/

Skicka faktura till kommunen

Att tänka på när du ska fakturera Katrineholms kommun.

Skicka e-faktura

Kommunen effektiviserar sin fakturahanteringsprocess genom att i första hand ta emot elektroniska fakturor. Detta för att öka säkerheten och effektivisera processen vilket spar både miljö och pengar.

Ni som ska leverera e-faktura

Fram till och med 31 mars 2019 kan kommunen ta emot Svefaktura och Svefaktura BIS 5A 2.0 via Peppol-nätverket eller direkt via CGI BTS.

Från 1 april 2019 kan vi även ta emot det nya formatet PEPPOL BIS Billing 3 fakturor via nätverket PEPPOL.

  • PEPPOL-ID 0007:2120000340
  • GLN 7362120000340
  • Organisationsnummer 2120000340

Beställarreferens placeras i fältet RequisitionistDocumentReference (Svefaktura)

Ordernummer placeras i InvoiceLine/OrderLineReference (Svefaktura)

Ni som inte kan leverera e-faktura

Pappersfakturor ska skannas och skickas per mejl som e-postfakturor till kfaktura@katrineholm.se. Flera fakturor kan skickas i samma mail.

Varje faktura måste levereras som pdf eller tif-fil. Varje faktura med eventuell bilaga ska sändas tillsammans i samma fil.

Att tänka på vid all fakturering

Det är viktigt att du uppger rätt fakturaadress när du ska fakturera kommunen. Kommunens betalningsvillkor är minimum 30 dagar netto efter godkänt uppdrag och mottagen korrekt faktura.

Fakturan ska vara ställd till Katrineholms kommun. Obligatoriska uppgifter på fakturan:

  • Fakturareferens ska anges
  • Moms- eller organisationsnummer
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum eller betalningsvillkor
  • Faktura- och momsbelopp
  • Fakturareferenser

Orderreferens

Katrineholms kommun arbetar aktivt med inköpsstyrning genom e-handel. När ni som leverantör mottar en inköpsorder via e-handelssystemet eller rekvisition ska ordernumret returernas i fakturan. Ordetnumret har formen IN+datum+löpnummer ex. IN20181201-1

Beställarreferens

När inköpsorder inte kan lämnas ska beställarreferens anges. Beställaren ansvarar för att lämna referensen. Referensen skrivs med versaler och utan mellanslag. Referensen består av prefix ZX följt av 8 siffror. Totalt 10 tecken.

Förändringar kring fakturering

Katrineholms kommun har den 1 januari 2019 bytt affärssystem och vantjänst; växel för elektroniska meddelanden.

Vårt avtal med vantjänsterna InExchange, Pagero och Opus Capita har avslutats. Ny leverantör är CGI BTS.

Vi ber er säkerställa att era utgående e-fakturor skickas till kommunen via CGI BTS.

I och med att avtalet med InExchange avslutats har även tjänsten för självregistrering av e-fakturor via kommunens hemsida avslutats.

Läs mer i nyheten kring nytt affärssystem och vantjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag om krav på e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av kommunen ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Lagen träder i kraft den 1 april 2019. Från detta datum gäller e-faktura för er som leverantör till kommunen.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Läs mer om lagkravet i frågor och svar obligatorisk efakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ekonomi och upphandlingsavdelningens support

Telefon: 0150-48 80 05