/

Kulturskolan i förskola & skola

Kulturskolan samarbetar med alla förskolor och skolor i kommunen.

Sagoväskan från Kulturskolan

Kulturskolan i förskolan

Alla förskolor i Katrineholms kommun har möjlighet att boka in sig till Kulturskolans musiklek/musikväska. Det är avgiftsfritt och man kan komma till oss eller få besök på sin egen förskola.

Musiklek & Musikväskan

Musik och lek i en härlig blandning! Tillsammans med pedagoger från Kulturskolan blir ni lotsade in i musiklekens underbara värld. Vi sjunger, dansar, spelar musik och ha roligt tillsammans. Vi ser det som en förstärkning av arbetet med de estetiska uttrycksätten och även som fortbildning med tips på bra metodik för er pedagoger inom skola & förskola.

Man kan boka in tre tillfällen/förskola

Musiklek

Åldersgrupper: 4 - 5 år
Tid: tisdagar 09.30 – 10.10
Ledare: Birgitta Thörnberg
Gruppstorlek: max 15 barn
Lokal: Älvan, Kulturskolan
Kostnad: gratis
Anmälan: birgitta.thornberg@katrineholm.se

Musikväskan - kommer till din förskola!

Åldersgrupper: 1- 5år
Tid: enligt överenskommelse
Ledare: Birgitta Thörnberg och/eller Nicka Fröberg
Gruppstorlek: max 15 barn
Kostnad: gratis
Anmälan: birgitta.thornberg@katrineholm.se eller nicka.froberg@katrineholm.se

Sagoväskan

Tusen sagor, påstås det, behöver ett barn få höra för att utveckla ett rikt och eget språk. Det låter mycket, men räknat vi efter så är det inte ens en saga om dagen i tre år. I sagoväskan från Kulturskolan finns många magiska historier som bara väntar på att få berättas för barnen. Vi ser det som en förstärkning av arbetet med språkutveckling, de estetiska uttryckssätten och även som fortbildning med tips på bra metodik för er pedagoger inom förskolan.

Sagoväskan - kommer till din förskola!

Åldersgrupper: 2- 5 år
Tid: enligt överenskommelse
Ledare: Liselott Karlsson-Selén
Gruppstorlek: max 15 barn
Kostnad: gratis
Anmälan: liselott.karlsson-selen@katrineholm.se

Kulturskolan i grundskolan

Vi bygger upp en plan för att alla elever ska få ta del av kulturverksamhet genom Kulturskolan:

  • Alla förskoleklasser kommer till Tallåsskolans aula och medverkar i storsjung tillsammans med Kulturskolans lärare.
  • Alla åk 1-elever kommer till Brandstationen till vår föreställning Smokey som vi ger i samarbete med Räddningstjänsten
  • Alla elever i åk 2 kommer in till Kulturskolan under sex veckor på kulturfredag – bild&form, fiolspel, rörelse, teater och sång.
  • Alla elever i åk 2 och 3 får dessutom lyssna, se och medverka i vår skolturné som vi nu har flyttat till Turbinen, Perrongen.
  • Kulturskolan samordnar Skapande skola för förskoleklass–åk 9 i hela kommunen och våra lärare medverkar också i Skapande skola-verksamhet på många skolor.

Samarbete med musikklasserna

Kulturskolans lärare leder flera ensembler inom musikklasserna.
Varje år samarbetar Kulturskolan med musikklasserna i flera större föreställningar. 

Kultur på recept

Elever som har behov av särskilt stöd kan genom Elevhälsan få undervisning i musik eller annat ämne i Kulturskolan. Läs mer om detta längre ner på sidan - "Kultur på Recept"

Fortbildning

Kulturskolans lärare fortbildar förskolans och grundskolans lärare till att arbeta ämnesövergripande med estetiska arbetssätt (bild, dans, drama och musik) i kursen kulturkompott.

Föreställningen Smokey är ett samarbete med Västra Sörmlands Räddningstjänst. Kulturskolan ger en musikteaterföreställning på brandstationen. Vi bjuder in kommunens alla årskurs ettor till en härlig föreställning med spänning, dramatik och mycket musik. Brandstationes personal lär oss släcka brand i kläder och hur du använder brandsläckare. Kom och ha en rolig förmiddag med oss!

Alla lärare på Kulturskolan medverkar i en musikteaterföreställning som ska underhålla och ge elever i årskurs 2 inspiration att själva söka till Kulturskolan eller på annat sätt vilja uttrycka sig med estetiska medel.

Kulturskolan bjuder in alla förskoleklasser till en mindre konsert i Tallåsaulan. Där står Kulturskolans personal på scen och spelar, sjunger och dansar.

En av Kulturskolans pedagoger åker runt till de flesta förskoleklasser och övar lite sånger tillsammans med eleverna så att alla kan sjunga med under självaste Storsjunget. Evenemanget ges varje hösttermin.

Kulturskolan arbetar med språkutveckling. Vår utgångspunkt är "det vidgade språkbegreppet" som bl.a. innebär att alla har många olika språk, i betydelsen "meningsskapande" och "kommunikation". Alla barn behöver få arbeta med sina olika språk, få uttrycka sig, känna glädjen till språk, att få känna att "jag har något att berätta".

En av Kulturskolans lärare, Liselott Karlsson-Selén, har ett särskilt uppdrag inom förvaltningen att bidra till språkutveckling med estetisk inriktning. Liselott kan gå in i kortare eller längre perioder av gemensamt utvecklingsarbete, handledning, fortbildning eller arbete i barngrupp.
En idé kan vara att Liselott kommer till en förskola, ett arbetslag eller någon annan grupp av lärare för ett antal tillfällen med övningar, uppföljning och handledning.

Kontakt: liselott.karlsson-selen@katrineholm.se

För att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet på ett nationellt plan avsätter regeringen, genom Kulturrådet, årligen pengar på samverkan mellan grundskola och kulturliv. Satsningen kallas Skapande skola.

Genom Skapande skola får eleverna i klass F-9 möta kulturutövare av olika slag. Insatserna ska genom konstnärlig verksamhet och estetiskt lärande öka lusten, motivationen och måluppfyllelsen för eleverna.

Skapande skola i Katrineholm

Sedan 2010 har eleverna i Katrineholms kommun fått ta del av satsningen Skapande skola.

Som en del i Katrineholms kommuns arbete med Skapande skola kommer en sida med utbud producerats inför läsåret 2020/2021. Denna sida ska fungera som inspirationsmaterial där lärare och skolledare kan ansöka om aktiviteter för klass/er eller hela skolan.

Kulturrådets webbplats för Skapande skola Länk till annan webbplats.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Eva Sjögren van Berkel, rektor Kulturskolan
Telefon: 0150-57330
Mejl: eva.sjogren.van.berkel@katrineholm.se

Alla barn är i behov av att bli sedda och att få stöd.
När ett barn har svårigheter kan förskola och grundskola behöva hjälp att ge särskilt stöd. Den hjälpen kan Elevhälsan ge till rektorsområdena på uppdrag av rektor.
Här presenteras ett samarbete mellan Elevhälsan och Kulturskolan i Katrineholm.

Elevhälsan

Elevhälsans uppgift är densamma som för skolan som helhet, att i samarbete med hemmen:

  • främja lärande
  • överföra och gestalta de grundläggande värdena
  • främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Elevhälsan arbetar med att främja god hälsa hos alla elever, men har fokus på elever som är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande.

Kulturskolan

Kulturskolans uppdrag utgår från Kulturplanen för barn och unga i Katrineholms kommun. I kulturplanen beskrivs värdet av kultur för både personlig utveckling, språkförmåga, kunskapsutveckling, hälsa, samhällsuppbyggnad och samhörighet mellan människor.

Kultur på recept

Samarbetet mellan Elevhälsan och Kulturskolan kallas Kultur på recept. Många gånger har en elev ett speciellt intresse. Genom Kultur på recept får eleven möjlighet att utveckla detta intresse i form av en kulturell aktivitet på Kulturskolan. Eleven kan få lektioner i musik, bild&form, dans eller teater. Insatsen bygger på övertygelsen att människan utvecklas bäst i frivilligt valda aktiviteter som innehåller skapande verksamhet, socialt samspel och höga förväntningar.

”När det gäller barn tror vi att mental stimulans, inklusive kulturell sådan, särskilt under de tidigaste åren, kan ha avgörande betydelse för hjärnans utveckling och för kognitiv, emotionell och social förmåga. Det är därför mycket angeläget att forskning kring kulturella aktiviteters hälsoeffekter görs på barn, som följs under lång tid framåt” (Professor emeritus Töres Theorell)

Lärare från Kulturskolan möter elever i förskoleklass och spelar klassisk kammarmusik. Vid tre tillfällen möter lärarna samma barngrupp.
Lärarna spelar stycken i olika stil och låter barnen måla och tala om musiken, och man har också målat stämningarna i de olika styckena.

Barnen har också komponerat musik tillsammans.
Tre tillfällen ger eleverna en god chans att bekanta sig med en musikstil som man annars kanske inte är så van vid. 

Allting avslutas med en konsert i Musikens Hus.

Alla elever i årskurs två i Katrineholms kommun har möjlighet att tillsammans med sina klasskamrater och lärare besöka Kulturskolan. Varje fredag under en sexveckorsperiod får eleverna spela musik, dansa, sjunga och arbeta i bildsalen. Efter sex veckor kommer nya årskurs tvåor.

Kulturskolan har ett nära samarbete med musikklasserna i Katrineholm. Vi gör tillsammans bland annat Världens Barn galan varje år och vi har även en del ensemblelektioner för eleverna på Kulturskolan.

Utbildningen vänder sig till personal i förskola och F – åk3.

Kulturskolans kulturkompott vill genom lustfyllda upplevelser och metodiska samtal inspirera dig att arbeta ämnesövergripande och med estetiska arbetsmetoder dans, bild och form, sång och musik i grupp.

Mer information

För mer information ring oss gärna på telefon 0150-573 00 eller skicka ett meddelande till charlotta.asplund@katrineholm.se.