/

Guide: så söker du till gymnasiet

I den här guiden kan du steg för steg gå igenom hur du gör en ansökan till gymnasiet.

Inloggning

Gå till antagningswebben Länk till annan webbplats. och använd de inloggningsuppgifter du fått av din studie- och yrkesvägledare vid din skola.

Gymnasievalet öppnar den 22 januari och stänger den 15 februari.

Inloggningssida för Katrineholms antagningswebb.
 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar “Se mer Information på webben” och “GDPR”. Dessa kommer att följa med på alla sidor när du gör dina val. Du behöver inte vara inloggad för att kunna läsa informationen i boxarna. Den första boxen “Se mer Information på webben” hänvisar till ansökan och antagning som är Katrineholms informationssajt för dig som ska söka till gymnasiet. Här har vi samlat all information du kan behöva för att kunna göra ditt val. I nästa box “GDPR”, hittar du information kring vad som gäller kring GDPR.
 2. För att logga in anger du hela ditt födelsedatum, inklusive dina fyra sista siffror, i rutan “AnvändarID”. Observera att du måste börja med århundrade 20.
 3. Ange lösenordet som du fått i rutan “Lösenord”. Var rädd om dina inloggningsuppgifter, du kommer att behöva använda dem igen vid flera tillfällen för att se ditt antagningsbesked och för att kunna svara på ditt antagningsbesked.
 4. När du fyllt i dessa båda rutor klickar du på knappen “Logga in!”

Välkomstsida

Välkomstsidan på Katrineholms gymnasiewebb. I textrutan nedanför beskrivs vad som står på välkomstsidan.
 1. På den här sidan hittar du kortfattad information om vad som är viktigt att tänka på när du gör din ansökan.
 2. Klicka på knappen “Till valsidan” när du vill påbörja din ansökan.

Programval

På bilden ser du programvalssidan, och i texten nedan får du information om hur du gör ditt val.
 1. I de översta tre boxarna, “Urvalsalternativ”, gör du ett urval. Du kan till exempel välja att ta fram information om alla utbildningar i en viss kommun, eller ange ett visst program och få fram alla skolor där detta erbjuds. När du gjort ditt urval trycker du på knappen “Hämta valalternativ”. Välj alltid “år 1” om flera alternativ visas på önskat program.
 2. Om du nu klickar på pilen i valbox 1, så kan du se vilka program som finns i vår region inom det urval du gjort. Markera det du önskar som val 1.
 3. För nästa val kan du antingen använda samma urval igen genom att klicka på pilen i valbox 2 eller göra ett nytt urval (se punkt 1) och sedan gå till valbox 2 osv. Du kan göra max 15 val och vi rekommenderar att du gör minst 3.
 4. Observera att du måste rangordna dina val. Blir du antagen till ett av dina val kommer alla lägre val strykas.
 5. Om du vill göra ett val i en kommun utanför samverkansområdet (som inte finns som valalternativ under kommun/friskola) ställer du dig i aktuell valbox och markerar “Val utanför kommunen”. Vad detta val avser kommer du att få fylla i när du kommer till sista sidan – kvittenssidan.
 6. Om du ångrar de val du har gjort kan du klicka på knappen “Rensa valen
  ovan” och börja om. När du är klar med dina val så klickar du på knappen
  “Vidare”. Du kan alltid backa senare om det är något du vill ändra på. Du
  kan även logga ut innan du har kommit till kvittenssidan, men tänk då på att
  de val du har gjort inte kommer att sparas. Du kan bara spara när du kommer till kvittenssidan.

Inriktningsval

Sidan för inriktningsval. I texten nedan finns instruktioner för hur du ska göra.
 1. Här kan du om du vill ange inriktning till de program som erbjuder detta. Programmets inriktning startar oftast i årskurs 2. Även om du önskar en viss inriktning i din ansökan kan du ändra dig senare när du börjat på skolan. Det finns ingen garanti att du får den inriktning du önskar.
 2. När du är klar klickar du på knappen “Vidare”.

Kursval och profiler

Sidan om kurser och profilval. I texten nedan kan du få veta allt om hur du ska göra.
 1. För vissa program är det obligatoriskt att göra ett språkval och här anger du vilket/vilka språk du vill läsa. Vad du kan välja beror på om du har läst språk på grundskolan eller inte.
 2. De program som har en inriktning som börjar redan i årkurs 1 kan ibland ha olika profiler som du som elev får välja mellan. Här anger du vilken profil du är mest intresserad av.
 3. När du är klar med dina val klickar du på knappen “Vidare”.

Modersmål och Svenska som andraspråk

Sidan om modersmål och svenska som andraspråk. I texten nedanför bilden kan du få utförlig information om hur du ska göra.
 1. Du som vill läsa ett modersmål anger vilket språk du vill läsa på den här sidan. Finns ditt språk inte i rullistan så skriver du vilket språk du vill läsa på sista sidan, kvittens sidan, under övriga upplysningar.
 2. Du som har ett annat modersmål än svenska och vill läsa svenska som andraspråk gör det valet här.
 3. När du är klar med dina val klickar du på knappen “Vidare”.

Kvittenssidan

Här akan du se en bild på kvittenssidan. I texten nedanför beskrivs detaljerat hur du gör.

Personuppgifter

 1. Under rubriken “Personuppgifter” kan du ändra dina kontaktuppgifter. Adressen går inte att ändra här då det är din folkbokföringsadress. Var noga med att ange ett telefonnummer och en e-post som du verkligen använder dig av. Observera att du inte bör registrera din e-postadress till nuvarande skola eftersom du inte kommer att ha kvar den efter sommaren och det är främst i samband med reservantagningen i augusti som vi behöver dina uppgifter.
  När skolan har börjat i augusti ringer gymnasieantagningen reserver i turordning för att erbjuda ledig plats och står du som reserv är det viktigt att du har angett ett telefonnummer där vi når dig. Observera att det är varje reservs eget ansvar att vara nåbar. Är du näste reserv i kön kommer gymnasieantagningen att försöka nå dig i tre dagar, sedan går vi vidare till nästa reserv.
 2. Kontrollera att dina betyg är rätt. Om du ser att något är fel ska du ta kontakt med din nuvarande skola.
 3. Under rubriken “Sökt Utbildning” kan du nu se vilka program du sökt och vilken eventuell inriktning du önskar.

Val utanför kommunen

 1. Om du har sökt ett program utanför hemkommunens samverkansområde (Val utanför kommunen) så ska du här under rubriken “Sökt Utbildning”, välja vilken kommun detta val avser. Vi har exempelvis valt Stockholm på val 4. Observera att även du som vill gå på en fristående skola först måste ange i vilken kommun skolan ligger.
 2. När du har valt kommun läser systemet in alla gymnasieskolor i den kommunen under kategorin Skola och där ska du sedan välja vilken skola valet avser. Ibland finns det flera enheter på samma skola att välja och då kan du välja den första. Vi på landets antagningskanslier ser till att valet hamnar på rätt enhet när vi fått in din kvittens.
 3. När du har valt skola ska du välja rätt program. Observera att listan över program visar alla utbildningar som finns i hela landet och att du själv måste kontrollera att utbildningen finns på aktuell skola. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare om du är osäker.
 4. Söker du en utbildning i en kommun som har väldigt många skolor och program (till exempel inom Stockholms län) kan de ha hittat på en egen sökkod till utbildningen. Detta är vanligt särskilt inom estetiska program. Om programmet du vill gå är en variant av eempelvis musikinriktningen, välj då ESMUS i programlistan och skriv sedan hela sökkoden i rutan “Övriga upplysningar”. Be gärna din studie- och yrkesvägledare om hjälp om du är osäker på hur du ska göra.

Kommentarer och eventuella bilagor

 1. Under rubriken “Kommentarer och eventuella bilagor” kan du markera med en bock i rutorna om något av alternativen är aktuellt. Har du exempelvis gjort ett idrottsval ska du bocka i idrott i textrutan samt skriva under “Övriga upplysningar” vilken idrott det gäller. Du ska också bifoga kopia på antagningsbeskedet. Söker du frikvot ska du bocka i textrutan för frikvot och bifoga de handlingar som krävs.

Övriga upplysningar

 1. Under rubriken “Övriga upplysningar” kan du lämna upplysningar om det är något särskilt du vill meddela gymnasieantagningen. Om du söker ett program på annan ort (t.ex. Stockholm) som har en sökkod som inte finns med i rullistan ber vi att du skriver den fullständiga sökkoden här, t.ex. Val 4 avser ESMUS00EG-KFG.
 2. Om du ska flytta och redan nu vet din nya adress och/eller datum för flytt kan du skriva detta.
 3. Observera att gymnasieantagningen inte kan förmedla information om behov av eventuellt särskilt stöd eller liknande till gymnasieskolan, detta gör din grundskola när de vet var du ska börja gymnasiet. Gymnasieantagningen kan inte heller hjälpa till med önskemål om klassplacering och dylikt på gymnasieskolan.

Spara och skriv ut ansökan

 1. När du är klar med dina val måste du komma ihåg att spara din ansökan. På knappen “Spara ansökan för senare utskrift”, högst upp på sidan, klickar du om du vill skriva ut kvittensen vid ett senare tillfälle. Har du ingen skrivare kan du få hjälp att skriva ut kvittensen på din skola.
 2. På knappen “Spara och skriv ut ansökan” klickar du när du är klar med dina val och vill skriva ut kvittensen direkt. När du har skrivit ut din kvittens ska du underteckna den med din namnteckning och datum under rubriken “Datum och namnunderskrifter”. Skriv med bläck- eller kulspetspenna och glöm inte namnförtydligande.
 3. Kvittensen ska du lämna till din studie- och yrkesvägledare.

Lycka till med din ansökan!