/

Skolval

Skolvalet till förskoleklass äger rum i januari och februari varje år. Då har vårdnadshavare möjlighet att önska den kommunala skola de vill att deras barn ska börja i. På den här sidan kan du också läsa om val till musikklass i årskurs 7.

Skolval inför förskoleklass

Det är skolplikt för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som fyllt eller fyller sex år. Det betyder att alla som fyllt eller fyller 6 år måste gå i skolan.

För barn med födelseår 2018 är det dags att börja i förskoleklass hösten 2024. Skolvalet gäller de barn som är folkbokförda i Katrineholms kommun när skolvalsperioden börjar. Övriga barn som går i våra förskolor men som är folkbokförda i en annan kommun kan göra en ansökan om inflytt Länk till annan webbplats. till våra grundskolor i vår e-tjänst före eller efter tiden skolvalet pågår.

Dags för skolval i januari

Du som vårdnadshavare har möjlighet att önska skola till ditt barn under skolvalsprioden som är i januari och februari varje år. Om du som vårdnadshavare inte gör något skolval, placeras ditt barn efter kommunens tillämpningsregler.

Då skickas informationen ut

Skolvalet till förskoleklass äger rum i januari och februari varje år. Vi skickar ut information om skolvalet till dig som vårdnadshavare i mitten av januari. Informationen skickas till den mejl som du har fyllt i under dina kontaktuppgifter via Lärknuten. Om du inte har fyllt någon mejladress, får du informationen med vanlig post vilket kan ta några dagar extra.

Önska tre skolor - även om du bor på landsbygden

När du fyller i skolvalsansökan är det viktigt att du fyller i vilken skola som du helst önskar, alltså ditt förstahandsval. Men det är lika viktigt att du också väljer vilka skolor som du har som alternativ - alltså ditt andrahandsval och tredjehandsval. På så sätt ökar du chanserna att själv påverka vilken skola som ditt barn placeras i.

Observera att även du som bor på landsbygden behöver göra tre val, trots att du kanske bara har ett realistiskt val av skola. Det är för att vi ska kunna behandla din ansökan i våra system.

Om du väljer annan skola

Om du önskar att ditt barn ska gå i en skola som inte ingår i Katrineholms kommuns verksamhet meddelar du det till bildningsförvaltningens administratörer som då tar bort ditt barn ur skolvalsprocessen. Det gäller alltså barn som ska gå i exempelvis friskola eller i skola i en annan kommun än Katrineholm.

Carin Wikstrand, administratör
Telefon: 0150-573 93
Mejl: carin.wikstrand@katrineholm.se

Veronika Karlsson, administratör
Telefon: 0150-573 81
Mejl: veronika.karlsson@katrineholm.se

Fritidshem

Om du har behov av att ditt barn ska gå på fritidshem behöver du ansöka om det. När du fått besked om ditt barns skolplats kan du ansöka om fritidshemsplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på samma skola.

Säga upp förskoleplats

Om ditt barn barn ska ha fritidshemsplats behöver du som vårdnadshavare inte säga upp din förskoleplats, det sker automatiskt.

Vill du avsluta barnets förskoleplats tidigare för att ni inte ska ha fritidshemsplats är uppsägningstiden en månad.

För vårdnadshavare som är föräldralediga och inte har möjlighet att ha barnen i förskoleverksamheten under sommarlovet kan det vara bra att säga upp sin förskoleplats för att undvika att betala förskoleavgift för en period när barnet ändå inte kan nyttja sin plats.

Vi erbjuder inte fritidshemsplats till barn till dig som är arbetslös, och även i det fallet kan det vara bra att avsluta förskoleplatsen tidigare.

Skolskjuts

Om du har behov av att ditt barn får skolskjuts till skolan kan du göra en ansökan om det när du fått din skolplats. Ditt barn har rätt till skolskjuts om reglerna för skolskjuts har uppfyllts. Du ansöker om skolskjuts i vår e-tjänst. Den är öppen mellan februari och april. Du hittar all information om skolskjuts och e-tjänsten här.

 

Prioritering

Om en skola inte har plats för de elever som önskat gå på en skola, träder kommunens egna tillämpningsregler in redan på förstahandsvalet. Eleverna prioriteras då enligt ordningen:

  1. Elever vars placering styrs utifrån särskilda skäl, efter individuell prövning
  2. Syskonförtur (gäller upp till årskurs 5)
  3. Boende inom upptagningsområdet
  4. Relativ närhet

Behöver ditt barn placeras utifrån särskilda skäl?

Särskilda skäl kan vara funktionsvariation (fysisk eller psykisk) eller särskilda medicinska problem. I sådana fall kan ditt barn placeras på den skolenhet som bäst kan bemöta detta, antingen utifrån skolans fysiska utformning eller specialkompetens bland den pedagogiska personalen. Det kan till exempel röra sig om en hörselnedsättning och att det då endast är en viss skola som har dels de tekniska hjälpmedlen och kanske också hörselpedagoger som stöd.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att en elev som har ett äldre syskon som går på en viss skola har förtur till en plats på samma skola. Detta gäller om syskonet kommer gå i årskurs 1 till 5 nästa läsår på skolan. 

Upptagningsområde

Det närliggande området runt varje skola kallas för skolans upptagningsområde.

Relativ närhet

Om en skola inte har plats för alla elever som önskat den görs ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet används för att det ska vara möjligt för alla elever att få en skola nära hemmet. Om två elever önskat samma skola och bara en av eleverna får plats så är det eleven som har det längsta relativa avståndet till den alternativa skolan som har rätt till platsen på den önskade skolan.

Här nedan kan du se ett exempel där det är Sixten som får plats på den önskade skolan.

  • Den relativa närheten för Sixten: 850-700=150 meter.
  • Den relativa närheten för Alice: 600-500=100 meter.
Relativ närhet

Frågor om e-tjänsten

Har du frågor om hur e-tjänsten för skolval fungerar kan du besöka Kontaktcenter Länk till annan webbplats. på Djulögatan 31b i Katrineholm.

 

Överklagan av beslut

Om du inte är nöjd med beslutet av ditt barns placering och vill överklaga detta, kan du kontakta grundskolans verksamhetschef Margaretha Norling. Du kan även följa instruktionerna för överklagan i besvärshänvisningen Pdf, 163 kB..

Du kan läsa mer om överklaganden hos Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats..

Verksamhetschef, grundskolan F-9 och anpassad grundskola

Margaretha Norling
Mejl: Margaretha.Norling@katrineholm.se

 

Vad händer om jag inte gör något skolval?

Om du inte väljer någon skola placeras ditt barn utifrån upptagningsområde.

Varför har mitt barn placerats i en annan skola än de andra barnen som gick i hens förskola?

I skolvalet utgår vi från var barnet bor när vi placerar det i en skola. Det handlar alltså om skolans upptagningsområde och relativ närhet till skolan - inte vilken förskola ett barn har gått på. Du kan läsa mer om upptagningsområde och relativ närhet längre ner på den här sidan.

När får jag veta var mitt barn placerats?

Runt mitten på mars får du veta vilken skola ditt barn placerats på genom att du loggar in i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Här hittar du skolstart och läsårstider. Länk till annan webbplats.

Hur fungerar det med e-legitimation?

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du allt du behöver veta om e-legitimation.

Har mitt barn rätt till skolskjuts?

Ditt barn i förskoleklass har rätt till skolskjuts om reglerna för skolskjuts Länk till annan webbplats. är uppfyllda. Sök gärna så tidigt som möjligt.

När kan jag söka skolskjuts?

E-tjänsten för att söka skolskjuts är öppen mellan februari och april.

Vad gör jag om jag har skyddade personuppgifter?

Då behöver du göra din skolvalsansökan via en pappersblankett. Ta kontakt med ditt barns förskola. Om ditt barn inte har någon förskoleplats så ska du ta kontakt med Kontaktcenter.

Vad gör jag om jag inte har ett svenskt personnummer?

Då behöver du göra din ansökan via en pappersblankett som finns hos Kontaktcenter Länk till annan webbplats..

Vad händer om jag flyttar inom kommunen under våren?

Det är ditt barns folkbokföringsadress när skolvalet stänger som kommer att räknas i skolvalet.

Skolval inför årskurs 7

Elever som är folkbokförda i Katrineholms kommun och inte tänker gå musikklass är automatiskt ”antagna” till Järvenskolan, och behöver inte göra någon ansökan.

Om man vill gå musikklass behöver man göra en ansökan. Läs mer om musikklass här nedanför.

Elever från andra kommuner

Elever från andra kommuner som vill gå på Järvenskolan måste en göra skolplatsansökan via vår e-tjänst.

Elever från andra kommuner som vill gå musikklass gör också en skolplatsansökan.

Musikklasserna

På Järvenskolan finns sedan flera år tillbaka musikklasser. Du får arbeta med ditt intresse vid flera tillfällen under skolveckan. Går du i årskurs 6, tycker om att sjunga, spela, dansa och stå på en scen ska du anmäla ditt intresse till Katrineholms musikklasser. Läs mer om musikklasserna. Länk till annan webbplats.

Även elever från andra kommuner kan söka. De behöver då också ansöka om skolplats.

Om du väljer en annan skola

Om ditt barn har blivit antagen på en friskola behöver du som vårdnadshavare meddela detta till din nuvarande skola. I Katrineholm finns en friskola, Kunskapsskolan.

Skolplacering i annan kommun

Om ditt barn har fått en skolplacering i en annan kommun behöver du som vårdnadshavare meddela detta till din nuvarande skola.