/
/

Föreningar

Det finns cirka 200 föreningar och studieförbund i Katrineholms kommun. Här hittar du allt från idrott till kultur. Föreningslivet spelar en mycket viktig roll och särskilt ungdomar har mycket att välja på.

Våra lokaler är öppna för föreningsverksamhet för barn födda 2005 eller senare

På grund av corona/covid-19 behöver vi tillsammans ta vårt ansvar för att minska smittspridningen och ta hand om varandra. Vi har den 5 november fått nya allmänna råd att förhålla oss till under en period framåt.

Råden innebär att vi kommer att hålla våra sport- och idrottshallar och lokaler öppna endast för idrottsundervisning och föreningsverksamhet för barn som är födda 2005 eller senare. Våra scen-, kultur- och andra lokaler är öppna med olika begränsningar. Det innebär att många av lokalerna är stängda för allmänheten och viss föreningsverksamhet.

Detta påverkar alltså er föreningsverksamhet och allmänhetens aktiviteter i våra sporthallar, idrottshallar, ishall och isarena, simhall, tennishall, boulehall, gymnastikhall, kulturlokaler och andra lokaler. Det är viktigt att folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer efterföljs och att ni som föreningar arrangerar en smittsäker verksamhet. Nu gäller det att hålla i, hålla ut och att vi gör det här ihop.

Tänk på:

 • Håll avstånd till andra.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och länge, minst 20 sekunder.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Besök inte sportcentrum eller våra andra lokaler om du inte ska delta i föreningsverksamhet eller idrottsundervisning för barn.
 • Ska dina barn delta i en aktivitet? Lämna och hämta vid träningen, delta själv inte i aktiviteten och undvik kontakt med andra.
 • Följ folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Har din förening eller du som privatperson bokat våra lokaler?

Som förening och som privat bokare har ni ett eget ansvar att meddela oss att ni vill avboka tider i kommunens sporthallar, ishallar, idrottsanläggningar och uthyrningsbara lokaler.

Hör av dig till oss på sportcentrum om du bokat via lokalbokningen!

Hör av dig till kultur@katrineholm.se om du bokat via kulturförvaltningen.

Tillfällig nedstängning av verksamhet med anledning av lokala allmänna råd för Södermanlands län

Beslut

1. Kulturnämnden genomför följande åtgärder med anledning av Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd i Södermanlands län:

 1. Antalet besökare på Perrongen begränsas till maximalt 50 personer.
 2. Konsthall och bibliotek stängs för allmänheten. Hämtning av reserverade böcker och andra låneartiklar kommer att vara möjligt efter kontakt med respektive bibliotek.
 3. Programverksamheten ställs in eller flyttas fram.
 4. Att kommunikation med föreningar och privatpersoner sker, utifrån att de som nyttjar kommunens uthyrningsbara lokaler, omfattas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt förutsätter att de efterföljs.

2. Beslutet gäller endast under tiden lokala allmänna råd i Södermanland län påverkar nämndens verksamheter enligt ovan.

Beskrivning av ärendet

Torsdagen 5 november 2020 utfärdades lokala allmänna råd för Södermanlands län. Råden omfattar verksamheter som kulturnämnden ansvarar för enligt reglemente. Med anledning av de lokala allmänna råden för Södermanlands län beslutar Kulturnämnden om åtgärder för att minska smittspridningen. Förvaltningen föreslås verkställa beslutet från och med 2020-11-06. Ett brådskande ordförandebeslut fattas med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § då det är så pass brådskande att nämnden inte kan kallas in.

Tillfällig nedstängning av verksamhet med anledning av lokala allmänna råd för Södermanlands län

Beslut

1. Service- och tekniknämnden genomför följande åtgärder med anledning av Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd för Södermanlands län:

 1. Simhallen stängs för allmänheten.
 2. Redan utfärdade periodkort för simhallen förlängs med motsvarande tid som simhallen hålls stängd för allmänheten.
 3. Ishall och isarena stängs för allmänhetens åkning.
 4. Att kommunikation med föreningar och privatpersoner sker, utifrån att de som nyttjar kommunens idrottshallar, idrottsanläggningar och uthyrningsbara lokaler, omfattas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt förutsätter att de efterföljs.

2. Beslutet gäller endast under tiden lokala allmänna råd för Södermanlands län påverkar nämndens verksamheter enligt ovan.

Beskrivning av ärendet

Torsdagen 5 november 2020 utfärdades lokala allmänna råd för Södermanlands län. Råden omfattar verksamheter som service- och tekniknämnden ansvarar för enligt reglemente. Med anledning av de lokala allmänna råden för Södermanlands län beslutar Service- och tekniknämnden om åtgärder för att minska smittspridningen. Undantag finns i de lokala allmänna råden för barn och unga födda 2005 eller senare. Förvaltningen föreslås verkställa beslutet från och med 2020-11-06. Ett brådskande ordförandebeslut fattas med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § då det är så pass brådskande att nämnden inte kan kallas in.

 

 

Service- & tekniknämndens grundbidrag till föreningar

Föreningar tillhörande service- och tekniknämndens ansvarsområde kommer att få behålla det grundbidrag som redan är utbetalat för 2020.

Sörmlands sparbanks stödfond för föreningar

Föreningar som förlorat intäkter kopplat till corona-pandemin och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 30 000 kronor. Hur ni gör och vilka villkor som gäller samt ansökan gör du via Sparbankens stödfond.länk till annan webbplats

Riksidrottsförbundet stöttar föreningar i coronakrisen

Föreningar kommer att kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen. Vad som gäller kan du läsa mer om på Riksidrottsförbundets hemsida.


Senast uppdaterad 19 november

Regeringen förbjuder nu sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 personer. Förbudet gäller från och med söndag 24 november och gäller under fyra veckor.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av förbudet. Men lagen kompletteras med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som även gäller dessa.

Evenemangskalendern uppdateras löpande

Vi försöker hålla vår evenemangskalender uppdaterad med information om kommande evenemang. Du som arrangör, kom ihåg att skicka in eventuella förändringar om ditt evenemang till oss.

Ordinarie föreningsverksamhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar hälsoaktiviteter, men manar till viss försiktighet. Träna gärna - men träna säkertlänk till annan webbplats

Åtgärder för att stötta föreningar och företag

Mer information till föreningar och företag

 

En väg in – kontakta våra föreningskonsulenter

I kommunen finns två föreningskonsulenter dit ni som förening kan vända er med alla typer av frågor som rör er föreningsverksamhet. Där kan ni få hjälp med hur ni bildar en förening eller information om vilka bidrag som finns att söka. 

Föreningsservice

Mejl: foreningsservice@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 50
Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare

Föreningsregister

I kommunens föreningsregister kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller kategori. Här finns alla registrerade föreningar i kommunen.  

Katrineholms föreningsregisterlänk till annan webbplats

Marknadsför din förening

Låt din förening och era aktiviteter synas. Vi erbjuder några alternativ för att lyfta era evenemang.

Evenemangskalender

Marknadsför ditt evenemang genom att lägga upp det i vår evenemangskalenderlänk till annan webbplats.

Infartstavlor

Vid varje infart sitter en infartstavla med rullande meddelanden. Det finns två med bild samt fem med textbudskap. Dessa riktar sig till bilister som är på väg in stan. För att få synas behöver ditt evenemang vara publicerat i evenemangskalendern. Är det många som vill synas gör vi en prioritering baserat på evenemangets storlek och intresse.

För att synas på dessa tavlor kontakta kommunikationsavdelningen på kommunikation@katrineholm.se

Affischering på anslagstavlor

Kommunen erbjuder flertal platser för affischering. Platserna och tavlorna ses just nu över. När arbetet är slutfört kommer platserna att visas på vår sida för anslagstavlor.

Här hittar du våra anvisningar för affischering på offentlig platsPDF

Engagera dig och din förening

Var med på evenemang och aktiviteter tillsammans med andra.

 • Lyckliga Gatorna

Tillsammans med föreningslivet och andra aktörer ordnar Lyckliga Gatorna gratis fritidsaktivteter för barn och unga under veckodagarna. Vill ni vara med? Läs mer på Lyckliga Gatornas sida. 

 • Lovaktiviteter

Lyckliga Gatorna samordnar alla lovaktiviteter och marknadsför dem som helhet.
Lyckliga Gatornas sida kan du läsa mer.   

 • Katrineholms-Veckan

Katrineholmsveckanlänk till annan webbplats äger rum vecka 32 varje år och är ett av stadens största evenemang. Veckan drivs av den ideella föreningen Katrineholms-Veckan. Veckan omfattar cirka 150 programpunkter. 

Tillgänglighet

Några dokument på den här sidan är ännu inte tillgängliga enligt tillgänglighetsdirektivet. De kommer att uppdateras inom en halvårsperiod, det vill säga senast mars 2021. Vi arbetar aktivt för att de ska bli uppdaterade innan dess. Det gäller bland annat dokument för affischering på offentlig plats.
Vill du ta del av ett dokument som inte är tillgängligt? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakt

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare