/

Styrdokument för grundskolan


Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för grundskolan.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Katrineholms kommun har som mål att öka måluppfyllelsen för våra elever. En ökad
målmedvetenhet hos eleverna bidrar till ökad motivation för lärande och en starkare framtidstro. Alla barn och elever, oavsett könstillhörighet och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning Pdf, 223.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan för förebyggande och främjande arbete

Bildningsförvaltningen använder fyra steg i ett förebyggande arbete för att hindra diskriminering, repressalier, trakasserier och sexuella trakasserier.

Plan för förebyggande och främjande arbete Pdf, 139.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan mot alkohol och droger

Grundskolan i Katrineholm ska vara drogfri. Som elev får man inte befatta sig med droger och inte vistas på skolan i berusat/påverkat tillstånd. Med droger avses i denna handlingsplan narkotika, alkohol, dopingmedel och lösningsmedel/drivgas som sniffas.

Skolan ska verkar för ett aktivt samarbete mellan hem, elever, socialtjänst och polis för att i första hand förebygga missbruk, i andra hand tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk.

Handlingsplan mot alkohol och droger Pdf, 245.6 kB.

Strategi för jämställdhetsintegrering

Den här strategin är framtagen för att visa på hur bildningsförvaltningen ser på samt genomför jämställdhetsintegrering på ett hållbart sätt. I dokumentet hittar du vad som ligger till grund för strategin samt i slutet praktiska exempel på hur vi idag, 2019, gör för att integrera jämställdhetsarbetet.

Strategi för jämställdhetsintegrering Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.