/
/

Kulturskolan i förskola & skola

Kulturskolan samarbetar med alla förskolor och skolor i kommunen.

Kulturskolan i försksola_skola

Kulturskolan i förskolan

Förskolorna kan komma till Kulturskolan för skapande verkstad i vår bildverkstad eller musiklek. Vi åker även ut till förskolorna med musiklek, minisagor och minisjung.

Musik och lek i en härlig blandning! Kan det bli bättre? Birgitta Thörnberg lotsar med glädje in barnen i musiklekens underbara värld. Sjung, dansa, spela och ha roligt tillsammans.

Åldersgrupper: 4 - 5 år
Tid: tisdagar 09.30 – 10.10
Ledare: Birgitta Thörnberg
Gruppstorlek: max 15 barn
Lokal: Älvan
Kostnad: gratis
Anmälan: birgitta.thornberg@katrineholm.se

Sagoberätterskan kommer till er förskola, med en magisk historia som bara väntar på att få berättas för barnen! Liselott Karlsson-Selén läser inte bara en saga - man får följa med in i sagans värld med ibland dockteater och ibland annat spännande.

Åldersgrupper: 2-3 år eller 3-4 år
Tid:
30 minuter
Dagar:
efter överenskommelse
Lärare:
Liselott Karlsson-Selén
Kostnad: gratis
Antal barn: 10 barn
Anmälan: liselott.karlsson-selen@katrineholm.se

Pedagoger från Kulturskolan kommer till förskolan för att musicera och fantisera tillsammans med barnen. Det blir skojigt, fantasifullt, livligt och lite lugnt också.

Lärare: Pedagoger från Kulturskolan
Längd: 30-40 minuter
Ålder: 0-6 år
Dagar: efter överenskommelse
Kostnad: gratis
Anmälan: nicka.froberg@katrineholm.se

Skapande verkstad för förskolor

Under ledning av Liselott Karlsson-Selén får barnen prova på olika bild-och formtekniker. Hur målar man egentligen en känsla? Hur formar man en gurka? I Kulturskolans bildsal utforskar vi detta tillsammans vid två eller tre tillfällen.

Åldersgrupper: 3-5 år
Tid: efter överenskommelse
Ledare: Liselott Karlsson-Selén
Gruppstorlek : max 15
Lokal: K14 (Kulturskolan)
Kostnad: gratis
Anmälan: liselott.karlsson-selen@katrineholm.se

Kulturskolan i grundskolan

Vi bygger upp en plan för att alla elever ska få ta del av kulturverksamhet genom Kulturskolan:

  • Alla förskoleklasser kommer till Tallåsskolans aula och medverkar i storsjung tillsammans med Kulturskolans lärare.
  • Alla åk 1-elever kommer till Brandstationen till vår föreställning Smokey som vi ger i samarbete med Räddningstjänsten
  • Alla elever i åk 2 kommer in till Kulturskolan under sex veckor på kulturfredag – bild&form, fiolspel, rörelse, teater och sång.
  • Alla elever i åk 2 och 3 får dessutom lyssna, se och medverka i vår skolturné som vi nu har flyttat till Turbinen, Perrongen.
  • Kulturskolan samordnar Skapande skola för förskoleklass–åk 9 i hela kommunen och våra lärare medverkar också i Skapande skola-verksamhet på många skolor.

Samarbete med musikklasserna

Kulturskolans lärare leder flera ensembler inom musikklasserna.
Varje år samarbetar Kulturskolan med musikklasserna i flera större föreställningar. 

Kultur på recept

Elever som har behov av särskilt stöd kan genom Elevhälsan få undervisning i musik eller annat ämne i Kulturskolan. Läs mer om detta längre ner på sidan - "Kultur på Recept"

Fortbildning

Kulturskolans lärare fortbildar förskolans och grundskolans lärare till att arbeta ämnesövergripande med estetiska arbetssätt (bild, dans, drama och musik) i kursen kulturkompott.

Föreställningen Smokey är ett samarbete med Västra Sörmlands Räddningstjänst. Kulturskolan ger en musikteaterföreställning på brandstationen. Vi bjuder in kommunens alla årskurs ettor till en härlig föreställning med spänning, dramatik och mycket musik. Brandstationes personal lär oss släcka brand i kläder och hur du använder brandsläckare. Kom och ha en rolig förmiddag med oss!

Alla lärare på Kulturskolan medverkar i en musikteaterföreställning som ska underhålla och ge elever i årskurs 2 inspiration att själva söka till Kulturskolan eller på annat sätt vilja uttrycka sig med estetiska medel.

Alla sexåringar fyller Tallåsaulan och sjunger, dansar och skrattar.
Kulturskolans lärare står på scenen.

Kulturskolan arbetar med språkutveckling. Vår utgångspunkt är "det vidgade språkbegreppet" som bl.a. innebär att alla har många olika språk, i betydelsen "meningsskapande" och "kommunikation". Alla barn behöver få arbeta med sina olika språk, få uttrycka sig, känna glädjen till språk, att få känna att "jag har något att berätta".

En av Kulturskolans lärare, Liselott Karlsson-Selén, har ett särskilt uppdrag inom förvaltningen att bidra till språkutveckling med estetisk inriktning. Liselott kan gå in i kortare eller längre perioder av gemensamt utvecklingsarbete, handledning, fortbildning eller arbete i barngrupp.
En idé kan vara att Liselott kommer till en förskola, ett arbetslag eller någon annan grupp av lärare för ett antal tillfällen med övningar, uppföljning och handledning.

Kontakt: liselott.karlsson-selen@katrineholm.se

Skolan eller förskolan kan under en period ha ett särskilt behov i någon grupp eller klass, där Kulturskolans lärare kan bidra med sin kompetens. Eller så vill skolan/förskolan helt enkelt ha en förstärkning av arbetet med de estetiska uttryckssätten. Det kan gälla dans, bild, musik eller teater. Vi packar kulturväskan och kommer!

Målgrupp:
Förskolan, förskoleklass och år 1-6
Omfattning: 4 veckor, 1 tim/vecka, en lärare
Dag: Flexibelt
Lokal: På förskolan, skolan eller Kulturskolan
Kostnad: Gratis
Kontakt: nicka.froberg@katrineholm.se

För att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet på ett nationellt plan avsätter regeringen, genom Kulturrådet, årligen pengar på samverkan mellan grundskola och kulturliv. Satsningen kallas Skapande skola.

Genom Skapande skola får eleverna i klass F-9 möta kulturutövare av olika slag. Insatserna ska genom konstnärlig verksamhet och estetiskt lärande öka lusten, motivationen och måluppfyllelsen för eleverna.

Skapande skola i Katrineholm

Sedan 2010 har eleverna i Katrineholms kommun fått ta del av satsningen Skapande skola.

Som en del i Katrineholms kommuns arbete med Skapande skola kommer en sida med utbud producerats inför läsåret 2020/2021. Denna sida ska fungera som inspirationsmaterial där lärare och skolledare kan ansöka om aktiviteter för klass/er eller hela skolan.

Kulturrådets webbplats för Skapande skolalänk till annan webbplats

För ytterligare upplysningar kontakta:
Eva Sjögren van Berkel, rektor Kulturskolan
Telefon: 0150-57330
Mejl: eva.sjogren.van.berkel@katrineholm.se

Alla barn är i behov av att bli sedda och att få stöd.
När ett barn har svårigheter kan förskola och grundskola behöva hjälp att ge särskilt stöd. Den hjälpen kan Elevhälsan ge till rektorsområdena på uppdrag av rektor.
Här presenteras ett samarbete mellan Elevhälsan och Kulturskolan i Katrineholm.

Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är densamma som för skolan som helhet, att i samarbete med hemmen:

  • främja lärande
  • överföra och gestalta de grundläggande värdena
  • främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Elevhälsan arbetar med att främja god hälsa hos alla elever, men har fokus på elever som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande.

Kulturskolan

Kulturskolans uppdrag utgår från Kulturplanen för barn och unga i Katrineholms kommun. I kulturplanen beskrivs värdet av kultur för både personlig utveckling, språkförmåga, kunskapsutveckling, hälsa, samhällsuppbyggnad och samhörighet mellan människor.

Kultur på recept

Samarbetet mellan Elevhälsan och Kulturskolan kallas Kultur på recept. Många gånger har en elev ett speciellt intresse. Genom Kultur på recept får eleven möjlighet att utveckla detta intresse i form av en kulturell aktivitet på Kulturskolan. Eleven kan få lektioner i musik, bild&form, dans eller teater. Insatsen bygger på övertygelsen att människan utvecklas bäst i frivilligt valda aktiviteter som innehåller skapande verksamhet, socialt samspel och höga förväntningar.

”När det gäller barn tror vi att mental stimulans, inklusive kulturell sådan, särskilt under de tidigaste åren, kan ha avgörande betydelse för hjärnans utveckling och för kognitiv, emotionell och social förmåga. Det är därför mycket angeläget att forskning kring kulturella aktiviteters hälsoeffekter görs på barn, som följs under lång tid framåt” (Professor emeritus Töres Theorell)

Lärare från Kulturskolan möter elever i förskoleklass och spelar klassisk kammarmusik. Vid tre tillfällen möter lärarna samma barngrupp, totalt fyra grupper. Lärarna spelar stycken i olika stil och låter barnen måla och tala om musiken, och man har också målat stämningarna i de olika styckena.

Barnen har också komponerat musik tillsammans.
Tre tillfällen ger eleverna en god chans att bekanta sig med en musikstil som man annars kanske inte är så van vid. 

Allting avslutas med en konsert i Musikens Hus.

Alla elever i årskurs två i Katrineholms kommun har möjlighet att tillsammans med sina klasskamrater och lärare besöka Kulturskolan. Varje fredag under en sexveckorsperiod får eleverna spela musik, dansa, sjunga och arbeta i bildsalen. Efter sex veckor kommer nya årskurs tvåor.

Kulturskolan har ett nära samarbete med musikklasserna i Katrineholm. Vi gör tillsammans bland annat Världens Barn galan varje år och vi har även en del ensemblelektioner för eleverna på Kulturskolan.

Utbildningen vänder sig till personal i förskola och F – åk3.

Kulturskolans kulturkompott vill genom lustfyllda upplevelser och metodiska samtal inspirera dig att arbeta ämnesövergripande och med estetiska arbetsmetoder dans, bild och form, sång och musik i grupp.

Mer information

För mer information ring oss gärna på telefon 0150-573 00 eller skicka ett meddelande till charlotta.asplund@katrineholm.se.