/

Miljö & klimat

I Katrineholms kommuns miljöarbete prioriterar vi områdena klimat,
vatten, god bebyggd miljö och biologisk mångfald. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Agenda 2030

Läs mer om vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Bilden föreställer solceller

Klimat och energirådgivning

Få råd och tips om hur du kan minska din energiförbrukning.

Livsmedelskontroll, foto: Daniel Hjalmarsson

Miljö och hälsa

Få mer information och råd kring hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd.

Lågflödesmuddring i Öljaren

Läs mer om vår medverkan i det unika projektet LIFE IP Rich Waters.