/

Bildningsförvaltningen

Under bildningsförvaltningen ligger förskola, grundskola, gymnasieskola, Kulturskola, KomTek (kommunal teknikskola), mottagningsenheten Bryggan och Barn- och elevhälsan.

Kontakta bildningsförvaltningen

Telefon växeln: 0150-570 00
Telefon barnomsorgshandläggare: 0150-572 85 eller 0150-572 86
Mejl: bildningsforvaltningen@katrineholm.se
Postadress: Drottninggatan 19, 641 30 Katrineholm

Bildningsförvaltningens ansvar

Bildningsförvaltningen ansvarar för:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola för barn och ungdomar 6-16 år
 • gymnasieskola
 • resursskola
 • mottagningsenhet för nyanlända (Bryggan)
 • anpassad skola och anpassad gymnasieskola
 • kommunal teknikskola (KomTek)
 • kulturskola
 • barn- och elevhälsa
 • uppföljning av elever som avbryter sina gymnasiestudier (KAA)
 • tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Förvaltningsledning

Skolchef (förvaltningschef)

Johan Lindeberg
Telefon: 0150-572 64
Mejl: Johan.Lindeberg@katrineholm.se 

Verksamhetschef, förskolan

Birgitta Dahlbeck
Telefon: 0150-572 71
Mejl: Birgitta.Dahlbeck@katrineholm.se

Verksamhetschef, grundskolan F-9 och anpassad grundskola

Margaretha Norling
Telefon: 0150-572 87
Mejl: Margaretha.Norling@katrineholm.se

Verksamhetschef för gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad

Johan Norvell

Telefon: 0150-572 75
Mejl: johan.norvell@katrineholm.se

Enhetschef för enheten för administrativt stöd

Johanna Siverskog
Telefon: 0150-570 46
Mejl: Johanna.Siverskog@katrineholm.se

Enhetschef för enheten för verksamhetsutveckling

Arijana Bajric-Gredelj
Telefon: 0150-568 43
Mejl: Arijana.Bajric-Gredelj@katrineholm.se