/

Våld i nära relation

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt och/eller hedersrelaterat. Hedersrelaterat våld och förtryck inbegriper ovanstående våldstyper men även könsstympning, barnäktenskap och tvångsgifte. Vem du än är, kvinna, man, icke-binär eller hur du än ser på dig själv har du möjlighet att få hjälp.

Socialförvaltningens relationsvåldsteam erbjuder stöd för dig som utsätts för våld och dig som utövar våld och vill förändra ditt beteende. Verksamheten är öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet. Besöket kostar inget, personalen har tystnadsplikt, men också anmälningsskyldighet när det gäller oro för barn.

Ingen har rätt att skada dig

Att leva med våld i en nära relation är destruktivt och utövaren begår ett brott. Relationsvåldsteamet i Katrineholms kommun samarbetar bland annat med polisen och kvinnojouren. 

Vad kan vi hjälpa till med för dig som är utsatt?

  • Individuella samtal
  • Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor
  • Stöd vid myndighetskontakter vid behov av skyddat boende
  • Stöd vid läkar- och myndighetskontakter
  • Stöd vid poliskontakt och rättegång  

Har du barn som far illa eller är du ung själv?

Relationsvåldsteamet stöttar barn som bevittnat eller utsätts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Oavsett form av kränkning så är det ett brott när någon far illa av en annan persons behandling. Även att se eller höra ens närstående utsättas för våld skadar. Vi erbjuder stöd till de barn som upplevt våld, antingen mot en närstående eller riktat mot barnet självt. Vi erbjuder barn som upplevt våld samtal enligt en modell som kallas TRAPPAN.

Om du oroar dig för att barn i din närhet far illa, hör av dig till mottagningen på
telefon 0150-48 83 00 för att göra en orosanmälan.

Du kan göra orosanmälan via e-tjänst.länk till annan webbplats

Det går även att göra ororsanmälan med blankett.PDF

Vad kan vi hjälpa till med för dig som våldsutövare?

  • Hjälpas åt att komma fram till om det är hjälp du behöver och vill ha.
  • Klargöra dina problem och öka din medvetenhet om vad som är våld i nära relationer.
  • Lära känna igen och hantera dina tankar och känslor som ökar risken för våld.
  • Hitta alternativa handlingsmönster och strategier istället för att bete sig hotfullt eller våldsamt.
  • Bli bättre på att kommunicera behov och känslor, på tydligt och respektfullt sätt i dina nära relationer. Allt detta sker under vägledning för att bryta mönster och görs i individuella samtal.

Vill du att vi kommer och informerar om våld i nära relation?

Relationsvåldsteamet kan komma till din skola eller arbetsplats och informera om vår verksamhet och/eller om våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kan tillsammans komma överens om du/ni önskar något speciellt tema på föreläsningen.

Kontakt

Relationsvåldsteamet

Telefon: 0150-578 26 eller 575 26
Lämna ett meddelande om du vill bli uppringd.

Telefon: 070-654 72 61 (för dig som utövar våld och söker stöd)