Barn- och fritidsprogrammet

Elever sitter och arbetar tillsammans i ett klassrum. En av eleverna tittar in i kameran och ler.
Foto: Hanna Maxstad

Programmet för dig som vill jobba med barn och ungdomar i framtiden. En central del i utbildningen är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten mellan människor.

En lärlingsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet är en lärlingsutbildning med inriktning pedagogiskt och socialt arbete.

Att vara gymnasial lärling innebär att kombinera jobb på en arbetsplats med studier i skolan. Du får det bästa av två världar och går ut gymnasiet med både slutbetyg och arbetslivserfarenhet. Du kommer att göra halva din studietid ute på en arbetsplats och halva studietiden på skolan.

För dig som vill arbeta i förskola eller skola

Det här är inriktningen för dig som vill arbeta med barn. Programmets inriktning ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidshem och om att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden. Vi läser kurser som:

  • Barns lärande och växande
  • Pedagogiskt arbete
  • Pedagogiska teorier och praktiker
  • Skapande verksamhet
  • Specialpedagogik

Du får möjlighet att lära dig om hur människor lär, utvecklas och växer in i samhället. Du läser också om hur olika specialpedagogiska insatser och arbetssätt kan främja individers utveckling och möjlighet till delaktighet.

Grund för vidare studier

Efter utbildningens slut kan du arbeta med barn och ungas utveckling och lärande som barnskötare eller elevassistent. Inriktningen ger dig även en bra grund för att studera vidare till förskollärare eller lärare. Du får behörighet till yrkeshögskolorna och, vid val av kurser, grundläggande högskolebehörighet.

Programblad och timplan

Vårt programblad för barn- och fritidsprogrammet Pdf, 84.5 kB. är en praktiskt A4 som du själv kan ladda ner eller skriva ut om du vill. Den innehåller kortfattad information om programmet.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om Barn-och fritidsprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Jenny Palm
Telefon: 0150-577 38
Mejl: jenny.palm@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.