/

Lovaktiviteter

KomTek erbjuder lovaktiviteter under skolloven. Mer information om påsklovets aktiviteter kommer snart.