/

Styrdokument på Kulturskolan

Bild på två poliser från Kulturskolans föreställning ArtCraft med på bilden är även 2 till skådespelare från föreställningen
Storföreställningen Artcraft. Foto: Josefine Karlsson

Likabehandlingsplan

Syftet med en likabehandlingsplan är att främja elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likaså att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Kulturskolan och KomTeks likabehandlingsplan Pdf, 514.3 kB.

Kulturskolans uppdrag

Kulturskolans uppdrag utgår från Kulturplanen för barn och unga i Katrineholms kommun. I kulturplanen beskrivs värdet av kultur för både personlig utveckling, språkförmåga, kunskapsutveckling, hälsa, samhällsuppbyggnad och samhörighet mellan människor.

Kulturskolans uppdrag 2020-2023 Pdf, 3.1 MB.

Kulturstrategi för barn och unga

Bildningsnämden, kulturnämnden och vård- och omsorgsnämnden har tagit fram en kulturstategi för barn och unga. Fokus ligger på kultur för, med och av barn och unga

  • För alla barn och unga i Katrineholms kommun har god tillgång till kulturupplevelser.
  • Med alla barn och unga i Katrineholms kommun har goda möjligheter till kulturskapande.
  • Av alla barn och unga i Katrineholms kommun har inflytande över sitt eget kulturliv och har goda möjligheter att utforma och mötas i egna aktiviteter.

Kulturstrategi för barn och unga 2020-2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.