/

Lånekort, låneregler & avgifter

 

Skaffa lånekort

Att skaffa lånekort är gratis. Du måste själv hämta ut det på biblioteket, ingen ansökan behövs. Ta med legitimation.

Är du under 13 år behöver du målsmans tillstånd för att skaffa ett lånekort. Ladda ner lånekortsansökan eller hämta en på ditt bibliotek. Låt din målsman fylla i den. Lämna sedan in lånekortsansökan till ditt bibliotek.

Lånekortsansökan för barn och unga under 13 år Pdf, 70.1 kB.

Du som är lärare kan skaffa ett skolkort för lån av böcker till din undervisning. Skolkort får inte användas för lån av fortbildningslitteratur eller för privat bruk.

Låneregler

Du har ansvar för dina lån

När du lånar något på biblioteket är du ansvarig för det tills det är återlämnat i vårt system. Tänk också på att du är ansvarig för att mediet inte är förstört. Målsman ansvarar för sina barns lån. När du fyllt 18 år räknas du som vuxen och får förseningsavgifter på sena lån, och vi skickar en faktura om boken är mer än 14 dagar sen. Lämnar du tillbaka boken behöver du inte betala fakturan.

Lånetid

Lånetiden är olika lång för olika medier. För att du ska slippa förseningsavgifter ska du alltid kontrollera lånetiden på ditt kvitto. Du ansvarar för att lämna tillbaka i tid.

 • Film (DVD och Blu-ray): 7 dagar
 • Tidskrifter: 14 dagar
 • Böcker, musik och ljudböcker: 28 dagar

Vi har automatiska omlån. Om ingen står i kö på mediet lånas det om automatiskt upp till tre gånger. Böcker med lång kö får en kortare lånetid på 14 dagar. Logga in på Mina sidor för att se dina lån. Det går också bra att ringa eller mejla till oss.

Avgifter

Om du tappat bort ditt lånekort

Om du tappat bort ditt lånekort kostar det 20 kronor för att få ett nytt. Tänk på att kortet är en värdehandling. Om du förlorar ditt lånekort måste du meddela biblioteket så att vi kan spärra det.

Reservationsavgift

Det kostar inget att göra en reservation.

Fjärrlåneavgift

Det kostar inget att göra ett fjärrlån. Men du får betala 50 kronor om du inte hämtar ut din beställning.

Förseningsavgift

Om du har missat att lämna tillbaka ett medie i tid får du en förseningsavgift (fyra kronor per medie och dag). Förseningsavgiften kan totalt uppgå till 3000 kronor per tillfälle. Du betalar din förseningsavgift med kort eller swish på biblioteket. Om du har mer än 150 kronor i skuld blir du spärrad och kan inte använda bibliotekets tjänster. Du kan börja använda bibliotekets tjänster igen när du har betalat din skuld.

Om du inte har lämnat tillbaka mediet får du en påminnelse en dag efter lånetidens slut. Lämnar du inte tillbaka mediet får du ytterligare en påminnelse efter sju dagar. Sju dagar efter den andra påminnelsen räknas mediet som försvunnet och du får en räkning hemskickad. Nedan kan du se hur mycket du får betala för ett försvunnet eller förstört medie.

Du får inga förseningsavgifter om du är under 18 år eller lånar barnmedia. Om du är är över 18 år och barnmediet du har lånat är försvunnet eller förstört får du betala en avgift.

Avgifter för försvunna eller förstörda medier:

 • Barnbok: 150 kronor
 • Vuxenbok: 300 kronor
 • Pocket: 50 kronor
 • Tidskrift: 50 kronor
 • Ljudbok: 400 kronor
 • Musik-CD: 250 kronor
 • DVD/Blu-ray: 600 kronor
 • Språkkurs: 800 kronor
 • Fjärrlån: 800 kronor

 Biblioteket förbehåller sig rätten att pröva summan i varje enskilt fall.

Reservera

Logga in i bibliotekskatalogen, sök upp det du vill låna och klicka på reservera.
Logga in i bibliotekskatalogen Länk till annan webbplats.

Katrineholms bibliotek sparar och hanterar dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ditt personnummer behövs av hänsyn till vikten av säker identifiering. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som låntagare när du ansökt om ditt lånekort. Uppgifterna kan komma att uppdateras utifrån folkbokföringsregistret.

Vi behöver dina personuppgifter för att du ska kunna låna böcker och använda våra digitala tjänster. Vi behöver också dina personuppgifter för att vi ska kunna påminna dig om när lånetiden är påväg att gå ut, skicka aviseringar och eventuella ersättningskrav. Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Uppgifterna och ditt lånekonto sparas tills du själv ber om att de ska ändras eller tas bort.

Dina personuppgifter delas med våra systemleverantörer, med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden Katrineholms kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandling eller raderar dina uppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Kommunledningsförvaltningen
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm

Mer om hur kommunen arbetar med GDPR samt kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud