/
/

Familj, barn & ungdom

Här hittar du information om livet som familj. Vi ger stöd i vårdnadsfrågor, familjerätt, men även rådgivning till er som behöver samtalsstöd.

Orosanmälan

Får du vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt. Anmälan gör du här.

Råd och stöd

Vårt stödnummer är en väg in - oavsett vad du vill prata om kan du ringa oss. Hit kan du som är barn, ungdom eller vuxen vända dig för råd och stöd. Vi finns tillgängliga på vardagar klockan 8.00-16.30.

Ring eller skicka sms: 073-773 50 23
Mejl: radochstod@katrineholm.se

Frågor om fysiska symptom hänvisas till 1177. Vid akuta situationer ringer du 112.

Kontakt för kvällar och helger

När råd och stöd är stängt kan du ta kontakt med andra organisationer som kan hjälpa dig.

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats ger stöd till dig som utsatts för våld och hot, telefon 020-50 50 50.
Bris, Barnens rätt i samhälletlänk till annan webbplats , ger hjälp och råd till barn och unga, telefon 116 111.
UMOlänk till annan webbplats , För ungdomar som är mellan 13 och 25 år.

Bli familjehem & kontaktperson

En del barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar utan behöver bo med en annan familj en kortare eller längre tid.

Familjerätt & vårdnadsfrågor

Hos familjerätten får du information, råd och stöd i frågor som rör familjen till exempel adoption, vårdnad, fader- och föräldraskap.

Stöd till familjer

Vi erbjuder olika stödinsatser för barn, unga och familjer. Det kan vara allt från stödsamtal till föräldraprogram.

Ungdomsmottagningen

Du som är 13-23 år kan få hjälp med att prata om du mår dåligt, akut p-piller, känslor, graviditet/abort och lust bland annat.