/
/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

  • Justerade protokoll
  • Kungörelser
  • Tillkännagivanden
  • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 16 mars 2020, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Inställt kommunfullmäktigesammanträde

Kommunfullmäktiges ordförande beslutar (i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning) om att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 16 mars 2020.

Detta mot bakgrund av den rådanande pandemisituationen samt att inga brådskande ärenden är akutella för sammanträdet.

Torgerd Jansson
Kommunfullmäktiges ordförande (S)

 


Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.