El- & energiprogrammet

På El- och energiprogrammet lär du dig installationsarbete av el, larm-, säkerhet- och övervakningssystem. Du lär dig också om automatiserade system för industrin som exempelvis robotar. Du blandar teoretiskt och praktiskt arbete och jobbar ofta självständigt i mindre grupper.

Elev på El- & energiprogrammet tittar in i kameran och ler
Foto: Hanna Maxstad.

Tre inriktningar

Under ditt första år får du prova på olika material och arbetsmetoder inför inriktningsvalet till årskurs 2. Det finns tre olika inriktningar att välja på.

  • Automation - lärling
  • Elteknik 
  • Larm och säkerhet

Här ingår grundläggande elkunskap, styr- och reglerteknik, programmering av system som exempelvis maskiner och utrustning inom industrin. Utbildningen kan leda till yrken som automationstekniker, processtekniker och industrielektriker. Automation är en lärlingsutbildning.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 66 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, programmera, felsöka och sköta servicen på elektrisk utrustning. Inriktningen kan leda till jobb som till exempel serviceelektriker eller installationstekniker.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 62.6 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

På inriktningen dator- och kommunikationsteknik läser du mot en yrkesutgång som larm- och säkerhetstekniker. Du får lära dig om olika typer av larmsystem som till exempel brandlarm, CCTV och inbrottslarm. Du får även läsa programmering. Inriktningen är skapad tillsammans med branschen.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 66.2 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

På inriktningen dator- och kommunikationsteknik erbjuder vi också en yrkesutgång till nätvekstekniker. Du lär dig planera, konfigurera och installera nätverkssäkerhet, routers, switchar, vlan, virtuella servrar, brandväggar och övrig datorutrustning. Inriktningen är en lärlingsutbildning och framtagen efter önskemål från branschen.

Teknikcollege

Teknikcollege

El- och energiprogrammet är certifierat av Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.

Lärlingsutbildning

En gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen. Du läser gymnasiegemensamma ämnen på skolan och resten av tiden är du ute på en arbetsplats. Minst hälften av utbildningen genomförs på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen leder till samma yrkesexamen som motsvarande skolförlagda yrkesprogram.

Yrkesprogram

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom vald inriktning.

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad El- och energiprogrammet Pdf, 538.5 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Eva-Marie Eriksson
Telefon: 0150-574 44
Mejl: eva-marie.eriksson@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.