/
/

Bli utförare av hemtjänst (LOV)

Stora och små företag är välkomna att ansöka om att bli utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Ansöka om att bli utförare av hemtjänst

I förfrågningunderlaget finns all information som behövs för att kunna ansöka om att bli godkänd som utförare.
Ansökningar handläggs löpande med en handläggningstid på högst 3 månader.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag LOV gällande från 1 januari 2021PDF

Bilagor till förfrågningsunderlaget

1. Blankett för att ansöka om att bli utförare av hemtjänst (ifyllningsbar pdf)PDF

2. Aktuella ersättningsbelopp för utförare av hemtjänst enligt LOV från 2021-01-01PDF

3. Karta med definition vad som räknas som servicehus, tätort och landsbygdPDF

För dig som ska bli utförare

Företag som sedan blir godkända som utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun måste lämna underlag för att kommunen ska kunna marknadsföra er som utförare av hemtjänst.

Informationen kommer att publiceras på www.katrineholm.se.

  • Fyll i Mall för information om utförareWord  
    Informationen i mallen blir underlag för en broschyr. Formgivningen kommer att skilja sig lite åt, men i stora drag kommer den att vara densamma. Du kommer att få se sidan innan den går i tryck.
  • Fyll i Samtycke bilder och logotyp PDFför att Katrineholms kommun ska kunna använda logotyp (obligatorisk) och bild (frivilligt).
  • Logotyp och bild som ska synas på informationsbladet måste bifogas separat i e-posten som en tif, jpg eller eps-fil.
    OBS! De måste bifogas separat även om du monterar den i wordmallen med informationen om ditt företag.

Utföraren ansvarar själv för att informationen i informationsmaterialet och på webben är aktuellt. När innehållet ska uppdateras skickar du in en ny mall med uppdaterad information.

Mall för information, samtycke bilder och logotyp samt bild och logotyp skickas till skickas till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Katrineholms kommun
Marie Myrbeck
641 80 Katrineholm

eller mejlas till marie.myrbeck@katrineholm.se.

Skriv vem som är kontaktperson för information hos er och när ni beräknar kunna vara igång och utföra insatser hos brukarna.

Kontakt

Kontaktperson vid ansökan om att bli utförare av hemtjänst

Controller Marie Myrbeck

Telefon: 0150-578 21