamhet. Vår vision är att ha branschens stoltaste medarbetare och nöjdaste kunder och det jobbar vi med att leva upp till varje dag. Vi är måna om vår personal och har självklart kollektivavtal. Vi lever efter visionen att stolta medarbetare som trivs på jobbet är medarbetare som också levererar våra tjänster med hjärta och engagemang. Vi är ett personligt och nytänkande företag som lyssnar på våra kunder och är öppna och flexibla inför nya idéer och förslag.

 • Service

15

Helhetssyn 86 %

Resultat för bemötande och hänsyn till åsikter/önskemål saknas på grund av för litet underlag.

Katrineholms kommun och alla företag som utför hemtjänst i kommunen använder nyckelfri hemtjänst. Det innebär att ditt befintliga låsvred byts ut.

Så fungerar låsen

Det nya låsvredet kan öppnas med hjälp av en särskild app i hemtjänstens mobiltelefoner eller med vanlig nyckel.
Det är samma app som personalen använder för att registrera besöken hemma hos dig. Det nya låset sitter på insidan av din dörr och syns inte utifrån.

Du ska fortfarande använda din vanliga nyckel för att låsa upp din dörr.

Ökad trygghet

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten i och med att det minskar risken för att tappa bort nycklar.
Låsen registrerar också vem som var där och hur länge personen var där.
Det innebär en bättre kontroll av att du får hjälp enligt ditt beslut och större trygghet och säkerhet för både dig och personalen.
Det underlättar personalens arbete eftersom de inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, utan kan öppna med hjälp av en app i mobiltelefonen. 

Har du frågor?

Kontakta Vård och omsorg Direkt.

Här finns telefonnummer för dig som redan har hemtjänst och behöver komma i kontakt med ditt hemtjänstområde (dagtid klockan 7-16)

Katrineholms kommun

Privata utförare

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
Länk till annan webbplats.