/

Hur deltar vi?

KlimatTisdag vänder sig till alla barn och unga i Katrineholm som vill vara med och skapa ett klimatpositivt Katrineholm genom att:

1. Dela med sig av hur de vill att det ska vara att leva i ett klimatpositivt Katrineholm 2045.

2. Dela med sig av sina tankar kring hur vi ska:

 • minska klimatpåverkan och
 • anpassa Katrineholm för ett förändrat klimat
KlimatTisdag upplägg

Uppgifter

Vi har skapat fyra olika uppgifter A + B + C + D.

Genom att lägga samman dessa 4 delar (A + B + C + D) skapar ni ett förslag till klimatstrategi – men ni är också välkomna att besvara enskilda frågor.


Läs texten om Katrineholm 2045 som finns nedan.

Fundera sedan över hur tror du att det ser ut i ett klimatpositivt Katrineholm år 2045?

Du har dessa frågor till din hjälp:

 • Hur reser vi?
 • Vad jobbar vi med?
 • Vad äter vi?
 • Hur bor vi?
 • Hur hanterar vi att det blivit varmare?
 • Hur hanterar vi att det regnar mer?
 • Kommer vi ha snö på vintern?

Skapa sedan en bild eller/och text om hur du vill att det ska vara att leva i ett klimatpositivt Katrineholm 2045.


Hur tror du att det är att leva i Katrineholm 2045?

En gång, en varm och solig dag, tog du steget in i ett äventyr du aldrig skulle glömma.

Du hoppade på tåget mot Katrineholm, ett tåg som såg ut som vilket annat som helst, men det skulle visa sig vara något alldeles särskilt. Med ett ryck började tåget röra sig, mjukt först men sedan allt snabbare och snabbare. Du tittade ut genom fönstret och undrade, "Går det inte lite väl snabbt nu?" Landskapet utanför flimrade förbi som en snabb film.

Plötsligt, likt en blixt från klar himmel, omslöts tåget av ett bländande ljussken. Det var så starkt att du fick kisa med ögonen. När ljuset avtog och dina ögon vant sig, var allting förändrat. Landskapet utanför hade blivit annorlunda. Du kikade på kalendern i din telefon och gnuggade dina ögon i förvåning – det stod "Augusti, år 2045"!

När du hoppade av tåget i Katrineholm, kände du värmen slå emot dig. Staden var inte som du mindes den. Gatorna badade i solsken och människorna sökte sig in till skuggan. Det var en ny värld, varm och vibrerande. När du promenerade genom staden, stannade du till för att småprata med de vänliga människorna. De berättade att det hade varit en varm sommar, men ingen verkade oroad. "Vi har vant oss vid att somrarna är varma och torra" sa de med ett leende.

På eftermiddagen började det plötsligt regna, inte bara några droppar, utan ett riktigt skyfall! Du tog skydd under ett stort parasoll och såg hur gatorna snabbt fylldes med vatten. Men staden var förberedd. Du kunde se hur vattnet styrdes smart i rännor och kanaler, och hur små dammar skapades på strategiska platser för att samla upp vattnet.

Nästa dag begav du dig ut på landsbygden. Här mötte du en helt ny värld. Skogarna var inte som de du mindes. Nya träd och växter hade tagit plats, och insekter surrade omkring som du aldrig sett förut. Människorna du mötte berättade om hur de anpassat sitt jord- och skogsbruk till det nya klimatet. "Vi väljer nu grödor och trädslag som klarar av värmen och torkan," förklarade de med en stolthet i rösten.

Under dina samtal med lokalbefolkningen blev det tydligt att vattenbrist var en utmaning. "Vi sparar och återanvänder vatten så gott vi kan," sa de och visade dig olika smarta lösningar för vattenbevarande.

Sedan, lika oväntat som det började, fann du dig själv tillbaka i tåget och snart var allt som vanligt igen. Du var tillbaka i år 2024, men med minnen och insikter från en möjlig framtid. Ett äventyr som inte bara hade tagit dig genom rymden och tiden, utan även lärt dig om vikten av anpassning och innovation i en föränderlig värld.


Idag påverkar vi klimatet mer än vad det klarar av – vilket leder till att klimatet förändras. Det blir varmare, det regnar mer samtidigt som vi får problem med torka.

Om du tittar på samhället och hur vi lever idag – försök svara på frågorna:

 • Vad är det vi behöver förändra för att minska vår klimatpåverkan och kunna hantera klimatförändringen?
 • Vad tror du kommer bli svårast att förändra? Och varför tror du att det blir svårt att förändra?
 • Vad tror du kommer bli lättast att förändra? Och varför tror du att det blir lätt att förändra?

Beskriv vad du ser är de största skillnaderna mellan hur vi lever idag och hur det kommer vara i ett klimatpositivt Katrineholm 2045.


Vi behöver ändra en hel del i samhället för att kunna nå ett klimatpositivt Katrineholm. För att minska våra klimatpåverkande utsläpp behöver vi ändra hur vi reser, vad vi äter, hur vi bor och vad vi konsumerar. Men vi har klarat stora utmaningar tidigare och kommer kunna klara denna utmaning också - om vi vill.

Hur tycker du att vi i Katrineholm ska minska vår klimatpåverkan från:

 • hur vi reser,
 • vad vi äter,
 • hur vi bor klimatsmart och
 • hur vi konsumerar – vad vi handlar och vad vi slänger,
 • hur vi hanterar klimatförändringen?

Skriv ned dina förslag och fundera över vad du kan göra själv och vad kommunen kan göra för att förverkliga dina förslag.


Förhoppningsvis har du och dina kompisar fått fram många förslag på hur vi minskar de klimatpåverkande utsläppen i Katrineholm samt hur vi blir mer klimatsmarta och hanterar klimatförändringen bättre än vad vi gör idag.

Vi skulle vilja att du och din klass eller grupp prioriterar och sammanställer vilka fem åtgärder som ni tycker att vi ska göra först.

Skicka in ert förslag till klimatstrategi eller svar på en eller flera frågor (A, B, C eller D), eller/och er (fysiska) bild, modell eller målning på ett klimatpositivt Katrineholm med brev eller e-post till:

KimatTisdag, att: Pia Lindahl

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholms kommun

641 80 Katrineholm

eller via e-post till klimat@katrineholm.se

 

Skicka gärna med en beskrivning av vilka ni är och hur ni tagit fram er klimatstrategi.

För större modeller eller målningar på ert klimatpositiva Katrineholm går det bra att lämna över dessa personligen till Pia Lindahl vid Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Er Klimatstrategi kommer vara en viktig del i underlaget till en ny klimatstrategi för Katrineholms kommun.

Mer information om vad klimat är och hur vi påverkar klimatet finns här på KlimatTisdags webbsida. Men är det något du/ni undrar över får ni gärna ställa frågor till oss klimatstrateger via e-post: klimat@katrineholm.se.

Vi kommer göra vårt bästa för att besvara era frågor och lägga upp svaren i frågelådan som du hittar här på vår sajt.