El- & energiprogrammet

För dig som vill arbeta med elinstallationer och system för automatiserad produktion. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.

Elev på El- & energiprogrammet tittar in i kameran och ler
Foto: Hanna Maxstad.

Du lär dig om installationsarbete av el, larm-, säkerhets- och övervakningssystem, automatiserade system för industrin, som robotar, samt en del programmering, pneumatik,
datorteknik och energiteknik.

Jag valde programmet för att jag gillar blandningen av både praktiskt och teoretiskt arbete. Och det funkar perfekt", säger Pontus, elev på el- och energiprogrammets inriktning elteknik.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor. Det är ett viktigt inslag i utbildningen och ger dig erfarenheter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Från höstterminen 2023 ingår i alla yrkesprogram de kurser som krävs för att nå grundläggande behörighet till högskola. Elever som inte har intresse av vidare studier kan välja bort de kurserna.

Elev på elprogrammet.

Till årskurs 2 väljer du en av följande inriktningar.

Elteknik

Inriktningen ger kunskaper i att yrkesmässigt installera, programmera, felsöka och sköta servicen på elektrisk utrustning. Utbildningen kan leda till yrken som installationselektriker, serviceelektriker och larminstallatör. Efter utbildningen gör man en lärlingstid på 1600 timmar på ett företag, innan man får ett certifikat som styrker godkänd grundutbildning och lärlingstid.

Dator- och kommunikationsteknik - Larm och säkerhet

På inriktningen dator- och kommunikationsteknik läser du mot en yrkesutgång som larm- och säkerhetstekniker. Du får lära dig om olika typer av larmsystem men även läsa programmering. Inriktningen är skapad tillsammans med branschen.

Automation - lärlingsutbildning

Inriktningen ger kunskaper om programmering av styrsystem och robotar. Här ingår grundläggande elkunskap, styr- och reglerteknik, programmering av system som exempelvis hissar, trafikljus samt maskiner och utrustning inom industrin. Utbildningen kan leda till yrken som automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker. Automation är en lärlingutbildning, här kan du läsa mer om det.

Programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Svenska 2 och Svenska 3, Engelska 5 och Engelska 6, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1. Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 kan väljas bort.

Programgemensamma kurser: Datorteknik 1a, Elektromekanik, Energiteknik 1, Mekatronik 1.

1200 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

Programinnehållet här ovanför gäller för elever som söker till och börjar gymnasiet till höstterminen 2024. För elever som söker till och ska börja gymnasiet till höstterminen 2025 kommer vi uppdatera programinnehållet så det stämmer överens med ämnesbetygsreformen Gy25.

Teknikcollege

Teknikcollege

El- och energiprogrammet är certifierat av Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.

Studie- och yrkesvägledning

Thereze J Siverskog
Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se