/

Familj, barn & ungdom

Här hittar du information om livet som familj. Vi ger stöd i vårdnadsfrågor, familjerätt, men även rådgivning till er som behöver samtalsstöd.

Orosanmälan

Får du vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt. Anmälan gör du här.

Familjehem. Foto: Johan Klinthammar.

Bli familjehem & kontaktperson

En del barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar utan behöver bo med en annan familj en kortare eller längre tid.

Familj på stan. Foto: Hanna Maxstad.

Familjerätt & vårdnadsfrågor

Hos familjerätten får du information, råd och stöd i frågor som rör familjen till exempel adoption, vårdnad, fader- och föräldraskap.

Barn som ritar med kritor. Foto: Johan Klinthammar.

Stöd till familjer

Vi erbjuder olika stödinsatser för barn, unga och familjer. Det kan vara allt från stödsamtal till föräldraprogram.

Glada ungdomar. Foto: Hanna Maxstad.

Ungdomsmottagningen

Du som är 13-23 år kan få hjälp med att prata om du mår dåligt, akut p-piller, känslor, graviditet/abort och lust bland annat.

Stöd och coaching för unga

Ungdomstorget är en ingång för ungdomar och unga vuxna från 16 till och med 24 år och som är utan arbete eller studier i Katrineholms och Vingåkers...