/

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag finns för att du ska kunna vara självständig i din bostad även om du har en funktionsnedsättning. Du kan bara få bidrag för åtgärder i en bostad där du bor fast eller långvarigt.

Vem kan få bidrag?

 • Du som har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
 • Du som regelbundet eller under en längre tid ansvarar för en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Du kan inte få bidrag om du bor i så kallat särskilt boende. Då är det vårdgivaren som ska se till att det fungerar bra för dig.

Om problemet kan lösas med hjälpmedel som finns att ordinera, kan du inte få bostadsanpassningsbidrag. Om dina besvär är tillfälliga, som exempelvis. vid operation av en höft, kan du inte heller beviljas bidrag.

Vad kan du få bidrag till?

Du kan få bidrag för att anpassa och komplettera bostadens fasta funktioner efter dina behov. En fast funktion är det som du normalt inte tar med dig om du flyttar.

Exempel på anpassningar:

 • Ta bort trösklar
 • Ordna duschplats i stället för badkar
 • Montera stödhandtag, ledstänger/räcken
 • Installera spisvakt
 • Montera ramper.

Så här ansöker du om bostadsanpassning

 1. Kontakta din fastighetsägare och fråga om de godkänner anpassning av bostaden.
  Samtliga fastighetsägare måste godkänna anpassningen.
  Om du till exempel äger en bostad med din sambo, måste även sambon godkänna anpassningen. Bidrag ges inte om fastighetsägaren säger nej till anpassning eller vill att du återställer vid flytt.

 2. Ansök om bostadsanpassning i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 3. Bifoga intyg om din funktionsnedsättning.
  Intyg utfärdas vanligtvis av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Intyget ska visa hur funktionsnedsättningen påverkar din möjlighet att använda bostaden.
  I vår e-tjänst finns blanketter för intyg om spisvakt och dosa till befintlig dörrautomatiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 4. Vid ansökan om större anpassningar ska du bifoga kopia på offert/kostnadsberäkning och ritning eller annan teknisk dokumentation.

Handläggning och beslut

När handläggaren utrett din ansökan får du ett skriftligt beslut.
Större åtgärder kräver längre handläggningstid och i vissa fall beslut av vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott.

Vem beställer anpassningen?

Om du beviljats bidrag väljer du själv hantverkare och beställer arbetet.
Hantverkaren ska vara behörig och ha F-skattsedel.

Bidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Hur betalas anpassningen?

Hantverkaren skickar fakturan till dig.
Du skickar en kopia på fakturan samt kontouppgifter till handläggaren.
Därefter sker utbetalning till ditt bankkonto, så att du kan betala din faktura.

Har du frågor kontakta handläggaren.

Kontakt

Handläggare bostadsanpassning

Telefon: 0150-575 24

Telefontid: måndag-fredag klockan 10.00-11.30