/

Stöd till familjer

Hos oss hittar du olika stödinsatser för barn, unga och familjer. Vi har en verksamhet för familjer med barn i åldrarna 0-18 år.

Du som förälder kan kostnadsfritt få sju samtal om du behöver råd och stöd i föräldrarollen.

 • Har du och dina barn svårt att nå varandra?
 • Är du eller någon annan orolig för hur ni i familjen mår?
 • Känner du dig osäker kring ditt barns utvecklingsfaser?
 • Finns det någon i din familj som upplevt våld?

Förebyggande insatser

Du kan delta i följande verksamheter utan att bli registrerad hos socialtjänsten:


 • Barngrupp - stöd till barn i åldern 7-12 år som upplevt missbruk eller psykisk ohälsa i sin närhet.
 • COPE - En föräldrautbildning där du i samarbete med andra föräldrar lär dig nya konkreta strategier som tränas hemma under kursen. 
 • Råd och stöd - Vi erbjuder information och rådgivning i föräldraskapet i form av stödsamtal.

Genom samtal och praktiskt stöd vill vi visa hur familjen själv kan styra sin vardag istället för att låta problemen styra den. Vi vill 

 • Hälpa er att bryta negativa mönster och stärka de positiva
 • Ge råd och stöd vid konflikter
 • Vid behov, förbättra kontakten med människor i familjens närhet
 • Vägleda och stödja utifrån barns behov och utveckling
 • Ge viss praktisk hjälp som till exempel att få rutiner kring familjens ekonomi
 • Ge stöd i kontakten med andra verksamheter

För att ansökan om familjebehandling kontakta mottagningsgruppen på 
telefon 0150-48 83 00

Har du frågor är du välkommen att ringa eller maila för mer information.

Telefon: 0150-575 88
Mejl: familjeteamet@katrineholm.se
Besök: Västgötagatan 18, Ingång B

Välkomna till barngrupp på Familjeteamet

Vi vänder oss till barn i åldern 7-12 år som upplevt missbruk eller psykisk ohälsa i sin närhet. 

Vi jobbar utifrån Ersta vändpunkts program. 

Här får barnen träffa andra i liknande situation, prata om sina känslor, få verktyg att hantera sina upplevelser, stärka sin självbild och självkänsla.

Vi ses vid 15 tillfällen där vi jobbar med olika teman. 

Frågor och information:

Rozitha Ny
Telefon: 0150-48 82 27
Mejl: rozitha.ny@katrineholm.se

Anna Pontén
Telefon: 0150-575 47
Mejl: anna.ponten@katrineholm.se

Familjecentralen i Nävertorp vänder sig till familjer som väntar barn och föräldrar med barn som inte börjat förskoleklass. Familjecentralen arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Verksamheten har ett helhetsperspektiv på familjen med fokus på barnens livssituation.

Familjecentralen erbjuder:

Familjestöd

Socialtjänstens familjestödjare kan hjälpa er med frågor och funderingar kring er familjesituation eller att vara förälder. Här kan ni också få vägledning och hjälp med att kontakta olika myndigheter och annan samhällsinformation. Föräldrar till barn som är 0-12 år kan vända sig hit för stöd och råd. Du kan boka ett samtal via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller ringa oss på 0150-575 01.

Ungdomar 13-17 år och deras föräldrar kan vända sig till ungdomsteamets öppna intag för stöd och råd. Telefon ungdomsteamet: 070-283 62 55

Barnmorskemottagning

Här kan du träffa barnmorska under och efter graviditeten. Vi erbjuder hälsosamtal, föräldragrupp, amningsrådgivning och efterkontroller. Hit kommer du också för preventivmedelsrådgivning och abortfrågor. Du kan även komma för provtagning av sexuellt överförbara infektioner och andra gynekologiska besvär.

Telefon: 0150-48 86 51

Barnavårdscentral

Vi erbjuder kostnadsfria hälsobesök och vi följer barnets hälsa och utveckling samt ger råd och stöd i föräldrarollen fram till barnets skolstart.

Kontakta oss:

Camilla: 0150-48 86 15
Marie: 0150-48 86 17
Lena: 0150-48 86 18
Lisbeth: 0150-48 86 53

Öppen förskola

Den öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum. Hit kan du och ditt barn komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer.
Till familjecetralens öppna förskola är alla som har barn mellan 0-5 år välkomna oavsett var du bor. I verksamheten arbetar två förskollärare och en kulturtolk som erbjuder er olika aktiviteter och lekar. Det finns mellanmål att köpa både på för- och eftermiddag. ni kommer och går som det passar er under öppettiderna, ingen anmälan behövs. Du har själv ansvar för ditt barn när ni är här.

Öppettider

Från och med måndagen den 16 augusti kan vi hälsa vuxna med barn 0-5 år välkomna till vår utegård. Vi håller öppet varje vardag mellan klockan 9-12. Vi anpassar förmiddagarna efter antalet besökare då det fortfarande är viktigt att hålla avstånd.

Telefon: 0150-575 00

Familjecentralen drivs i samarbete mellan Katrineholms kommun och Region Sörmland.

Mejl: socialforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 01, 072-910 30 35
Besök: Kerstinbodagatan 37, Katrineholm Länk till annan webbplats.
Besök oss på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om något gått snett i en relation kan ett samtal med en utomstående hjälpa. Familjerådgivningen arbetar under sekretess och för inga journaler. Den som vill kan vara anonym.

Varje samtal tar upp till en och en halv timme. Samtalen kostar 200 kronor. Vid återbud samma dag eller om du inte kommer måste du ändå betala avgiften.  

Familjerådgivningen är gemensam för flera kommuner i Sörmland. Den drivs av kommunerna tillsammans med Vårdförbundet Sörmland. 

Du hittar alla kontaktuppgifter på Vårdförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Familjeteamet

Telefon: 0150-575 88

Besök: Västgötagatan 18, Ingång B