/

Anslagstavla

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 21 januari 2019, klockan 18:00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen!

Utdrag ur dagordningen

 • Kommunplan 2019-2022
 • Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt Industrihus AB
 • Interpellation med svar om barnfattigdomen i Katrineholms kommun

Kallelsen i sin helhet finner du här

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Västra Sörmlands Räddningstjänst

  Sammanträdesdatum: 2019-01-16
  Paragraf: 1-12
  Datum för uppsättande: 2019-01-21
  Datum för nedtagande: 2019-02-12
  Förvaringsplats av protokollet: Räddningstjänsten Djulögatan 46, Katrineholm
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-01-10
  Paragraf: § 1-31 (2-5 direktjustering)
  Datum för uppsättande: 2019-01-16
  Datum för nedtagande: 2019-02-12
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Ansökan om avgiftsbefrielse för Lasstorp koloniföreningen

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 7
  Datum för uppsättande: 2019-01-14
  Datum för nedtagande: 2019-02-06
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till fackeltåg

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 6
  Datum för uppsättande: 2019-01-14
  Datum för nedtagande: 2019-02-06
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till Mercur öppenvård

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 5
  Datum för uppsättande: 2019-01-14
  Datum för nedtagande: 2019-02-06
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till Diabetesföreningen Katrineholm

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 4
  Datum för uppsättande: 2019-01-14
  Datum för nedtagande: 2019-02-06
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till hyra för gårdshuset

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 3
  Datum för uppsättande: 2019-01-14
  Datum för nedtagande: 2019-02-06
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till Katrineholm Cup fotboll

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 2
  Datum för uppsättande: 2019-01-14
  Datum för nedtagande: 2019-02-06
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Ansökan om bidrag till Summer Camp 2018

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1
  Datum för uppsättande: 2019-01-10
  Datum för nedtagande: 2019-02-05
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-01-10
  Paragraf: 2-5
  Datum för uppsättande: 2019-01-10
  Datum för nedtagande: 2019-02-05
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut - nominering av ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 138
  Datum för uppsättande: 2018-12-21
  Datum för nedtagande: 2019-01-15
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till Katrineholms Handikappsidrottsförening

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 137
  Datum för uppsättande: 2018-12-21
  Datum för nedtagande: 2019-01-15
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till SKOBES Cup 2018

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 136
  Datum för uppsättande: 2018-12-21
  Datum för nedtagande: 2019-01-15
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2018-12-13
  Paragraf: 731-389
  Datum för uppsättande: 2018-12-19
  Datum för nedtagande: 2019-01-15
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-01-02
  Paragraf: 1-6 (paragraf 2 omedelbar justering)
  Datum för uppsättande: 2019-01-04
  Datum för nedtagande: 2019-01-30
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-01-02
  Paragraf: 2 (omedelbar justering)
  Datum för uppsättande: 2019-01-02
  Datum för nedtagande: 2019-01-29
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämnden

  Sammanträdesdatum: 2018-12-12
  Paragraf: 167-184 (168 omedelbar justering)
  Datum för uppsättande: 2018-12-19
  Datum för nedtagande: 2019-01-15
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Service- och tekniknämnden

  Sammanträdesdatum: 2018-12-13
  Paragraf: 58-73
  Datum för uppsättande: 2019-01-08
  Datum för nedtagande: 2019-01-15
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen
 • Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum: 2018-12-19
  Paragraf: 212-228
  Datum för uppsättande: 2018-12-28
  Datum för nedtagande: 2019-01-24
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum: 2018-12-17
  Paragraf: 158-196
  Datum för uppsättande: 2018-12-28
  Datum för nedtagande: 2019-01-24
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kulturnämnden

  Sammanträdesdatum: 2018-12-11
  Paragraf: §41-46
  Datum för uppsättande: 2018-12-21
  Datum för nedtagande: 2019-01-14
  Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen