/

Familj, barn & ungdom

Här hittar du information om livet som familj. Vi ger stöd i vårdnadsfrågor, familjerätt, men även rådgivning till er som behöver samtalsstöd.

Orosanmälan

Får du vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt. Anmälan gör du här.