/

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Skicka din överklagan till kommunen inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Din handläggare på kommunen kan hjälpa dig att överklaga.

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt skickar kommunen din överklagan till Förvaltningsrätten. Rätten prövar ärendet och fattar ett beslut. 

Skicka din överklagan till: 

Katrineholms kommun
Ansvarig förvaltning
641 80 Katrineholm

Du hittar ansvarig förvaltning i ditt beslut.