/

Ekonomiskt stöd & rådgivning

Här hittar du information om vad som gäller vid behov av ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och dödsboanmälan.

Behöver du ansöka om ekonomiskt bistånd och inte har någon handläggare ringer du 0150-48 80 50 under dessa tider: 

 • Måndag klockan 10-12 och 13-14
 • Tisdag klockan 10-12 och 13-14
 • Onsdag klockan 13-14
 • Torsdag klockan 10-12 och 13-14
 • Fredag klockan 10-12 och 13-14 

Det är viktigt att du är beredd på att svara på frågor om din ekonomi och redogöra för dina inkomster de senaste tre månaderna.

Du måste även vara beredd på att svara på frågor om din planering med till exempel arbetsförmedlingen och vården.

Vid frågor mejla: socialforvaltningen@katrineholm.se

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Du kan få ekonomiskt bistånd för att till exempel:

 • betala din hyra och elräkning,
 • köpa mat, kläder och hygienartiklar,
 • betala andra kostnader såsom busskort, medicin, läkarvård och akut tandvård.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du ha gjort allt du kan för att försörja dig på annat sätt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till.

Hushåll med egna inkomster och tillgångar

 • Tillgångar som fonder, aktier och sparpengar ska i första hand användas till försörjning innan ekonomiskt bistånd kan beviljas.
 • Se över utgifter och inkomster, dra ner på onödiga utgifter och spara så mycket som möjligt till nästa månad. I Socialstyrelsens beräkningsverktyg kan du se vilka utgifter som ingår i försörjningsstöd, och beräkna hur länge dina inkomster och tillgångar kan räcka.
 • Har du svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare. Ekonomiskt bistånd beviljas inte för skulder.
 • Bilar, bostadsrätter och fastigheter ses som en tillgång om du har ett längre behov av ekonomiskt bistånd.

Sök andra ersättningar du kan ha rätt till

 • Sök A-kassa. Är du inte medlem i A-kassan kan du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Ersättning från Försäkringskassan, till exempel bostadsbidrag, eventuella sparade föräldrapenningdagar, sjukpenning och underhållsstöd.
 • Studiemedel från CSN. Som student har du inte rätt till ekonomiskt bistånd även om dina inkomster är under försörjningsstödsnormen.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

 • Blir du arbetslös ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.
 • Sök arbeten aktivt och dokumentera vilka arbeten du har sökt.

När du ansöker om försörjningsstöd

Varje ansökan granskas individuellt. Socialförvaltningen jämför dina  behov med dina inkomster och utgifter och kontrollerar dina uppgifter. Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande.

Här kan du göra en provräkning om du kan ha rätt till försörjningsstöd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för månadsansökan ekonomiskt bistånd (för dig som redan har en handläggare) Pdf, 514.2 kB..

Har du svårt att få ihop din ekonomi? Kommunen har två budget- och skuldrådgivare som kostnadsfritt ger dig råd och stöd för att lösa din ekonomiska situation. 


Lösningen kan bestå av hjälp och råd med att:

 • göra upp en budget för ditt hushåll.
 • förändra din ekonomi.
 • kontakta dem som har fordringar på dig.
 • upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.
 • informera om hur en skuldsanering går till.
 • stötta dig före och under hela skuldsaneringsprocessen.

Vill du ha mer information om budget- och skuldrådgivning?

Du är välkommen att ringa varje vardag klockan 8.00-16.00.

Mejl: budget.skuld@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 20 eller 0150-576 16
Besök: Kontaktcenter, Djulögatan 31 B.

Här kan du ta del av Konsumentverkets film om skuldsanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du få råd och tips om pengar och ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka de kostnader som uppkommit i samband med dödsfallet kan kommunen, efter ansökan från dödsbodelägarna, göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ersätter bouppteckningen.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad?

Om dödsboet saknar pengar till begravningen kan socialförvaltningen bevilja bistånd till begravningskostnader. I Katrineholm, Flen och Vingåker motsvarar biståndet maximalt ett halvt prisbasbelopp för innevarande år. Från detta belopp avräknas de tillgångar som finns i dödsboet.

Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas innan begravningskostnaden är reglerad.

Avser ansökan begravningskostnad för ett avlidet barn kvarstår föräldrarnas kostnadsansvar.

Har du frågor kontaktar du:

Mejl: socialforvaltningen@katrineholm.se.
Telefon: 0150-570 00.
Besök: Västgötagatan 18, Ingång A.

Det går bra att ringa och boka tid för att lämna din ansökan personligen. 

Här finner du information och blankett om dödsboanmälan Pdf, 135.2 kB..

Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..