/

Stadsplanering

Är du nyfiken på vad som byggs i Katrineholms kommun just nu? Eller vill du veta vad som planeras inför framtiden? Här ser du vad som är på gång när det gäller planering och byggprojekt .

Byggprojekt, foto: Hanna Maxstad

Aktuella byggprojekt

Här kan du följa några av de byggprojekt som planeras och pågår i Katrineholms kommun.

Ritningar på ett bord, foto: Hanna Maxstad

Detaljplaner

Här kan du följa och läsa mer om de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

Masterplan för norra stadsdelen

Masterplan för norra stadsdelen visar hur den norra stadsdelen kan utvecklas i framtiden.

Plankarta från Översiktsplan - del staden.

Översiktsplanering

Här hittar du Översiktsplan 2030. Den består av två dokument, del staden och del landsbygd

Investeringsbudget för samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-2021

I denna publikation kan du ta del av de investeringar som kommer att ske under 2019 till 2021 i Katrineholms kommun.  

Klicka här för att läsa investeringsbudgeten via Issuu. Länk till annan webbplats.

Klicka här för att ladda ned investeringsbudgeten via PDF. Pdf, 10.1 MB.


Framsida investeringsbudget