/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 18 mars 2019, klockan 18:00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen!

Utdrag ur dagordningen

 • Ny grafisk profil
 • Revidering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium (KFS 3.11)
 • Svar på motion om oppositionsråd

Kallelsen i sin helhet finner du härlänk till annan webbplats


Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-03-07
  Paragraf: 118-132
  Datum för uppsättande: 2019-03-12
  Datum för nedtagande: 2019-04-05
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Bygg- och miljönämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-03-06
  Paragraf: 22-36
  Datum för uppsättande: 2019-03-12
  Datum för nedtagande: 2019-04-10
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltninge, Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm
 • Delegationsbeslut- Bidrag till Sköldingedagen

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 33
  Datum för uppsättande: 2019-03-12
  Datum för nedtagande: 2019-04-04
  Förvaringsplats av protokollet:
 • Delegationsbeslut- Bidrag till Kajrocken 2019

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 34
  Datum för uppsättande: 2019-03-12
  Datum för nedtagande: 2019-04-04
  Förvaringsplats av protokollet:
 • Delegationsbeslut- Ansökan om bidrag till internationella kvinnodagen- Romano Merako

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 30
  Datum för uppsättande: 2019-03-04
  Datum för nedtagande: 2019-04-03
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut- Bidrag till Katrineholm Rotaryklubbs ungdomsstipendier i arbete för integration och en fritid i idrottsrörelse

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 34
  Datum för uppsättande: 2019-03-11
  Datum för nedtagande: 2019-04-03
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kulturnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-03-26
  Paragraf: 1-12
  Datum för uppsättande: 2019-03-08
  Datum för nedtagande: 2019-04-02
  Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen
 • Viadidaktnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-02-26
  Paragraf: 1-13
  Datum för uppsättande: 2019-03-07
  Datum för nedtagande: 2019-04-01
  Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt
 • Service- och tekniknämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-02-28
  Paragraf: 12-26
  Datum för uppsättande: 2019-03-06
  Datum för nedtagande: 2019-04-02
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen
 • Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum: 2019-02-27
  Paragraf: 21-42
  Datum för uppsättande: 2019-03-06
  Datum för nedtagande: 2019-03-29
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst - Direktionen

  Sammanträdesdatum: 2019-02-27
  Paragraf: 13-19
  Datum för uppsättande: 2019-03-05
  Datum för nedtagande: 2019-03-27
  Förvaringsplats av protokollet: Räddningstjänsten, Katrineholm
 • Delegationsbeslut- Bidrag till Seniorgalan i Katrineholm 2019

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 15
  Datum för uppsättande: 2019-03-05
  Datum för nedtagande: 2019-03-29
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum: 2019-02-25
  Paragraf: 17-30
  Datum för uppsättande: 2019-03-05
  Datum för nedtagande: 2019-03-28
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Bildningsnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-02-26
  Paragraf: §§10-17
  Datum för uppsättande: 2019-03-04
  Datum för nedtagande: 2019-03-26
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut- Yttrande över detaljplan för Lövkojan 10 Kvarnen

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 27
  Datum för uppsättande: 2019-03-04
  Datum för nedtagande: 2019-03-27
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Inrapportering av statsstöd för att minska och motverka segregation i Katrineholms kommun - Tillväxtverket

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 28
  Datum för uppsättande: 2019-03-04
  Datum för nedtagande: 2019-03-27
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-02-26
  Paragraf: 25-43
  Datum för uppsättande: 2019-03-01
  Datum för nedtagande: 2019-03-23
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-02-21
  Paragraf: 89-114
  Datum för uppsättande: 2019-02-28
  Datum för nedtagande: 2019-03-26
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-02-20
  Paragraf: 27-37
  Datum för uppsättande: 2019-02-28
  Datum för nedtagande: 2019-03-26
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-02-20
  Paragraf: 24-26 (25 direktjustering)
  Datum för uppsättande: 2019-02-28
  Datum för nedtagande: 2019-03-26
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut- Bidrag till Katrineholms Bandy

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 26
  Datum för uppsättande: 2019-02-28
  Datum för nedtagande: 2019-03-25
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-02-27
  Paragraf: 115-117
  Datum för uppsättande: 2019-02-27
  Datum för nedtagande: 2019-03-26
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Folkhälsoutskottet

  Sammanträdesdatum: 2019-02-20
  Paragraf: 1-6
  Datum för uppsättande: 2019-02-26
  Datum för nedtagande: 2019-03-20
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen Katrineholm
 • Socialnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-02-20
  Paragraf: 25
  Datum för uppsättande: 2019-02-20
  Datum för nedtagande: 2019-03-19
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet

  Sammanträdesdatum: 2019-02-07
  Paragraf: 1-6
  Datum för uppsättande: 2019-02-14
  Datum för nedtagande: 2019-03-08
  Förvaringsplats av protokollet: Räddningstjänsten, Bievägen 49, Katrineholm