/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 21 oktober 2019, klockan 18:00 i Safiren, Drottninggatan 19 i KatrineholmAllmänheten är välkommenUtdrag ur dagordningen
 • Delårsrapport 2019, Katrineholms kommun
 • Måltidspolitiska programmet 2020-2023
 • Idrottspolitiska programmet 2020-2023
 • Revidering av lokala ordningsföreskrifter

Kallelsen i sin helhet finner du härlänk till annan webbplats


Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Personalutskott

  Sammanträdesdatum: 2019-10-16
  Paragraf: 22-26
  Datum för uppsättande: 2019-10-22
  Datum för nedtagande: 2019-11-15
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-10-17
  Paragraf: 456-480 (direktjustering 458-459)
  Datum för uppsättande: 2019-10-22
  Datum för nedtagande: 2019-11-15
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Avsägelse till rätten till legat

  Sammanträdesdatum: 2019-10-21
  Paragraf: 115
  Datum för uppsättande: 2019-10-21
  Datum för nedtagande: 2019-11-12
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-10-17
  Paragraf: 458-459
  Datum för uppsättande: 2019-10-17
  Datum för nedtagande: 2019-11-12
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Lönenämnd Sörmland

  Sammanträdesdatum: 2019-10-04
  Paragraf: 5-7
  Datum för uppsättande: 2019-10-14
  Datum för nedtagande: 2019-11-06
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen Katrineholm
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen

  Sammanträdesdatum: 2019-10-09
  Paragraf: 26-30
  Datum för uppsättande: 2019-10-16
  Datum för nedtagande: 2019-11-07
  Förvaringsplats av protokollet: Räddningstjänsten, Bievägen 49, Katrineholm
 • Delegationsbeslut - Bidrag till aktiviteter för barn vars föräldrar/familjemedlemmar är frihetsberövade

  Sammanträdesdatum: 2019-10-14
  Paragraf: 112
  Datum för uppsättande: 2019-10-15
  Datum för nedtagande: 2019-11-08
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Folkhälsoutskottet

  Sammanträdesdatum: 2019-10-09
  Paragraf: 17-19
  Datum för uppsättande: 2019-10-11
  Datum för nedtagande: 2019-11-05
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - bidrag till damfotbollens jubileum - DFK Värmbol

  Sammanträdesdatum: 2019-10-09
  Paragraf: 111
  Datum för uppsättande: 2019-10-11
  Datum för nedtagande: 2019-11-05
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-10-03
  Paragraf: 441-455
  Datum för uppsättande: 2019-10-09
  Datum för nedtagande: 2019-11-05
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

  Sammanträdesdatum: 2019-10-01
  Paragraf: 35
  Datum för uppsättande: 2019-10-08
  Datum för nedtagande: 2019-10-30
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-10-03
  Paragraf: 28-30
  Datum för uppsättande: 2019-10-08
  Datum för nedtagande: 2019-10-30
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum: 2019-09-25
  Paragraf: 144-162
  Datum för uppsättande: 2019-10-03
  Datum för nedtagande: 2019-10-25
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Service- och tekniknämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-09-26
  Paragraf: 64-72
  Datum för uppsättande: 2019-10-03
  Datum för nedtagande: 2019-10-29
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och tekniknämnden
 • Kungörelse Västra Sörmlands Räddningstjänst

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf:
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet:
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-09-30
  Paragraf: 439-440
  Datum för uppsättande: 2019-09-30
  Datum för nedtagande: 2019-10-24
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-09-18
  Paragraf: 105-114
  Datum för uppsättande: 2019-09-25
  Datum för nedtagande: 2019-10-22
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen