/
/

Kulturnämnden

Här finns kulturnämndens kallelser och protokoll från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du kontakta kulturnämnden.

Kulturnämnden bildades hösten 2017 efter att tidigare ha varit kultur- och turistnämnden.

2021

Sammanträde den 17 februari

2020

Sammanträde den 22 september

Sammanträde den 25 augusti

Sammanträde 25 februari

2019

Sammanträde 10 december

Sammanträde 24 september

Sammanträde 27 augusti

Sammanträde 11 juni

Sammanträde 23 april

Sammanträde 26 februari

2018

Sammanträde 11 december

Sammanträde 1 oktober

Sammanträde 28 augusti

Sammanträde 19 juni

Sammanträde 24 april

Sammanträde 20 februari

2017

Sammanträde 12 december