Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet i Katrineholm är välkänt över hela Sverige för sina höga ansökningssiffror och goda studieresultat. Det som gör programmet bra är vårt upplägg med praktikperioderna, där du som elev gör halva praktiktiden på skolan och jobbar med riktiga hus. Vår fina bygghall med riktiga byggprojekt hör till de bästa i landet.

Elev som skruvar i vägg, Foto Hanna Maxstad

På Bygg- och anläggningsprogrammet lär du dig om byggnation, anläggning, måleri och plåtslageri. Du får också kunskap om hur man bygger på ett säkert och miljömässigt sätt.

Fyra inriktningar

Under ditt första år får du prova på olika material och arbetsmetoder inför inriktningsvalet till årskurs 2. Inom programmets alla inriktningar erbjuder vi dig möjligheten att få viktiga certifikat och tillstånd såsom till att köra mobila arbetsplattformar, bygga ställning och skjuta med bultpistol. Vi erbjuder dessa inriktningar:

  • Husbyggnad
  • Mark och anläggning - lärlingsutbildning
  • Plåtslageri - lärlingsutbildning
  • Måleri - lärlingsutbildning

Du lär dig byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel betongarbetare, murare och träarbetare. I årskurs två och tre kommer du att få gå som lärling.

Observera att timplanerna är preliminära och kan komma att ändras.

Du lär dig om markarbeten för vägar och platt- och stenbeläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel väg- och anläggningsarbetare och beläggningsarbetare.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 63.1 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Du lär dig om plåtslageri inom byggnation, ventilation och inneklimat. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel byggnadsplåtslagare.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 57.5 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Du lär dig färg, ny- och ommålning och uppsättning av olika väggbeklädnader. Inriktningen ger dig möjlighet till jobb som till exempel byggnadsmålare.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 55.8 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Lärlingsutbildning

En gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen. Du läser gymnasiegemensamma ämnen på skolan och resten av tiden är du ute på en arbetsplats. Minst hälften av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen leder till samma yrkesexamen som motsvarande skolförlagda yrkesprogram.

Yrkesprogram

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom vald inriktning.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN)

Bygg- och anläggningsprogrammet samarbetar med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) som är ett partsammansatt organ vars uppgift är att säkerställa att det finns kompetenta yrkesarbetare inom den svenska byggbranschen. Tillsammans med gymnasieskolor som har Byggprogrammet och företag inom branschen verkar de för att den svenska gymnasieutbildningen och den efterföljande lärlingsperioden som sker i byggföretag fyller de krav som branschen ställer.

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad Bygg- och anläggningsprogrammet Pdf, 658.3 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Eva-Marie Eriksson
Telefon: 0150-574 44
Mejl: eva-marie.eriksson@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.