/

Kulturnämnden

Här finns kulturnämndens kallelser och protokoll från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du kontakta kulturnämnden.

2019

2018

Sammanträde 2018-12-11

Sammanträde 2018-10-01

Sammanträde 2018-08-28

Sammanträde 2018-06-19

Sammanträde 2018-04-24

Sammanträde 2018-02-20

2017

Sammanträde 2017-12-12