/

Viadidaktnämnden

Här finns handlingar och beslut som tas i Viadidaktnämnden. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta Viadidakt.

2019

Sammanträde 24 september

Sammanträde 27 augusti

Sammanträde 11 juni

Sammanträde 16 april

Sammanträde 26 februari

Sammanträde den 26 februari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Verksamhetsinformation
§ 3 Strategi för högre studier
§ 4 Årsredovisning Viadidaktnämnden
§ 5 Viadidaktnämndens plan med budget
§ 6 Uppdrag: ökad genomströmning och förbättrad
måluppfyllelse inom svenska för invandrare 
§ 7 Internkontrollrapport 2018
§ 8 Internkontrollplan 2019 
§ 9 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan
§ 10 Delegationsordning
§ 11 Redovisning av delegationsbeslut
§ 12 Meddelanden
§ 13 Övrigt

Sammanträde den 16 april
§ 14 Fastställande av dagordning
§ 15 Kvalitétsrapport Vuxnas lärande
§ 16 Viadidaktnämndens Kvalitétspris
§ 17 Delrapport för ökad övergång till egen försörjning
§ 18 Ekonomi - åtgärdsplan för budget i balans
§ 19 Redovisning av delegationsbeslut
§ 20 Meddelanden
§ 21 Utbildning i gemensam nämnd
§ 22 Verksamhetsinformation och studiebesök

Sammanträde den 11 juni
§ 23 Fastställande av dagordning
§ 24 Information
§ 25 Utdelning kvalitétspris
§ 26 Verksamhetsinformation
§ 27 Delrapportering - Uppdrag att öka genomströmningen
och förbättra måluppfyllelsen inom svenska för
invandrare

§ 28 Namnbyte för särskild utbildning för vuxna
§ 29 Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
§ 30 Svar på motion: Avlasta lärarna genom att anställa
lärarassistenter
§ 31 Anmälan av delegationsbeslut
§ 32 Meddelanden

Sammanträde den 27 augusti
§ 33 Verksamhetsinformation
§ 34 Återkoppling ekonomi
§ 35 Underlag för övergripande plan med budget 2020
§ 36 Motion - Återuppta projektet språkvänner
§ 37 Redovisning av delegationsbeslut
§ 38 Meddelanden
§ 39 Övrigt

Sammanträde den 24 september
§ 40 Fastställande av dagordning
§ 41 Delårsrapport 2019 - Viadidaktnämnden
§ 42 Sammanträdesdagar för Viadidaktnämnden 2020
§ 43 Ledamotsinitiativ
§ 44 Redovisning av delegationsbeslut
§ 45 Meddelanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Sammanträde 11 december

Sammanträde 11 november

Sammanträde 18 september

Sammanträde 21 augusti

Sammanträde 12 juni

Sammanträde 24 april

Sammanträde 6 februari