/

Språktest

Alla som jobbar i Katrineholm behöver ha vissa kunskaper i det svenska språket. När du söker lediga jobb inom skola och förskola eller vård och omsorg kan du behöva göra ett språktest.

Behöver alla göra ett språktest?

De som söker jobb inom områdena funktionsstöd, äldreomsorg, skola, förskola och fritidshemsverksamhet behöver göra ett språktest. Men du som har eftergymnasiala studier behöver inte göra språktestet.

Hur går ett språktest till?

Du som gör ett språktest får svara på olika frågor. Det som testas är:

  • hörförståelse
  • läsförståelse
  • skriftlig förmåga.

Testet kommer att rättas och blir en bedömning av språknivån. Den chef som söker personal kommer att få del av resultatet på testet.

Du som gjort testet får svar på mejl eller sms när testet är rättat och sedan får du en återkoppling från den chef som ska rekrytera dig.

Kontakt

Personalavdelningen

Telefon: 0150-570 00