/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde


Allmänheten är välkommen!

Kallelsen i sin helhet finner du härlänk till annan webbplats

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Personalutskottet

  Sammanträdesdatum: 2019-05-08
  Paragraf: 11-16
  Datum för uppsättande: 2019-05-15
  Datum för nedtagande: 2019-06-11
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen Katrineholm
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-05-16
  Paragraf: 251-253 (direktjustering)
  Datum för uppsättande: 2019-05-16
  Datum för nedtagande: 2019-06-11
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Folkhälsoutskottet

  Sammanträdesdatum: 2019-05-08
  Paragraf: 7-11
  Datum för uppsättande: 2019-05-15
  Datum för nedtagande: 2019-06-11
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-05-09
  Paragraf: 13-18
  Datum för uppsättande: 2019-05-15
  Datum för nedtagande: 2019-06-07
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Delegationsbeslut- bidrag till sommarverksamhet/cirkusskola 2019

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 49
  Datum för uppsättande: 2019-05-09
  Datum för nedtagande: 2019-05-31
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsfövaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst, arbetsutskottet

  Sammanträdesdatum: 2019-05-08
  Paragraf: 11-13
  Datum för uppsättande: 2019-05-09
  Datum för nedtagande: 2019-05-31
  Förvaringsplats av protokollet: Räddningstjänsten, Bievägen 49, Katrineholm
 • Kulturnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-04-23
  Paragraf: 13-20
  Datum för uppsättande: 2019-05-07
  Datum för nedtagande: 2019-05-30
  Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-05-02
  Paragraf: 226-249
  Datum för uppsättande: 2019-05-07
  Datum för nedtagande: 2019-05-31
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut- bidrag till Mångkulturell festival 2019

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 47
  Datum för uppsättande: 2019-05-06
  Datum för nedtagande: 2019-05-28
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-04-25
  Paragraf: 44-54
  Datum för uppsättande: 2019-05-02
  Datum för nedtagande: 2019-05-24
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Delegationsbeslut- bidrag till Kvinno-och Tjejjouren Miranda, 16 days of activism against genderbased violence

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 46
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: kommunledningsförvaltningen
 • Bygg- och miljönämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-04-17
  Paragraf: 37-47
  Datum för uppsättande: 2019-04-29
  Datum för nedtagande: 2019-05-28
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum: 2019-04-24
  Paragraf: 63-79
  Datum för uppsättande: 2019-04-30
  Datum för nedtagande: 2019-05-23
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-04-24
  Paragraf: 49-63
  Datum för uppsättande: 2019-04-30
  Datum för nedtagande: 2019-05-24
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Viadidaktnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-04-16
  Paragraf: 14-22
  Datum för uppsättande: 2019-04-29
  Datum för nedtagande: 2019-05-22
  Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt
 • Utställning av förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf:
  Datum för uppsättande: 2019-04-29
  Datum för nedtagande: 2019-05-26
  Förvaringsplats av protokollet:
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-04-18
  Paragraf: 196-225 (direktjustering 197-198)
  Datum för uppsättande: 2019-04-25
  Datum för nedtagande: 2019-05-21
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-04-04
  Paragraf: 8-12
  Datum för uppsättande: 2019-04-09
  Datum för nedtagande: 2019-05-01
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen