Individuella programmen

De individuella programmen är till för dig som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt för att delta i samhällslivet.

Ämnesområden och betyg

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektor bestämmer vad eleven kan kombinera. Programmet utformas utifrån de behov och försutsättningar som varje elev har.

Istället för betyg i ämnesområden, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupande kunskaper.

Praktiksamordnare

Har du frågor eller funderingar om programmet ta kontakt med vår praktiksamordnare.

Desirée Westling

Telefon: 073 924 74 24
Mejl: desiree.westling@katrineholm.se