/
/

Föreningar

Det finns cirka 200 föreningar och studieförbund i Katrineholms kommun. Här hittar du allt från idrott till kultur. Föreningslivet spelar en mycket viktig roll och särskilt ungdomar har mycket att välja på.

Ska du besöka eller använda våra lokaler?

Detta gäller tills annat meddelas:

Nuvarande beslut förlängs och våra lokaler och anläggningar fortsätter att vara öppna för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Tillsammans måste vi fortsätta arbeta för en smittsäker verksamhet.

Våra lokaler är öppna för:

 • Föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare
 • Våra utomhusanläggningar och tennishallen är öppna för aktiviteter för alla.

Vi fortsätter att ha öppet i våra lokaler inomhus för:

 • Skolverksamhet
 • Yrkesverksam idrott (elit)

Max antal besökare i våra lokaler

För att kunna ha öppet så kan vi bara vara ett fåtal personer i varje lokal. Det är olika antal för varje lokal och det måste respekteras. Lista för lokaler och antal besökare hittar du här.PDF Behöver du hjälp med att läsa upp filen? Kontakta service- och teknikförvaltningen.

Stängt för allmänheten

Simhall, ishall, isarena, idrottshallar och andra lokaler är däremot fortsatt stängda för allmänheten. (Exempel på andra lokaler är Tallåsskolans aula, föreläsningssalar och andra lokaler du kan hyra hos oss.)

Har du ett periodkort för simhallen?
Det blir förlängt med den tid som simhallen är stängd.

Har din förening eller du som privatperson bokat våra lokaler?

Du som hyr måste följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Läs RF Sisu Sörmlands förtydligande för enstaka matcher och tävlingar för barn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor?
Hör av dig till lokalbokningen eller kultur@katrineholm.se beroende på hur du bokat lokal hos oss.

Läs mer om kommunens arbete med corona/covid-19.

Tänk på följande när ni har aktiviteter (oavsett om det är inomhus eller utomhus):

 • Följ Folkhälsmyndighetens råd.
 • Undvik onödiga resor.
 • Våra lokaler är enbart öppna för träning (inte match, tävling eller läger).
 • Det får endast vara ett begränsat antal besökare samtidigt. Varje lokal har egen maxbegränsning för hur många personer vi får vara för att klara 10 kvadratmeter yta per person. Lista för lokaler finns här ovan.
 • Tvätta händer ofta och länge med tvål, minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit om du inte kan tvätta händerna.
 • Håll avstånd.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Dela inte utrustning med andra.
 • Stanna bara så länge du måste.
 • Undvik folksamlingar.
 • Undvik trängsel - vänta gärna utomhus tills aktiviteten börjar. Låt andra träna färdigt innan du går in i lokalen. Lämna lokalen så fort du är klar med din aktivitet. In- och utpassering i lokalen ska ske inom er bokade tid.
  Byt om hemma inför din aktivitet.
 • Res till och från aktiviteten på egen hand, inte med andra.
 • Träna i mindre grupper.
 • Hämta och lämna barn utomhus och undvika kontakt med andra.

Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa
smittspridningen av covid-19

Beslut

1. Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på service- och tekniknämndens
vägnar följande åtgärder för att begränsa smittspridningen:
a. Simhallen, ishall, isarena, idrottshallar och uthyrningsbara lokaler inomhus,
exklusive tennishallen hålls stängda för personer födda 2001 och tidigare med
undantag för skolverksamhet och yrkesmässig idrott.
b. Redan utfärdade periodkort för simhallen förlängs med motsvarande tid som
simhallen hålls stängd för allmänheten.
c. En förutsättning för uthyrning är att anpassningar görs så att
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, rekommendationer och allmänna råd samt
Lag (2021:4) följs och efterlevs.
2. Besluten gäller från och med den 22 mars.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att smittspridningen i landet är fortsatt hög
meddelade regeringen 2021-03-18 ytterligare åtgärder för att begränsa
smittspridningen av det virus som orsakar covid-19.
Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som
allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd. Vad som avses med
icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna
behoven och förutsättningarna. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och
kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, hålls öppna.

Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför
hålla lokaler och anläggningar öppna och ge förutsättningar för verksamhet som riktar sig till barn och unga födda 2002 och senare. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så kallade covid-19-lagen gäller och medför restriktioner och krav på
anpassningar.

För att förhindra smittspridning på gym- och sportanläggningar samt badhus har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och rekommendationer som kompletterar bestämmelserna i covid-19-lagen (HSLF-FS 2021:2). Föreskrifterna reglerar bl.a. antalet besökare, verksamhetsutövarens informationsansvar till besökare och om att hålla sig informerad om rekommendationer från myndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Utöver detta gäller förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19. Service- och teknikförvaltningen har en ständig omvärldsbevakning och ett nytt beslut tas när förutsättningarna förändras.
Ett brådskande ordförandebeslut fattas med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § då det är så pass brådskande att nämnden inte kan kallas in.

Har din förening stöd från kommunen?

Vi uppmuntrar alla föreningar som har fått bidrag från oss (projektstöd, arrangemangsgaranti eller sponsring) att flytta fram era arrangemang. Har ni inte möjlighet att flytta fram? Hör av er till föreningsservice.

Ni kan fortfarande söka stöd för arrangemang och projekt. Däremot påverkas våra möjligheter att ge stöd på grund av pandemin. Projekt med digital kontakt kommer att kunna söka stöd.

Betalningsanstånd

Till och med sista februari kan ni som förening önska betalningsanstånd. Det gäller för avgifter inom:

 • vatten och avlopp
 • sophämtning
 • tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.
 • markarrenden och hyror i kommun- och KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar.

Betaltider

Katrineholms kommun har inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer. Det görs genom att skyndsamt hantera fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka föreningens likviditet.

Avbokningsavgifter

Kommunen tar inte ut någon avbokningsavgift för kommunala lokaler. Detta gäller till till den 7 mars. På vår sida för boka lokaler och anläggningar hittar du beslutet i sin helhet.

Håll evenemangskalendern uppdaterad

Kom ihåg att skicka in eventuella förändringar om ditt evenemang till oss så att vi håller vår evenemangskalender uppdaterad.

Sörmlands sparbanks stödfond för föreningar

Föreningar som förlorat intäkter kopplat till corona-pandemin och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 30 000 kronor. Hur ni gör och vilka villkor som gäller samt ansökan gör du via Sparbankens stödfond.länk till annan webbplats

Riksidrottsförbundet stöttar föreningar i coronakrisen

Föreningar kan söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen. Vad som gäller kan du läsa mer om på Riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats.

RF-SISU Sörmland hjälper er att anpassa

Behöver du ett bollplank eller stöd i att fortsätta med er föreningsverksamhet? Kanske har du frågor om hur du kan bedriva en smittsäker barn- och ungdomsverksamhet? Hör av dig till RF-SISU Sörmlandlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 januari

Regeringen förbjuder nu sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 personer.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang, och besök i affärer omfattas inte av förbudet. Men lagen kompletteras med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som även gäller dessa.

En väg in – kontakta våra föreningskonsulenter

I kommunen finns två föreningskonsulenter dit ni som förening kan vända er med alla typer av frågor som rör er föreningsverksamhet. Där kan ni få hjälp med hur ni bildar en förening eller information om vilka bidrag som finns att söka. 

Föreningsservice

Mejl: foreningsservice@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 50
Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare

Föreningsregister

I kommunens föreningsregister kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller kategori. Här finns alla registrerade föreningar i kommunen.  

Katrineholms föreningsregisterlänk till annan webbplats

Marknadsför din förening

Låt din förening och era aktiviteter synas. Vi erbjuder några alternativ för att lyfta era evenemang.

Evenemangskalender

Marknadsför ditt evenemang genom att lägga upp det i vår evenemangskalenderlänk till annan webbplats.

Infartstavlor

Vid varje infart sitter en infartstavla med rullande meddelanden. Det finns två med bild samt fem med textbudskap. Dessa riktar sig till bilister som är på väg in stan. För att få synas behöver ditt evenemang vara publicerat i evenemangskalendern. Är det många som vill synas gör vi en prioritering baserat på evenemangets storlek och intresse.

För att synas på dessa tavlor kontakta kommunikationsavdelningen på kommunikation@katrineholm.se

Affischering på anslagstavlor

Kommunen erbjuder flertal platser för affischering. Platserna och tavlorna ses just nu över. När arbetet är slutfört kommer platserna att visas på vår sida för anslagstavlor.

Här hittar du våra anvisningar för affischering på offentlig platsPDF

Engagera dig och din förening

Var med på evenemang och aktiviteter tillsammans med andra.

 • Lyckliga Gatorna

Tillsammans med föreningslivet och andra aktörer ordnar Lyckliga Gatorna gratis fritidsaktivteter för barn och unga under veckodagarna. Vill ni vara med? Läs mer på Lyckliga Gatornas sida. 

 • Lovaktiviteter

Lyckliga Gatorna samordnar alla lovaktiviteter och marknadsför dem som helhet.
Lyckliga Gatornas sida kan du läsa mer.   

 • Katrineholms-Veckan

Katrineholmsveckanlänk till annan webbplats äger rum vecka 32 varje år och är ett av stadens största evenemang. Veckan drivs av den ideella föreningen Katrineholms-Veckan. Veckan omfattar cirka 150 programpunkter. 

Kontakt

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare