/

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i alla övergripande frågor som exempelvis mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget och skatt.

Webb-tv och radio

Sammanträdet är öppet för allmänheten men går även att ta del av via webb-tv eller via närradion som direktsänder på 92,0 mhz.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige sammanträder en gång varje månad, med undantag för junli månad. Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter och 29 ersättare. De 51 mandaten i kommunfullmäktige 2018-2022 fördelas på följande sätt: 

Parti

Mandat

Socialdemokraterna

23

Moderaterna

7

Sverigedemokraterna

6

Centerpartiet

4

Liberalerna

3

Kristdemokraterna

3

Vänsterpartiet

3

Miljöpartiet

2

Kommunfullmäktiges ordförande är Torgerd Jansson (S).

Det är kommunledningsförvaltningen som administrerar fullmäktiges sammanträden.