/

Kulturnämnden

Här finns kulturnämndens kallelser och protokoll från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du kontakta kulturnämnden.

Kulturnämnden bildades hösten 2017 efter att tidigare ha varit kultur- och turistnämnden.

 

2021

Sammanträde den 8 december

Sammanträde den 22 september

Sammanträde den 25 augusti

Sammanträde den 2 juni

Sammanträde den 21 april - inställt

Sammanträde den 17 februari