/

Byggprojekt inom skolan

Läs om några av de projekt som pågått inom bildningsförvaltningens olika verksamheter.

Nya Järvenskoan

Flera byggprojekt inom skolan

De senaste åren har Katrineholms förskolor och skolor växt! Nu är projekten färdiga. Här nedanför kan du läsa en sammanfattning av de olika projekten och processerna.

Sammanfattning - detta har hänt

 • Beslut om att bygga en modern F-6 skola på norr och en 7-9 skola på Järvenområdet togs 2015. Skolorna beräknas vara klara under 2022. Beslutet att bygga ut Sandbäcksskolan togs 2017. Byggnationerna har planerats utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa trygga skolor där vi ser till alla elevers behov.
 • För att sprida information och föra dialog med kommuninvånarna har vi medverkat vid områdesråd tillsammans med Järvenskolan, deltagit i ”Kontoret på stan” och varit delaktiga i kommunens monter i samband med gatufester.
 • 2017 skapades arbetsgrupper på skolorna samt referensgrupper. Grupperna har varit med och identifierat vilka specifika ytor som ska finnas i lokalerna. (Till exempel tydliga entréer, expeditionslokaler, idrottshallar, matsalar och funktionella lokaler för olika former av lärande.)
 • Bygglovsansökan för nya Järvenskolan godkändes i maj 2020. Det första spadtaget togs den 14 augusti. Läsåret 2022-2023 togs skolan i bruk. Hösterminen 2023 flyttade verksamheten in i den ombyggda Tallåsdelen.
 • Första spadtaget för Stensättersskolan togs den 3 september. Läsåret 2022-2023 togs skolan i bruk.
 • Den 24 augusti togs första spadtaget för Sandbäcksskolans nya idrottshall. Idrottshallen blev färdig och började användas hösten 2021.
 • Den 1 september togs första spadtaget för Skogsborgshallen och den började användas läsåret 2022-2023.
 • Den 17 mars togs första spadtaget för den nya förskola i Forssjö som kommer att heta Växthuset. Under sommaren 2023 togs den i bruk.
 • Upphandlingen för ombyggnationen av Sandbäcksskolan, där skolans tre lokaler ska bindas ihop till en, är klar och bygglovet har kommit. KFAB och Tegelstaden har skrivit kontrakt. Byggstart för Sandbäcksskolan var januari 2021. Under höstterminen 2023 färdigställs renoveringen.


Här hittar du vanliga frågor och svar gällande våra skolbyggen.

Oktober: En sista uppdatering

Järvenskolan: Skolan är färdig och redo för inflytt. Besiktningar har utförts och godkänts.

Sandbäcken: Sandbäckens ombyggnation är också i princip färdig och redo att tas i bruk.

Växthuset: Västhuset invigdes efter sommaren.

 

Maj: Sista uppdateringen innan sommarlovet

Järvenskolan (Tallåsskolan): Arbetet pågår för fullt. De mesta av måleriarbetet är färdigt, men mattor läggs, innertak sätts upp och larm och taggar installeras.

Sandbäcken: Rivningsarbetet under etapp 2 fortsätter och tidschemat följs.

Växthuset: Nu är det inte mycket kvar innan förskolan är färdigt. Elektriker och rörmokare lägger sin sista hand vid arbetet innan det är dags för besiktning. Vi väntar oss att Växthuset är färdigt när vi gör nästa uppdatering efter sommarlovet.

 

April: Etapp 2 av Sandbäcken påbörjad

Järvenskolan (Tallåsskolan): Här fortsätter allt enligt tidsplanen, och arbetet invändigt fortsätter - måleri, elarbeten och annat.

Sandbäcken: Eleverna har flyttat in och etapp 2 av renoveringen har börjat. Under etapp 2 ska nästa del av skolan renoveras på samma sätt som etapp 1. Renoveringen görs i tre etapper så att bara en del av skolan måste tas ur bruk i taget.

Växthuset: Arbetet fortsätter med målning och inredning. Allt går enligt tidsplanen.


Mars: Yttertak färdigt på Järven

Järvenskolan (Tallåsskolan): Yttertak är klart. Det gamla skiffertaket, som har ett kulturhistoriskt värde, har reparerats och färdigställts. Måleriarbetet fortsätter.

Sandbäcken: Det har blivit dags för besiktning av etapp 1 av byggarbetet. Renoveringen av Sandbäcken sker i tre etapper, och det är den första som nu är klar för besiktning. Om allt godkänns kan eleverna flytta in i sina klassrum vecka 13.

Växthuset: Inredning sätts upp och måleriarbetet är klart.


Februari 2023: Tallåsskolan i en fas av uppbyggnad

Järvenskolan (Tallåsskolan): Nu har arbetet gått in i en fas av uppbyggnad snarare än rivning. Målning av väggar har påbörjats, och projektgruppen har börjat titta på vilka möbler skolan kan återanvända och vad som behöver köpas in.

Sandbäcken: Sanering, fönsterbyte och rumsbildning är klart, nu ska man påbörja eldragning, golvläggning och målning.

Växthuset: Ytterpanelen är snart klar och abetet med el och ventilation pågår.


Januari 2023: Golvlim försenar processen för Sandbäcken

Järvenskolan (Tallåsskolan): Arbetet med ventilation fortsätter, och arbetet med innerväggar också. Tegelstaden gör mätningar och beräkningar på akustiken i skolan.

Sandbäcken: Allt lim som var under de gamla golven måste bort, och det här arbetet har försenat renoveringen. Man räknar med att inflyttning försenas och kan ske i oktober.

Växthuset: Arbetet löper på enligt plan.


December 2022: Ny tidsplan för renoveringen av Tallåsskolan

Järvenskolan (Tallåsskolan): Arbetet med ventilationen tar tyvärr längre tid än beräknat och det gör att bygget blir försenat. Det har därför satts en ny tidsplan där skolan beräknas få flytta in i lokalerna i mitten av oktober.

Sandbäcken: Slipning av golven pågår och nya fönster är på väg.

Växthuset: Innerväggarna sätts upp och rummen börjar växa fram. Arbetet med att sätta upp fasadpanel har påbörjats.

November 2022: Växthuset växer enligt planen

Växthuset: Innerväggarna och ytterpanel håller på att monteras. Bygget följer sin tidsplan i övrigt.

Sandbäcken: Nedmonteringen av den gamla inredningen är i full gång. Grundarbetet för de nya entréerna är färdigt.

Järvenskolan (gamla delen): Arbetet med skiffertaket är påbörjat. I övrigt fortsätter underarbetet med saneringen.

Oktober 2022: Renoveringen av Sandbäcken har börjat

Växthuset: Huset står nu på plats och vi har påbörjat planering för den fasta inredningen.

Sandbäcken: Renoveringen började den 8 oktober i skolans administrativa del. För att göra renoveringen säker för eleverna har byggentreprenören stängslat in byggområdet.

Järvenskolan (gamla delen): Underarbetet med saneringen fortsätter.

September 2022: Nya tag efter semestern

Flera projekt är färdiga. Det som återstår nu är följande projekt.

Växthuset: Förskolan börjar ta form och arbetet fortskrider enligt plan.

Sandbäcksskolan: Renovering av Sandbäcksskolan är ett projekt som planeras påbörjas inom den närmsta framtiden.

Järvenskolan (gamla delen): Underarbete med sanering och projektering pågår. Ventilation ska ses över och ny el ska dras.

Juli 2022: Dags för fyra stycken invigningar

Järvenskolan: På måndagen den 15 augusti invigs nya Järvenskolan. Vi hälsar all vår personal och alla våra elever välkomna!

Sandbäcksskolan: På fredagen den 19 augusti invigs nya Sandbäcksskolan. Vi hälsar all vår personal och alla våra elever välkomna!

Skogsborgshallen: På tisdagen den 6 september invigs nya Skogsborgshallen. Vi hälsar all vår personal och alla våra elever välkomna!

Stensättersskolan: På måndagen den 15 augusti invigs nya Stensättersskolan. Vi hälsar all vår personal och alla våra elever välkomna!

Tallåsskolan: Ställningar är uppställda runt skolan för att förbereda renoveringen av taket. Arbetet med att renovera golven på plan ett har inletts.

Förskolan Växthuset: Grunden är klar och väggar och takstolar är resta. 

Maj 2022: Slutbesiktat och klart på Järvenskolan och Stensätterskolan

Järvenskolan: Slutbesiktningen av skolan är godkänd. Nu påbörjas installation av it-utrustning och möbelleveranser har startas. Övrigt arbete som återstår är färdigställande av utemiljön.

Den nya förskolan i Forssjö: Arbetet med grunden har påbörjats.

Skogsborgshallen: Hallen är slutbesiktigad och klar. Utemiljön beräknas vara klart om cirka en månad.

Stensättersskolan: Slutbesiktningen av skolan är godkänd. Nu påbörjas installation av it-utrustning och möbelleveranser har startas. Även utemiljön är besiktigad och klar.

Sandbäcken: Stora Huset på Sandbäcken kommer att renoveras under läsåret 2022/2023. Planering och framtagande av underlag för upphandling av entrepenadarbetet har påbörjats.

Tallåsskolan: Tallåsskolan kommer att renoveras under läsåret 2022/2023 för att sedan bli en del av hela Järvenskolan. Entreprenör för renoveringen är Tegelstaden. Under renoveringstiden kommer delar av verksamheten att flyttas till Södra skolan.

April 2022: Snart klart för inflytt

Järvenskolan: Matsal och forum på plan ett håller på att göras färdigt. Byggprocessen började på plan fyra och har sedan färdigställts plan för plan nedåt. Markberedning pågår för fullt med stensättning framför entrén på södra sidan.

Den nya förskolan i Forssjö: Arbetet med förberedelser av marken och rördragning för fasta installationer pågår innan bottenplattan kan påbörjas. Muren som kommer att avsluta förskolans gård ner mot angränsande tomter är delvis uppbyggd. Den uppbyggd för att avjämning av den sluttande tomten som förskolan byggs på ska bli plan där byggnaden ska ligga och där transporter ska fram.

Mellan den 9 - 20 maj kan alla som vill komma med förslag på vad den nya förskolan ska heta. Du kan skriva ditt förslag i kommentarsfältet på vår Facebooksida Länk till annan webbplats. eller lämna det till Kontaktcenter på Djulögatan 31B.

Skogsborgshallen: Arbetet med intriören fortsätter.

Stensättersskolan: Storköket håller på att provtestas, så att maskin, vatten och el fungerar som de ska. Serveringsbord där eleverna hämtar sin mat håller på att monteras. Lister monteras på plan ett. Utomhus fortsätter markarbetet för att forma en lekvänlig skolgård.

Tallåsskolan: Renovering av Tallåsskolan planeras att starta vecka 24.

Mars 2022: Snart dags för slutbesiktningar

Förskolan i Forssjön: Markberedningen pågår för fullt. Det är en höjdskillnad på fyra meter som ska jämnas ut.

Järvenskolan: Skolan förbereds nu inför slutbesiktningen den 31 maj. Förberedelser pågår också för att installera konstverken både inom- och utomhus.

Skogsborgshallen: Väggarna börjar färdigställas för att kunna fästa ribbstolar, bomsystem, idrottsutrustning med mera. Utsidan med det fina teglet är nu klart. Hallen har nu också försätts med en ljuddämpande isolering för att kunna få en bra ljudmiljö.

Stensätterskolan: Invändigt håller skolan på att fördigställas inför en förbesikting senare i april, själva slutbesiktningen sker i slutet av maj. Skärmar och högtalare är nu monterade i skolan.

Tallåsskolan: Den nya byggherren för renoveringen för Tallåsskolan är Tegelstaden bygg AB. Bildningsförvaltningen har tillsammans med KFAB och Tegelstaden bygg AB påbörjat samtal om planeringen av byggprocessen.

Februari 2022: Byggnaderna börjar bli färdiga

Järvenskolan: På plan 3-4 är det bara byggstäd kvar. På plan 1-2 saknas bara mattor och socklar för att byggstädningen kan börja även där. Byggnadsställningarna är borttagna, så nu kan du se klockan på väggen ovanfrån det södra trapphuset.

Sandbäcksskolan: Nu är äntligen byggnationen klar och eleverna har flyttat in!

Skogsborgshallen: Nu är byggnadens skal klart, både in- och utvändigt. Teglingen har börjat på utsidan.

Stensättersskolan: Byggandet fotsätter enligt planen och skolmijön växer fram. På skolgården saknas nu bara träd och buskar; dessa ska planteras så fort vädret blir lite mildare.

Januari 2022: Nya möbler till skolorna

Järvenskolan: Upphandlingen av möbler är klar. Nu förbereder vi inför beställningen tillsammans med verksamheten. I övrigt fortsätter byggnationen enligt tidsplanen.

Sandbäcksskolan: Tegelsättningen och plattsättningen är klar och nu pågår justeringar inför slutbesiktningen. Verksamheterna kommer att flytta in i de nya lokalerna vecka 10.

Skogsborgshallen: Arbetet med att isolera och sätta upp inneväggar är just nu i full gång.

Stensättersskolan: Även här är upphandlingen av möbler klar och beställningarna av nya möbler ska sammanställas tillsammans med verksamheten. Byggandet fortsätter enligt tidsplanen.

December 2021: Byggandet fortsätter som planerat

Järvenskolan: Vi är nu i slutskedet för upphandling av de konstnärer som ska utsmycka skolgården och insidan av skolan. Arbetet med tegelsättning, elarbeten och målning fortsätter som planerat.

Sandbäcksskolan: Arbetet med att sätta tegel på utsidan fortsätter och invändigt pågår bygget för fullt.

Skogsborgshallen: Här är grundkonstruktionen klar, med bottenplatta, yttre väggar och tak.

Stensättersskolan: Arbetet fortsätter som planerat. På den andra våningen av skolan är målningen och mattläggningen klar.

November 2021: Vår nya skola har fått ett namn

Järvenskolan: Utemiljön är i princip klar, utom för de konstverk som ska på plats i vår. På utsidan av huset har NCC börjat sätta tegel på södra och östra sidan. Inuti fortsätter NCC med målning, elarbete och allt annat som ska på plats.

Sandbäcksskolan: Även här sätts tegel för fullt på utsidan av byggnaden, och inuti fortsätter allt arbete som vi beskrev i förra månadens uppdatering.

Skogsborgshallen: Sprängningsarbetet är klart och just nu förbereder Tegelstaden för gjutning av bottenplattan.

Stensättersskolan: Vår nya skola på norr, som haft arbetsnamnet Norrskolan, har fått sitt namn genom att allmänheten fått skicka in förslag till våra politiker i bildningsnämnden. Den ska heta Stensättersskolan! Vad gäller själva bygget pågår murning av ytterväggar som blir i vitt tegel.

Oktober 2021: Allt följer tidsplanerna

Järvenskolan: Utemiljön mellan Södra skolan och Kupolen är färdigställd och har tagit i bruk. Cykelställ, kompisgungor, den nya multiarenan, bänkar och planteringar är på plats. Även den gamla multiarenan har öppnat igen. För att smycka skolgården pågår också en upphandling av konstverk. Elever har medverkat och lämnat in önskemål om tema på konstverket.

Sandbäcksskolan: Fönster har satts på plats i fasaden och inuti pågår arbetet för fullt med allt som ska på plats. Väggar gipsas, el ska dras, vatten och ventilation ska ordnas och så vidare.

Skogsborgshallen: Entreprenören har sprängt bort berggrund för att jämna marken inför bygget. Nästa steg är att förbereda för betongplattan.

Norrskolan: Namnförslag har lämnats in av allmänheten och ska lämnas in till bildningsnämnden för beslut. I övrigt pågår byggprocessen som planerat.

September 2021: Första uppdateringen efter sommarlovet

Järvenhallen: Den är nu färdig och har tagits i bruk.

Sandbäckshallen: Den är nu färdig och har tagits i bruk.

Järvenskolan: Utemiljön har börjat ta form under sommaren. Den nya multiarenan är uppe och man har gjort i ordning en yta där eleverna kan hänga. Gräsmattor och en del planteringar är på plats. Arbetet med skolans insida fortsätter och går enligt plan.

Sandbäcksskolan: Yttre väggar är på plats och nu pågår arbetet för fullt med skolans insida.

Skogsborgshallen: Första spadtaget har tagits och byggområdet har hägnats in.

Norrskolan: Vi vill under hösten ta in förslag på skolans officiella namn från elever och allmänhet. Inomhus börjar rummen ta form och fönster har kommit på plats. Projektering av gång- och cykelvägar till Norrskolan har börjat.

Maj 2021: Sista uppdateringen innan sommarlovet

Järvenskolan: Fönster har satts på plats. De stora glaspartierna vid trapphus och matsalsdelen har satts in. Utemiljön fortsätter att växa fram. Arbetet med skolans insida är i full gång. Innerväggar reglas och eldragning har påbörjats.

Järvenhallen: Hallen är i princip klar. Nu väntar vi på överlämning av nycklar under juni månad. Hallen är alltså redo att tas i bruk när eleverna kommer tillbaka efter sommarlovet.

Norrskolan: Idrottshallen är i princip klar. Läktare monteras under vecka 22. Brandlarm håller på att installeras, innerväggarna i skoldelen reglas upp och markarbetet från fotbollsplanen och upp mot skolan är snart klart.

Sandbäcksskolan: Stommarna för plan 1 är på plats och arbetet fortskrider enligt tidsplan.

Sandbäckshallen: Slutbesiktningen är gjord, och det räknas med en uppföljningsbesiktning veckan innan midsommar. Då ska de små grejerna man hittade vid slutbesiktning vara åtgärdade. Det kan handla om exempelvis färg som fått stötmärken vid bygget.

April 2021: Slutbesiktningar och följda tidsplaner

Järvenskolan: Nu är alla våningsplan på plats. Ventilationsaggregaten är på plats på femte våningen. Den stora byggkranen är bortkörd, för de stora lyften är klara. Under april har man jobbat med utemiljön – parkeringsplatser iordningsställs och nya infarten kommer vara från Vasavägen. Lyktstolpar sätts ner och marken planas ut för den bilfria skolgården.

Järvenhallen: Slutbesiktning har ägt rum och det innebär att en del mindre justeringar kommer att behöva göras. Det betyder att hallen är klar när justeringarna är åtgärdade.

Norrskolan: Stommen färdigställs och takstolarna sätts snart på plats. Byggnationerna fortskrider enligt tidsplanen. I idrottshallen är nästa steg att börja resa innerväggar.

Sandbäcksskolan: Grunden är klar. Plattan som har byggts för att motverka höjdskillnader i marken är också färdig. Nästa steg är att börja med stommarna.

Sandbäckshallen: Golvet läggs och finputsning pågår fram till slutbesiktningen i slutet av maj.

Mars 2021: Full fart framåt för alla byggen

Järvenskolan: Nu har projekteringen av etapp två påbörjats, vilket innebär att Tallåsskolan ska renoveras och delvis byggas om. När allt är färdigt ska Tallåsskolan och nya Järvenskolan bli en enhet. Nya Järvenskolan har nu tagit form och är fyra våningar högt, och arbetet med att få dit väggar fortsätter.

Den här månaden har frågan om Kupolen väckts. Representanter från skolor, KFAB, kommunens lokalsamordnare och projektledare från Bildningsförvaltningen har börjat diskutera hur Kupolen ska användas efter att restaurangen har flyttat ut. Den nya idrottshallen, den gamla idrottshallen och Röda ladan räcker inte helt till för att täcka behovet av idrottstimmar. Det finns dessutom behov även från särskolan. Det behövs alltså en till lokal för rörelse och aktivitet, och diskussioner pågår.

Järvenhallen: Nu återstår tester av ventilation och vattenledningar innan det är dags för slutbesiktning.

Norrskolan: För bygget av Norrskolan går det nu snabbt framåt. Stommen är rest till plan två och snart ska takstolar resas. Efter det är huset redo för tak och väggar. Idrottshallens väggar och tak är i princip klara, och nu är det dags att mura kring nedre delen på huset.

Sandbäcksskolan: Nu är bygget i full gång. Nästa steg är att lägga betong för grunden.

Sandbäckshallen: På Sandbäckshallen pågår nu arbete inuti hallen. Omklädningsrum kaklas, belysning sätts upp och en skiljevägg i hallen är på väg upp. I ett nästa steg ska golv läggas och utrustning sättas upp.

Februari 2021: Skolorna tar form

Järvenskolan: Resningen av väggar fortsätter. I en sektion, som är mellandelen där matsalen på plan 1 ska ligga, har entreprenören kommit upp till plan 4 i konstruktionen av stommen. Resningen av väggar kommer pågå ett par månader framöver.

Järvenhallen: Just nu läggs golv och sista detaljerna färdigställs. NCC och KFAB har spikat ett datum för besiktning, den 29 april. Nu börjar man närma sig mål!

Norrskolan: Idrottshallens stomme är rest. Nu börjar också skolan, som byggs etapp för etapp, att ta form. Arbetet med grunden till skolan är klar och väggar börjar komma på plats. Entréer och trappor upp till plan 2 finns också på plats.

Sandbäckskolan: På Sandbäcksskolan fortsätter markarbetet. Markentreprenören har behövt spränga bort en del berggrund. Skolgården är delvis avstängd och man har då tillgänglighetsanpassat utemiljön med ramper så att skolgårdens olika nivåer går att nå för alla.

Sandbäckshallen: Just nu håller byggherren på med innemiljön. Det målas och sätts upp redskap som basketkorgar, ribbstolar och annat.

Januari 2021: Väggar är resta

Järvenskolan: Bygget följer tidsplanen. Resning av stommen fortsätter och kommer att pågå under vintern och en bit in på våren. NCC reser och bygger golv, väggar och tak. Nu har NCC har kommit så högt som till våning tre på del av den nya skolbyggnaden. Det kommer att vara en del tyngre trafik på Vasavägen vid Södra skolan under den här tiden. Det är mycket material som ska på plats. KFAB har fått uppdrag att påbörja projektering för steg 2, som är ombyggnad av Tallåsskolan.

Järvenhallen: I idrottshallen, där arbetet också följer tidsplanen, jobbar man nu med inomhusmiljön. Målarna är snart klara med att måla inomhus. Fönster och dörrar har satts upp i korridoren mot baksidan. NCC sätter upp utrustningen, som till exempel basketkorgar och matthiss.

Norrskolan: För Norrskolans del har man gjutit grunden till idrottshallen och stålpelare har börjats sättas på plats. En del av grunden för skolan har gjutits, och projektet följer tidsplanen.

Sandbäcksskolan: För Sandbäcksskolans del har markarbetet börjat. Att bygga ihop skolans tre delar, som alla är på olika marknivåer, är en utmaning. I möten mellan skola och bygghandläggare försöker man lösa alla problem som kan uppstå. Till exempel var det är lämpligt att sätta upp byggstaket och hur man ser till att skolgården är tillgänglig för alla medan bygget pågår.

Sandbäckshallen: Sandbäckshallens tak är färdigt, och väggar är resta. Nu pågår arbete inomhusmed att bland annat sättaupp innerväggar. Fönsterpartier har satts upp, och arbetet följer tidsplanen.

November 2020: Upphandling och gjutning

Järvenskolan: För Järvenskolan ha bygget under den här perioden handlat om att gjuta bottenplattan. Det arbetet är NCC nu i slutskedet av, och arbetet är fortfarande i fas med planen. Under perioden har man har granskat ritningsunderlaget på ventilation, el och kraft, lås och larm, data, stomme och mark. Detta görs för att säkra att inga kollisioner uppstår och att inte något missas innan produktionen ska påbörjas. Skolverksamheten i hus Tallås har lämnat sina tankar till projektledarna på bildningsförvaltningen om hur de vill organisera verksamheten i dessa ytor, vilket projektledarna fört vidare.

Järvenhallen: På lågdelen (omklädningsrum/korridor) är fasadmuren klar. Arbete med planering och ritningar för el, data och lås och larm är klart. Arbetet med uppsättning av innerväggar är också klart. Tidsplanen följs.

Norrskolan: Stängsel har kommit upp runt byggområdet och en stor skylt med KFAB, Tegelstaden och underentreprenörers firmanamn på. Schakt- och markarbete fortsätter enligt planen.

Sandbäcksskolan: Nu är upphandlingen klar och bygglovet har kommit. KFAB och Tegelstaden har skrivit kontrakt på tillbyggnaden på Sandbäcksskolan. Beräknad byggstart är januari 2021. Det blir en ny del som bygger ihop stora skolhuset med Pingvinen och Tigern.

Sandbäckshallen: Den här månaden har man börjat gjuta bottenplattan. Gjutningen beräknas snart vara färdig, och arbetet är i fas med byggplaneringen.

Oktober 2020: Gjutning och studiebesök

Järvenskolan: Under oktober månad har det hänt en hel del med den nya Järvenskolan. Man har projekterat för el, data och telekommunikation, fortsatt med markarbetet, haft säkerhetsgenomgång och kommit fram till gjutningen i byggprocessen.

Vad gäller gjutningen kan vi bjuda på lite siffror. I bottenplattan ska det läggas 563 kubik cement, med övriga detaljer kommer det att gå åt totalt 700 kubik. När cementen är på plats kommer grunden att vara 23 centimeter tjock och kommer att väga 1680 ton.

Elever har fortsatt komma på studiebesök, och när det var Områdesråd bjöds även vårdnadshavare på en guidad tur på byggområdet, där NCC:s platschef svarade på frågor.

Under vecka 44 började vi också planering av utomhusmiljön, bland annat gällande gång– och cykelflöden. Det är planerat att vi inom skolområdet ska ha två stycken multiarenor, två stycken fotbollsplaner, en löparbana, två stycken dubbla kompisgungor, en pergola, områden för vila samt för pedagogisk verksamhet. Parkeringen som nu finns i skolområdet kommer att flyttas närmare Järvenskolan Södra med syfte att vi ska ha en bilfri utemiljö. Träd, buskar och häckar kommer att planteras som ersättning för de träd som vi varit tvungna att ta ner. Skolgården ska vara grön och inbjudande.

Järvenhallen: Bygget med idrottshallen löper på för fullt, där har NCC bland annat murat upp duschutrymmena. Ytterväggar och tak sitter nu på plats.

Sandbäcksskolan: Inget nytt att förtälja. Vi väntar oss snart kunna berätta vem som blir byggherre.

Sandbäckshallen: Oktober månad har ägnats åt markarbete. Startbeskedet för arbete med grundplattan är nu klart. Under vecka 45 påbörjas gjutning av grunden.

Norrskolan: Även här pågår markabete, schaktning och rörläggning för byggbodarna som snart ska vara på plats. Allt går enligt tidsplanen. Pålningen är nu klar.

September 2020: Pålningen av Järvenskolan klar

Järvenskolan: Pålningen på skolan är nu klar, och markarbete och schaktning har påbörjats för att kunna gjuta grunden. Totalt har cirka fem kilometer med pålar slagits ner i marken för att det nya huset ska stå stadigt och inte drabbas av sättningar. På Järvenskolan har NCC börjat med studiebesök på byggarbetsplatsen för intresserade klasser. Arbetet fortgår enligt tidsplanen.

Järvenhallen: Arbetet med Järvenhallen fortsätter även det enligt plan. Väggar och tak har kommit upp, och NCC har börjat mura invändigt i hallen. Takläggningen fortsätter, och NCC har påbörjat anslutning till den gamla Järvenhallen.

Norrskolan: Efter startbeskedet i början av månaden började Tegelstaden med markarbete. Det första officiella spadtaget togs torsdagen den tredje september. Nu har man också börjat schakta för att lägga ner rör. I mitten av oktober kommer Tegelstaden etablera sina byggbodar. Under de kommande veckorna kommer de att ställa upp skyltställningar med information och presentation av bygget.

Sandbäcksskolan: Grävandet för idrottshallen är nu i full gång, och markarbetet och schaktningen fortsätter som planerat. Vad gäller Sandbäcksskolan väntar vi oss att inom snar framtid kunna ge besked om vem som vunnit upphandlingen och som blir byggherre för skolbygget.

Möbelupphandling: Vi ska göra en upphandling för möbler och inventarier för Järvenskolans nya del samt för Norrskolan.
Vi har tagit in medarbetare från berörda skolor samt personal från bibliotek, elevhälsan och service och teknikförvaltingen (som arbetar i skolornas matsalar) för att ge synpunkter på hur skolan vill kunna använda miljöerna.

Augusti 2020: Projekten tar fart igen efter sommaren

Järvenskolan: Den nya idrottshallens platta har gjutits och stomme har kommit upp, allt enligt tidsplanen som alltså hålls. Under vecka 36 ser man att taket i princip är klart, och att väggelementen snart ska komma upp.
Det första spadtaget för den nya skolan togs vecka 33. Under vecka 35 påbörjas pålning, vilket kan innebära störningar för verksamheten på skolan. Representant från skolan träffar kontinuerligt NCC och har fortlöpande kontakt för att på bästa sätt för att minimera dessa störningar. Även för Järvenskolbygget hålls tidsplanen.

Norrskolan: Under vecka 35 hålls ett tekniskt samrådsmöte för att få startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Torsdagen den 3 september tas det första spadtaget. Markarbete har påbörjats.

Under vecka 35 kommer också diskussioner påbörjas om vilken typ av möbler man vill ha i lärmiljön. Det här gäller för både Järvenskolans nya del och Norrskolan. De här diskussionerna sker i samarbete med skolorna, och är startpunkten för den kravspecifikation man sedan kan lämna till möbelföretagen. Det handlar om möblernas funktion och att de ska spegla elevernas behov.

Sandbäcken: På måndagen vecka 35 togs första spadtaget till den nya idrottshallen tillsammans med byggföretaget YLAB. Elever, skolledning, KFAB och politiker bjöds in till spadtaget. Eleverna representerade årskurs fem, två samt förskoleklass. Efte det har grävning för den nya hallen påbörjats.
Vad gäller om- och tillbyggnationen av Sandbäcksskolan ligger upphandlingen fortfarande ute och väntas vara färdig i mitten av september.

Maj 2020: Byggnationen av idrottshallen påbörjad

Järvenskolan: De olika underentreprenörerna har finjusterat detaljerna inför byggstart. NCC har ställt upp sitt arbetsplatskontor på byggområdet framför Södra skolan inför byggnationen av idrottshallen. De flyttar kontoret till Järvenplanen när arbetet med skolan påbörjas. Arbetet med pålning för bygget av idrottshallen är igång och beräknas pågå under veckorna 21–23.

Norrskolan: Länsstyrelsen har begärt in kompletteringar på detaljplanen som planerats vara klar i maj. På grund av detta kommer Bygg- och miljönämnden ha ett extra nämndmöte den 17 juni för att ta beslut om detaljplanen. Målet är att den vinner laga kraft omkring den 15 juli.

Sandbäcksskolan: En preliminär tidsplan för tillbyggnad av Sandbäcksskolan har nu tagits fram. Planen är att en ny huskropp kommer att byggas och dockas ihop med de tre befintliga skolbyggnaderna: Stora skolhuset, Tigern och Pingvinen. En ny idrottshall planeras även att byggas som kommer dockas mot den nuvarande idrottshallen. När bygget av skolan är färdigt kommer de elever som idag använder Ellwynska skolans lokaler flytta tillbaka till Sandbäcksskolan.

Byggentreprenörer, KFAB, arkitekt och BIF har haft möte angående tillbyggnaden av Sandbäcksskolan. De tittade över brand, tillgänglighetm värme och rördragningar.

April 2020: Markarbete igång vid Järvenskolan

Järvenskolan: Bygglovsansökan för bygget av den nya Järvenskolan har lämnats in under vecka 13. Sedan tidigare är bygglovsansökan inlämnad för den nya idrottshallen på området. Förberedelser för byggstart av idrottshallen har nu börjat i form av olika ledningsarbeten på den plats där byggnaden ska ligga. När samhällsbyggnadsförvaltningen kommit med besked kring byggloven

Norrskolan: Granskningshandlingar från de olika underleverantörerna fortsätter att komma in. Ritningarna ska sedan slutgranskas och målet är precis som tidigare att lämna in en bygglovsansökan i maj när detaljplaneändringen väntas träda i kraft.

Mars 2020: Järven väntar på startbesked

Järvenskolan: NCC håller på att planera sin etablering på Järvenområdet inför byggstart. Bygglovsansökan för idrottshallen har lämnats in och en ansökan för tillbyggnaden av Järvenskolan (Tallås) kommer att lämnas in under vecka 11. Så fort ett startbesked för idrottshallen kan lämnas från Katrineholms kommun kan etableringen starta och området mellan de befintliga skolbyggnaderna kommer gradvis att förvandlas till en byggarbetsplats. Veckovisa möten mellan NCC, skolledningen och bildningsförvaltningen ska hållas. Järvenskolan kommer då att representeras av Lena Jepsen och Annika Löfvenborg.

Norrskolan: Arbetet med granskning av projekteringshandlingarna fortsätter. Till exempel ska all eldragning och alla eluttag ses över. Granskningen av alla detaljer är ett led i att fastslå ritningarna så att en bygglovsansökan så småningom ska kunna lämnas in. En av de saker som ändrats i samband med granskningarna är att landskapsarkitekten flyttat på gatan för på- och avstigning för att skapa en större och säkrare lekyta mellan skolbyggnad och trafikerad väg.

Mars 2020: Järvenskolan närmar sig byggstart

Järvenskolan: Alla handlingar är färdigställda inför en bygglövsansökan. Byggstart för idrottshallen planeras till månadsskiftet mars/april och byggstart för tillbyggnaden av Järvenskolan planeras till månadsskiftet maj/juni 2020. Datum för byggstart är i båda fallen beroende av när ett startbesked kommer från Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun. Målet är att skolan ska stå klar till höstterminen 2022.

Rektor och koordinatorer på Järvenskolan var tillsammans med projektledare på bildningsförvaltningen med på ett möte om säkerhet runt nybyggnationen. Det var NCC och KFAB som hade bjudit in. Det informerades om avspärrningar och säkerhet för hur byggnationen av idrottshall och nya skoldelen ska fungera på ett säkert sätt.

Norrskolan: Jobbet med granskning av byggnadshandlingar fortsätter. Nu ska underentreprenörerna komma med sina inspel och målet är precis som tidigare att lämna in en bygglovsansökan i maj när detaljplaneändringen väntas träda i kraft.

Bildningsförvaltningens projektledare var under vecka 9 inbjudna till bildningsnämnden där man för politikerna visade upp en presentation av båda de nya skolbyggena. Frågor kring bland annat tidplanen, ritningar och pedagogiska lärmiljöer dök upp och besvarades.

Februari 2020: Slutgiltiga ritningar för Järvenskolan skrivs under

Norrskolan: Projekteringsarbetet inför planändring och ansökan om bygglov fortsätter som planerat. Förslaget på en ny detaljplan låg ute på samråd fram till den 16 januari. Under vecka 9 granskas ritningarna av rektorer och fackliga företrädare i ett samverkansmöte. Bland annat ska det bestämmas vilken typ av lås alla dörrar i hela skolan ska utrustas med. Granskningen är ett av underlagen för bygglovsansökan som ska lämnas in senare under våren.

Järvenskolan: Under vecka 6 träffades skyddsombud, fackliga företrädare, arkitekt Ylva Matikainen och företrädare för bildningsförvaltningen i ett samverkansmöte för att granska de slutgiltiga ritningarna. Det som granskades var den nybyggda delen av Järvenskolan. Det hölls under veckan också en avstämning tillsammans med personalrepresentanter på Järvenskolan, där även arkitekten var med. Syftet var även där att redovisa de slutgiltiga ritningarna.

Nu ska alla dokument sammanställas och tillsammans med de påskrivna granskningshandlingarna lämnas in i en bygglovsansökan, senast under vecka 8. KFAB beräknar att entreprenören NCC kan börja bygga i mitten av april och enligt planen ska skolan stå klar till hösstterminen 2022. Mer information om detta finns på KFAB:s hemsida.

I mitten av januari var KFAB, BIF, två musiklärare och NCC på studiebesök i Jönköping med syfte att undersöka lösningarna kring akustik och ljudisolering i det nyligen ombyggda Kungsgymnasiet. Målet var att samla erfarenheter inför bygget av Järvenskolans musiklokaler. Det blev lite tips på hur Kungsgymnasiet hade inrett sina olika musikrum, bland annat hur ljudet fördelas i rummet och eventuell överhörning i angränsande lokaler. Bra samtal mellan de som var med på besöket och fick möjlighet att ställa frågor till akustikern som är involverad i Järvenbygget.

Januari 2020: Miljöklass silver präglar nya Järvenskolan

Norrskolan: Ett möte har hållits mellan BIF, rektorer och landskapsarkitekten Jan Lindahl. Syftet var att se över skissen över den blivande skolgården. Till mötet hade rektorerna med sig elevernas tankar och önskemål. Elevernas önskemål har nu ritats in. Bland annat rör det sig om fler gungor, en grillplats och en löparbana med tillgörande längdhoppsgrop. Dock är det inte säkert att önskemålen blir verklighet, men de ritas in på idéskissen och sen visar det sig på sikt vad budgeten räcker till.

Järvenskolan: Under veckomötet 16/1 mellan NCC, KFAB, BIF och underentreprenörer så diskuterades bland annat miljöklassningen av byggnaden, där Eva Grill, uppdragsledare för energi på NCC, höll en dragning. Järvenskolan kommer att byggas i så kallad silver-klass. Silver innebär förhållandevis höga krav på bland annat byggnadens ventilation, ljus, värme- och energiförbrukning. Totalt är det femton olika parametrar som bedöms. Syftet med mötet och NCC:s dragning var att underentreprenörerna ska veta vilken nivå de ska lägga sig på inom respektive disciplin.

Januari 2020: Samråd med markskisser ute på norr

Norrskolan: Just nu är förslaget på detaljplan för skolan på norr ute på samråd. När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. I början av mars räknar projektledningen med att ha alla bygghandlingar klara för att bygglov ska kunna sökas.

Järvenskolan: En tidplan har tagits fram av ett projekteringsfirma för att så fort som möjligt färdigställa de systemhandlingar som krävs för att få bygglovet klart.
I slutet av januari kommer ritningar och 3D-bilder på den nya skolan skickas ut för granskning av bildningsförvaltningen och skolledningen. I slutet av februari ska alla handlingar vara klara för att leveraras till totalentreprenören NCC. Därefter ska bygglov sökas.

Justeringar görs just nu i ritningarna och hänsyn har tagits utifrån de synpunkter som kommit in från personalen på Järvenskolan. Bland annat har hemkunskapens lokaler ritats om.

Den 23/1 genomförs ett studiebesök på en skola i Jönköping där man byggt om en skola och ljudisolerat för musikundervisning. Motsvarande arbete ska göras på Järvenskola. På studiebesöket åker representanter för NCC, BIF, KFAB samt två musiklärare.

December 2019: Sista handen vid ritningarna på idrottshall

Järvenskolan: BIF:s projektledare har vid två tillfällen besökt ämneslärare på Järvenskolan. Mötena äger rum på Järvenskolan och det har i anslutning till detta skapats tid för personal (på både f.d. Tallås och Södra) att ställa allmänna frågor om byggprocessen.

De sista ändringarna görs nu på ritningarna till idrottshallen. Det är utrymmen som omklädningsrum och materialförråd som i samråd mellan BIF:s projekledare, idrottslärarna och KFAB finjusteras för en så optimal planlösning som möjligt. Det senaste som är klart är att det blir en passage mellan Järvenhallen och den nya hallen, vilket från början inte såg ut att vara möjligt. Bygglovsansökan för idrottshallen sker separat och ser ut att kunna lämnas in innan årsskiftet.

Norrskolan: Det har gjorts en inventering av vilka maskiner som i dag finns i träslöjdsalen i Östra skolan. Syftet är att ta reda på vilken elkapacitet som det behöver planeras för i den nya skolbyggnaden. Det ska nu utredas vilka av maskinerna som ska följa med till den nya skolan och vilka som är utdaterade.

Färgsättningen i lokalerna fortsätter att diskuteras mellan skolledning, projektledning och arkitekt. Det ursprungliga förslaget ansågs delvis olämpligt utifrån ett NPF-perspektiv och har nu justerats. En lösning som alla parter är nöjda med är nu nära.

November 2019: Elever och personal delaktiga kring konst

Järvenskolan: Frågor har kommit in om det skett någon förändring gällande idrottshallen. Ingen förändring har skett. Den är första prioritet för byggnation.

Det pågår fortfarande en utredning kring hur vi ska lösa utrymmet för ventilationsanläggning. Anläggningen var tidigare planerad att ta viss yta av musikutrymmena. Nu ser man över möjligheterna att hitta andra lösningar så att ytan inte ska tas från verksamheten.

Under måndagen träffades projektledare, skolledning och verksamhetschefer för att planera inför framtida upplägg och en samsyn av uppdraget.

Norrskolan: Skolledning och projektledare har träffat landsarkitekten för att kika på förslag på skiss för utomhusmiljö. Skisserna ska diskuteras på skolorna. Tanken är att elever och lärare blir involverade. Nytt möte är inbokat i januari.

Under vecka 46 var projektledare tillsammans med IT-enheten på studiebesök i Flen. Där har man framgångsrikt arbetat med trådlöst nätverk på skolorna. IT-enheten i Flen och Katrineholm kommer att ha fortsatt kontakt för utbyte av erfarenheter. Det finns också samarbete mellan el-entreprenören och IT-enheten för placering av bland annat accesspunkter.

Gemensamt för Järvenskolan och Norrskolan: Sofia Lycke och Gustaf Person från Kulturförvaltningen är konstansvariga i samband med bygget av de nya skolorna. I arbetet med upphandlingen ska det samlas ihop referensgrupper bestående av personal och elever från Järvenskolan samt Östra och Västra skolan. Där ska det under det närmaste året tas fram ledord som konstnärerna ska förhålla sig till. Förslag ska först samlas in brett och sen trattas ned till ett eller flera ledord. Efter det kommer förhoppningsvis flera konstnärer att lämna in förslag och sedan kommer en jury bestående av konstkunniga samt en politisk ordförande välja vilken eller vilka konstnärer som ska anlitas. Upphandlingen ska ske i slutet av 2020.

November 2019: NPF-vänliga färger diskuteras

Järvenskolan: BIF:s projektledare har träffats Järvenskolans slöjdlärare och diskuterat eventuella lösningar för materialförråd i de framtida lokalerna då det visat sig att de tilltänkta förråden antagligen inte kommer att fungera. I den nya skolan ska trä- och metallslöjden vara separerad från textilslöjden. Textilslöjdens lokaler kommer att placeras i den nybyggda delen.

Norrskolan: Skolledning, BIF:s projektledare och arkitekt Eva Jander träffades i fredags för att se över placeringen av el- och nätverksuttag. Det har tagits fram ett ”konceptrum” för en pedagogisk miljö som presenterades på mötet och förslag på justeringar kommer att tas med tillbaka till byggentreprenören Tegelstaden.
Samma behov har setts över för Barn- och elevhälsans utrymmen där bland skolsköterska och kurator finns.

Under mötet diskuterades också de liggande förslagen på färgsättning i skollokalerna utifrån NPF-perspektiv. Målet är att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte ska störas av oroliga färger och mönster. Arkitekten kommer att ta med sig nya förslag vid nästa möte i december.

November 2019: Bygglovsansökan för Järvenskolan

Järvenskolan: KFAB och entreprenören NCC jobbar just nu med att ta fram alla handlingar till den bygglovsansökan som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm. När den blir beviljad är ett stort steg mot byggstart taget.

Norrskolan: Planeringsarbetet inför byggstart fortskrider enligt plan. Detaljplanen för området beräknas vara klar under maj månad 2020.

Oktober 2019: Skolgården på norr tar form

Järvenskolan: Bildningsförvaltningens projektledare och hemkunskapslärarna på Järvenskolan har träffats och under mötet diskuterades hur man på ett optimalt sätt använder de ytor som kommer att finnas tillgängliga för hemkunskapsundervisningen i den nya skolbyggnaden. Arkitekten kommer utifrån mötets synpunkter att ta fram ett ritningsförslag.

Norrskolan: Bildningsförvaltningens projektledare har tillsammans med representanter för Västra och Östra skolan samt grundsärskolan haft ett möte landskapsarkitekten Jan Lindahl. Han beskrev tomten och den yta som är avdelad för skolgård och vilka förutsättningar som råder. Exempelvis vegetation, och sluttningar i förhållande till skolbyggnadens placering. Nu ska det tas fram en grovskiss på ytans utformning som sedan rektorer, pedagoger och elever får säga sitt om.

Oktober 2019: Fokus på internetuppkoppling i nya skolan

Järvenskolan: Under veckan har det diskuterats i projektgruppen om olika lösningar som ska ge så bra nätverksuppkoppling som möjligt i den nya skolbyggnaden. Tillsammans med KFAB och sakkunnig personal har också fortsatta granskningar av eldragningar och fast belysning gjorts.

Norrskolan: Projektledarna på BIF har kallat till ett möte tillsammans med landskapsarkitekt och skolledning. Syftet med träffen är sätta ihop en plan för hur det kan jobbas med delaktighet för personal och elever när det kommer till utemiljön, alltså hur skolgården ska utformas.

Oktober 2019: Trygghet och integritet i duschutrymmen

Järvenskolan: Projektledarna på BIF har haft ett bra möte med idrottslärarna där ett nytt förslag på planlösning för den nya idrottshallen diskuterades. Bland annat har det tagits fram ett ritningsförslag som kan lösa en gemensam entré.
Planen för veckovisa möten mellan bildningsförvaltningens projektledare och representant för personalen på Järvenskolan fungerar bra. Syftet med dessa möten är att utbyta information och uppnå en delaktighet i byggprocessen.

Norrskolan: Projektgruppen tillsammans med rektorer och arkitekter träffades i slutet av föregående vecka. Bland annat diskuterades kapprummens utformning för att göra den så flexibel som möjligt för olika årskullar.
Det diskuterades också lösningar för integritet och trygghet i idrottshallens omklädningsrum. Exempelvis ska varje duschutrymme ha separata bås med frostad dörr.

Oktober 2019: Konst och utsmyckning i de nya skolorna

Järvenskolan: Den 25 september beslutade kommunstyrelsen om detaljplanen som gäller området för den nya Järvenskolan. Den politiska majoriteten beslutade att föreslå att kommunfullmäktige ska anta den upprättade planen.
Förutsatt att kommunfullmäktige håller med (så blir det nästan alltid) så betyder det i praktiken att det att det är fritt fram att använda marken till, i detta fall, bygget av en idrottshall och en utbyggnad av före detta Tallåsskolan. Kommunfullmäktige sammanträder den 21 oktober.
Det jobbas nu i övrigt med att hitta möjliga lösningar på de förslag som kom upp när bildningsförvaltningens projektledare mötte idrottslärarna på Järvenskolan. Bland annat handlar det om önskemål om en gemensam entré för de båda idrottshallarna.

Norrskolan: KFAB:s projektansvarige och bildningsförvaltningens projektledare arbetar just nu intensivt med att granska de slutgiltiga ritningarna och dubbelkolla allt från lysknappar till fast skåpsinredning. De frågetecken som dyker upp kommuniceras med ansvariga på Östra skolan och Västra skolan.

Gällande båda de nya skolorna så har bildningsförvaltningens projektledare och kommunens konstansvarige träffats för att diskutera offentlig konst/utsmyckning i de nya skolmiljöerna. Det sattes ramar för hur det kommande arbetet ska gå och en del av planen innefattar elev- och personaldelaktighet.

September 2019: Järvenskolans nya idrottshall planeras

Järvenskolan: Mötet mellan idrottslärarna på Järvenskolan och bildningsförvaltningens projektledare har hållits och upplevdes som lyckat av båda parter. Där framkom en del förslag kring bygget av den nya idrottshallen. Bland annat diskuterades en samlad entré utifrån ett trygghetsperspektiv, samt vilka inventarier som ska vara fasta. Det diskuterades också huruvida skolans förråd kan kombineras med olika idrottsföreningars behov.

Norrskolan: Bildningsförvaltningens projektledare medverkade under den gångna veckan på Västra skolans APT. Skolans nya rektor och flera nya i personalen fick en dragning kring de turer som varit och nuläge i byggprocessen. Detta underlättar den fortsatta pedagogiska planeringen inför sammanslagningen av Östra och Västra skolan i den nya byggnaden.

September 2019: Skolbyggnadens placering klar

Järvenskolan: Representanter för lärare på Järvenskolan har haft ett möte med bildningsförvaltingens projektledare och presidiet från bildningsnämnden. Mötet tillkom efter synpunkter som lämnats in och syftet var att hitta former för delaktighet och inflytande i den fortsatta byggprocessen.
Denna vecka träffas också Järvenskolans idrottslärare och bildningsförvaltningens projektledare för att titta på detaljerna kring den nya idrottshall som ska byggas på Järvenområdet i samband med skolbygget.

Norrskolan: Nu är det klart med placeringen av skolbyggnaden utifrån de kompletterande geotekniska undersökningar som har genomförts under sommaren. Undersökningen visade att byggnaden behöver placeras på en annan plats på tomten.
Projektledare från bildningsförvaltningen har träffat Östra skolans arbetsgrupp. Då förbereddes frågor och svar inför kommande APT, då hela personalgruppen närvarar. Frågorna dök upp, bland annat, under det möte som hölls efter det öppna brev som skickades in i början av sommaren.

Under veckan är också bildningsförvaltningens projektledare med på en APT där hela personalgruppen på Västra skolan är med. Syftet är att uppdatera personalen på nuläge och framtid i byggprocessen.

September 2019: Färgtema i nya skolan på norr

Järvenskolan: Kommunledningsförvaltningen, KFAB och NCC är inne i slutskedet av de förhandlingar som styr detaljerna kring bygget.
Idrottslärarna på Järvenskolan är inbjudna till ett möte under kommande vecka. På agendan står frågor om golv, placering av förrådsutrymmen och fast inredning. Det som är bestämt kring den nya hallen vid Järvenskolan ör att den blir totalt 1500 kvadratmeter, inklusive en fullstor plan, omklädningsrum och förrådsutrymmen. Planen är att idrottshallen är det första som ska börja byggas på området.

Norrskolan: I fredags träffade projektgruppen skolledare samt arkitekterna. Det som diskuterades var färgsättningen invändigt. Beslut togs bland annat om olika färgteman i de olika hemvisterna. Grundfärgen är vit men färgteman ska synas i olika detaljer som dörrar och mattor.

Båda skolorna: Projektledarna på BIF har suttit i ett möte tillsammans med säkerhetschefen för att diskutera säkerhetsfrågor både i inomhus- och utomhusmiljö. Den stora frågan är om huruvida skolbyggnaderna ska använda ett så kallat lockdown-system eller inte. Det pratades också kameraövervakning utvändigt/invändigt och trygga miljöer inomhus.

I övrigt fortsätter planeringsarbetet i de olika samverkansgrupperna. De är organiserade på samma sätt på både Järvenskolan och den nya skolan på norr:

 • Projektgruppen träffas en gång i veckan. Den består av projektledare och fastighetschef från KFAB, projektledare och biträdande förvaltningschef på BIF och en representant från KLF.
 • Arbetsgruppen ska träffas ”med regelbundenhet” och där finns ansvarig rektor samt representanter för respektive skolverksamhet med.
 • Sen finns också referensgrupper som exempelvis kan bestå av bibiliotekspersonal, säkerhetschef och polis, service och teknik. Dessa möten sammankallas av projektledarna på BIF vid behov.

Såhär har vi kommit överens med representanter från de olika skolorna om att framgent jobba med delaktighet och kommunikation från HT 2019:

Även fortsättningsvis kommer vi utöver den personliga kontakten att uppdatera information i Pingpong samt hänvisa till länken ”skicka in dina synpunkter på framtidens skola”. I Pingpong samt i veckobrevet till rektorer uppdateras även Byggnytt fortlöpande. Informationen publiceras även på kommunens hemsida under ”Nya skolor – pågående projekt”. Detta görs även om inga nya frågor eller tankar har uppkommit.

Fasta arbetsgrupper finns på skolorna. Utöver arbetsgruppen kan ”experter” på skolan kallas in vid specifika frågor.

Skolorna har när som helst möjlighet att kontakta projektledarna för besök på skolan.

På Communis finns forumet ”Arbetsgrupper – nya skolor”. Medlemmar är arbetsgrupperna på skolorna, rektorer och projektledare på BIF. Där finns allt material som berör byggnationerna.

September 2019: Nya ritningar efter synpunkter från personal

Järvenskolan: Det pågår fortsatt diskussioner mellan NCC, KFAB och kommunledningsförvaltningen gällande vad skolbyggnaden ska få kosta, ner på detaljnivå. I övrigt fortsätter kommunikationen mellan bildningsförvaltningen och Järvenskolans lärarrepresentant gällande de pedagogiska förutsättningarna på den nya Järvenskolan.

Norrskolan: Beskeden kring det geotekniska läget dröjer. Förhoppningen är att informationen ska finnas tillgänglig under vecka 37.

Under fredagen denna vecka kommer bildningsförvaltningens projektledare, representanter för Västra och Östra skolan ha ett möte tillsammans med arkitekten. Då ska man titta på de förändrade ritningarna för skolbyggnaden som har varit ute på remiss. Där har hemvisterna förändrats utifrån de synpunkter som kommit in från skolornas personal under våren och sommaren.

Augusti 2019: Fortsatt planering och möten kring delaktighet

Järvenskolan: Det jobbas för närvarande med att komma fram till en så kallad målbudget. Det vill säga att KFAB, BIF och NCC behöver vara överens om skolbyggnadens kostnader på detaljnivå. De förhandlingarna inleddes innan semestrarna och återupptogs i början av augusti.
Det jobbas också vidare med placeringen av ventilationsanläggningen. Alla ventilationsaggregat kan inte placeras på taket som det först var tänkt, utan delar av aggregatet måste byggas in i själva huskroppen på den i dag befintliga Järvenskolan. Detta på grund av Länsstyrelsens krav på hur skolbyggnaden ska se ut. KFAB, NCC och skolverksamheten har tittat på olika lösningar för att få till det på bästa sätt. Arkitekten har fått i uppdrag att prova de olika lösningarna för att det ska fungera både för verksamheten och för själva konstruktionen av byggnaden.

Under veckan har också ett möte hållits mellan bildningsförvaltningen och en representant för Järvenskolans personal.  Mötet gällde delaktighet och kommunikation i planeringsprocessen och resulterade bland annat i en överenskommelse om mer detaljerad information varje vecka, även när det ”stått still”. Detta publiceras precis som tidigare i Byggnytt på PingPong och här på kommunens webbsida. Veckovisa uppföljningsmöten med skolans representant kommer att hållas och vid behov hålls mötet med hela referensgruppen. På Järvenskolan finns en pedagogisk arbetsgrupp med fyra förstelärare som under hösten kommer att träffas och prata organisation och pedagogik i den framtida skolan, vid behov kommer projektledarna på bildningsförvaltningen att vara med.

Norrskolan: Ett möte har hållits mellan förvaltning, personal, rektorer och politiker. Syftet var att diskutera delaktighet och kommunikation och hitta en väg framåt i processen. Även här är överenskommelsen att veckovisa uppdateringar ska göras, även de veckor när det tycks vara stiltje i processen. Detta publiceras i Byggnytt på PingPong och på kommunens webbsida. Bildningsförvaltningen kommer att ha regelbundna möten med en referensgrupp. Nästa steg blir att starta arbetsgrupper kring pedagogik och organisation, likt den på Järvenskolan.

Gällande byggprocessen så är det grönt ljus för byggets budget enligt den kostnadskalkyl som har gjorts.

Geotekniker, en landskapsarkitekt, KFAB och kommunledningsförvaltningen håller på att utreda var skolbyggnaden ska placeras för att det ska passa den anvisade tomtens markförhållanden på bästa sätt. Ett förslag väntas komma i slutet av vecka 35.

Maj 2019: Nya markprover tas på norr

Järvenskolan: Just nu pågår ett arbete med att se över och åtgärda de förändringar i ritningarna som blivit konsekvensen av att den nya byggnaden måste flyttas ut cirka två meter från nuvarande Järvenskolan Tallås. Exempelvis jobbas det just nu på är att hitta en plats för ett stort fläktrum. En konsekvens av att flytta ut den nya byggnaden från den befintliga Järvenskolan Tallås är att fläktarna som utgör ventilationssystemet för köket inte längre kan placeras på byggnadens tak utan måste flyttas in på den översta våningen i själva byggnaden.

Planeringsarbetet inför byggstart av den nya grundskolan på norr fortskrider. Det ska provborras just nu på tomten för att se vad det är för kvalitet på marken. När ett bostadsområde senare ska byggas i närheten av den nya skolan behöver det redas ut hur marken kommer att reagera då dagvattnet ska ledas bort. Planen är att börja bygget av skolan under våren 2020.

Maj 2019: Givande diskussioner om elevernas trygghet

Rektorer, arkitekt och personal från biblioteket har under den senaste veckan tillsammans med bildningsförvaltningen haft diskussioner om lokalerna i den nya skolan på norr. Tack vara konstruktiva och bra samtal har framsteg gjorts på områden som exempelvis ljusinsläpp, trygga ytor och flöden i entréer. Syftet är att de som ska tillbringa sina arbetsdagar i den nya skolan ska få så stort inflytande som möjligt när arkitekten nu lägger sista handen vid ritningarna. En röd tråd i diskussionerna är elevernas trygghet och säkerhet. Flera liknande möten är inplanerade framöver.

April 2019: Detaljplanen för "Järven" justeras enligt nya kraven

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar just nu med en ny detaljplan för området där den nya Järvenskolan ska byggas. I den ska det tydlig framgå hur anslutningen till den gamla fasaden ska se ut enligt kraven från Länsstyrelsen Södermanland. Den förra detaljplanen överklagades av länsstyrelsen i september 2018. En ny markskiss har tagits fram av landskapsarkitekterna på WSP som visar hur den nya huvudbyggnaden har flyttats ut något på den nuvarande fotbollsplanen. Ytan mellan den nya skolbyggnaden och nuvarande Järvenhallen ska i framtiden rymma två mindre fotbollsplaner. Samtidigt är diskussionerna mellan KFAB och NCC, gällande kostnaden för bygget, inne i sitt slutskede.

April 2019: Golv, el och VVS i skolan på norr

Arbetet med att planera norrskolans nya lokaler fortsätter. Dialogen med rektorer, lärare och annan berörd personal fortsätter. Möten har hållits med underentreprenörer, bland annat har golvmaterial presenterats för bildningsförvaltningen och KFAB. Det handlar också om planering och omfattning av skolbyggnadens elinstallationer och VVS. Syftet är att ta fram så kallade systemhandlingar för att respektive underentreprenör ska kunna kostnadsberäkna sin del av bygget. Enligt nuvarande plan sker byggstart på norr i maj 2020 med en beräknad inflytt våren 2022.

Mars 2019: Byggentreprenör blickar mot byggstart

Detaljerade skisser för hur den nya norrskolan ska se ut, har tagits fram. Konturerna av skolgården är klara och även planlösningen i skolbyggnaden med tillhörande idrottshall. Skisserna är nu redo att kommuniceras med verksamheten. Det innebär att bildningsförvaltningen och rektorerna möts och diskuterar ritningarna varpå rektorer och lärare sedan får återkomma med synpunkter. Syftet är att få in konkret feedback på detaljer som kan ha missats av projektledare och arkitekter. Byggentreprenören Tegelstaden har visat intresse för att snabba på processen för att få till en byggstart så snart som möjligt.

Gällande den nya Järvenskolan så pågår en granskning och bearbetning av budgeten för bygget, mellan kommunnen och entreprenören NCC. Länsstyrelsen i Södermanland har tillsammans med KFAB jobbat fram en lösning där man är eniga om hur den nya och gamla byggnaden ska kopplas ihop. Detta sker tack vare en glasfasad i kombination med broliknande anslutningar på varje våning.

Februari 2019: Projektering inledd på Norr

En markskiss håller nu på att tas fram för Norrskolan. Det innebär att skolbyggnaden ritas in på den tomt som anvisats. En landskapsarkitekt jobbar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen med detta.
KFAB och entreprenören Tegelstaden bygg inväntar resultatet av jobbet med markskissen. När markskissen är klar kan man se formen på huset och då kan också nya ritningar för byggnaden tas fram. Även om skolbyggnadens utseende förändras jämfört med tidigare ritningar så kommer funktionerna att finnas kvar. En sak som förändras är dock att idrottshallen kommer att planeras på markplan.

Gällande Järvenskolan fortsätter diskussionerna mellan KFAB och Länsstyrelsen i Södermanland. Frågan är fortfarande hur dockningen mellan den nya byggnaden och den befintliga Tallås-byggnaden ska utformas.

Januari 2019: Klart med tomt för ny skola på Norr

Det är nu klart att den nya F-6-skolan på Norr kommer att byggas på en tomt belägen ungefär på den plats som dömdes ut i januari 2018. Läget är dock flyttat en bit norrut, i riktning mot den nya brandstationen, i högre belägen terräng och därmed försvinner risken för översvämningar på platsen för bygget av skolan.

Den tomt som blev aktuell under andra halvan av 2018 har visat sig allt för dyr att sanera. Därför riktades blickarna på andra alternativ.

Uppstartsmöte med entreprenören Tegelstadens bygg har hållits under vecka 3 och nu ska en ritning tas fram. Det blir en reviderad ritning med utgångspunkt från det förslag som togs fram innan översvämningsrisk konstaterats. Nu inleds förarbete och planering. I den tidsplan som nu ligger planeras byggstart i mars 2020. Inflytt planeras till sommaren 2022.

December 2018: Positivt svar på markprover

Resultaten på de markprover som är tagna på platsen där den nya Järvenskolan ska byggas, har kommit. De har visat sig positiva för fortsättningen av byggprocessen eftersom något merarbete inte kommer att krävas i samband med byggstarten.
I övrigt fortsätter dialogen mellan Katrineholms kommun, KFAB och Länsstyrelsen i Södermanland angående hur dockningen mellan den nya och gamla byggnaden ska se ut.

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå överklagan från Sjötorps bygg gällande upphandlingen av bygget av en ny F-6-skola på Norr. Företaget ville att upphandlingen skulle omprövas, men så blir det alltså inte. Parterna har chans på ny överklagan inom 30 dagar efter att domen har fallit.

November 2018: Möten med lärare och föräldrar

Under vecka 45 och 46 träffade projektledarna från bildningsförvaltningen fackliga representanter för personalen på Järvenskolan Tallås och Södra, samt medverkade på en APT i Tallåsaulan. Vid dessa två tillfällen informerades deltagarna om nuläget i byggprocessen gällande den nya 7-9-skolan på Järvenområdet. Frågor som kom upp på bordet var bland annat hur diskussionerna med länsstyrelsen går gällande dockningen mellan den nya huvudbyggnaden och Tallås. Det pratades också om förutsättningarna för en ny idrottshall bredvid Järvenhallen – där det i dagsläget planeras för en fristående, fullstor hall. Tidigare fanns planer på att länka ihop de båda hallarna, men på grund av konstruktionen på den gamla hallen har detta visat sig svårt.

Projektledarna träffade också områdesrådet då ett mindre antal vårdnadshavare närvarade. Här visades ritningarna på den nya skolan upp och det pratades mycket om trygghet och säkerhet.

Oktober 2018: Möte med länsstyrelsen

Under tisdagen vecka 41 träffade representanter för KFAB och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Länsstyrelsen i Södermanlands län. De tittade tillsammans på möjliga lösningar med syfte att bevara så mycket som möjligt av befintlig fasad på Tallåsskolans byggnad. Länsstyrelsen vill även att den befintliga entrén på baksidan av skolan ska bevaras. KFAB och NCC tittar nu tillsammans med arkitekten på olika lösningar för att tillmötesgå länsstyrelsens krav.

Gällande marksanering vid den nya skolan på Norr så får vi i januari ett kostnadsförslag för vilka åtgärder som behövs och är lämpliga för att sanera marken som blivit aktuell för bygget. Innan utredningen för marken är klar avvaktar vi fortsatta skisser. De beror främst på att vi inte vet hur marknivåerna kommer att se ut efter sanering.

September 2018: Kulturhistorisk utredning

KFAB och Bildningsförvaltningen träffar entreprenören NCC en gång i veckan, bland annat diskuteras just nu den utvändiga konstruktionen för att kunna kostnadsberäkna det färdiga bygget. Länsstyrelsen i Södermanlands län har överklagat detaljplanen rörande Nya Järvenskolan. Bakgrunden är den antikvariska förundersökning som gjordes under februari på uppdrag av Katrineholms kommun där det bland annat konstateras att "byggnadens kulturhistoriska värden kan vara så höga att de bör värnas genom byggnadsminnesförklaring enligt kulturmiljölagen". Nu bedömer länsstyrelsen att en kompletterande kulturhistorisk utredning behöver genomföras. Tidsplanen med byggstart under det första kvartalet 2019 ligger kvar.

På platsen där den nya F-6-skolan på Norr ska ligga har markföroreningar konstaterats. Just nu pågår en ett arbete med att ta reda på vad marksaneringen kan kosta och vad som krävs för att komma till rätta med situationen. I övrigt fortsätter projekteringsarbetet med målet att börja bygga under andra hälften av 2019.

Bygget av förskolan Örnen är i slutfasen och kommunen beräknas få tillgång till lokalerna för möblering i mellandagarna 2018. Verksamheten ska vara igång i början av januari 2019. Samtidigt står en ny avdelning klar att börja användas vid förskolan Bäverhyddan.

Maj 2018: Upphandling av entreprenör

Det är nu klart att NCC blir entreprenör för byggnation av Nya Järvenskolan. Nu inväntar vi färdigställande av detaljplanen. I dagsläget beräknas byggstart under första kvartalet 2019. Skolorna arbetar fortsatt med planering inför ny organisation samt att arbetet med att lokalerna ska gynna den pedagogiska verksamheten.

Gällande nya skolan på Norr så arbetas det med markskiss samt yttremiljöer. Vi inväntar markutredningen som kommer inom kort.

Den 25-26 maj fanns projektledarna Lisa och Lars på torget tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen som anordnar ”Kontoret på stan”. Vi träffade samhällsmedborgare och tog in synpunkter, svarade på frågor och visade skisser.

April 2018: Logistik

Veckan före påsk träffade projektgruppen samhällsbyggnadsförvaltningen för att titta närmare på vaktmästeri, städ och logistik på nya Järvenskolan. Frågor som diskuterades var exempelvis utrymmen för vaktmästeri, städmaterial och utrustning. Vi tittade på logistik för varutransporter samt maskinpark. Vilken maskinpark som behövs är beroende av vilket golvmaterial vi så småningom beslutar oss för. Den diskussionen kommer att föras i samråd mellan skola, inredningsarkitekt, projektgrupp samt samhällsbyggnadsförvaltning.

Under vecka 14 annonserades upphandling ut även på Norrskolan.

Mars 2018: Utredning klar på Nya Järvenskolan

Gällande nya Järvenskolan så har Sörmlands museum gjort en utredning och lämnat svar. De hade synpunkter på vissa delar som har analyserats av KFAB och samhällsbyggnadsförvaltningen. I samråd med Sörmlandsmuseum tas lämpliga åtgärder fram. Byggprocessen fortskrider som planerat.

Efter att ha fått in synpunkter kring bland annat entréer och förrådsförvaring fortsätter vi att förfina skisser på Nya Järvenskolan. Vi har även fått in ett förslag på markskiss av vår planarkitekt över hur området kring skolan skulle kunna se ut.

Underlag för upphandling håller på att formuleras och kommer att gå ut vecka 11.

Februari 2018: Nyanvisad tomt för den nya skolan på Norr

En landskapsarkitekt har tillsammans med arkitekt, rektorer och projektgrupp tittat på lösningar kring husets läge på den nyanvisade tomten. Viktigt är att tänka på tillgänglighet, ljus, placering av till exempel entréer och varumottagning. Vi väntar med spänning på första skissförslaget.

Januari 2018: Olämplig tomt för den nya skolan på Norr

Sörmlandsvatten har gjort en dagvattenutredning på området kring nya Norrskolan. Det har nu visat sig att den mark vi fått tilldelad på Norr inte är lämplig för skolbyggnation. Det beror på risken för översvämning om vi får stora nederbördsmängder. I takt med att logistikcentrum kommer att byggas ut så ”hårdgörs”, asfalteras, marken på ett större område vilket innebär att dagvattnet leds genom Lasstorpsdiket ut till Näsnaren. Näsnaren är för grund för att kunna ta emot större mängder vatten. Vi tittar nu på ett annat område i närheten av den tidigare tomten. Innan vi bestämmer oss för att bygga måste markprover göras för att se om marken är lämplig.

December 2017: Referensgruppsmöte

Måndagen den 11 december träffades projektledare, verksamhetschef, processarkitekt och hem- och konsumentkunskapslärare från Järvenskolan Södra, Järvenskolan Tallås samt grundsärskolan för att diskutera planerade ytor, möblering och pedagogiskt upplägg. Många intressanta förslag på hur man kan bygga yteffektivt framkom under mötet.

November 2017: Skolmiljön

I arbetet med Järvenskolan fortsätter vi undersöka om de olika arenorna räcker för att täcka undervisningens behov. Diskussioner förs även om hur vi ger bästa förutsättningar för en skofri skola. Det innebär att vi nu utreder var skogränsen ska gå, till- och frånflöden, entréer och trappor. Anledningen till att vi planerar för en skofri skola beror på att slitaget minskar, det blir en renare skola och en trivsammare skolmiljö.

En landskapsarkitekt har fått i uppdrag att ta fram underlag för utemiljön vid Järvenskolan. Då förslag tagits fram kommer berörda verksamheter att bjudas in till möte för att diskutera förslaget.

Den 15 november träffades deltagare från arbetsgruppen, fritidspedagoger, idrottslärare och landskapsarkitekt för att diskutera utemiljön runt skolan på Norr. Innan mötet hade den pedagogiska personalen pratat med barnen om deras önskemål om hur en skolgård ska vara utformad. Barnens svar var att det viktigaste är att det finns möjligheter att springa, klättra och åka kana. Alla deltagare var efter mötet eniga om att den befintliga skogen ska bevaras på stora delar av skolgården. Det ger goda förutsättningar för både fri lek och pedagogisk verksamhet. Utemiljön ska utformas för att stimulera till pedagogisk verksamhet, rörelse och kreativitet. Andra viktiga aspekter är säkerheten kring flödet av transporter, skolskjuts, bil- och cykelparkering samt gångstråk.

September 2017: Konsekvensanalys

Just nu pågår ett arbete med att ta fram konsekvensanalyser för skolan på Norr och Järvenskolan. Vi har under hela processen samlat in synpunkter från flera olika håll. Vi har haft möten med personal från skolorna, bibliotekspersonal, KomTek, Elevhälsan, Kulturskolan, säkerhetschef, fackliga representanter samt samhällsbyggnadsförvaltningen. I arbetet går vi igenom de farhågor som kommit in under processens gång. För varje tänkbar farhåga gör vi en lägesanalys och tillsätter ansvariga och åtgärder i de fall det behövs. Arbetet med konsekvensanalyserna kommer att pågå under hela arbetsprocessen för att säkerställa att de nya skolorna uppmuntrar till lustfyllt lärande, trivsel, trygghet och arbetsro.

Oktober 2017: Behovsanalys av de nybyggda skolorna

Tillsammans med arbetsgrupperna samt vår processarkitekt Anna Thörnqvist har vi diskuterat förutsättningar och möjliga planlösningar utifrån de behov skolorna har.

Vissa önskemål har vi kunnat möjliggöra medan andra önskemål inte gått att förverkliga fullt ut. Det beror på att vi har fastställda förutsättningar att förhålla oss till gällande de nya skolornas ytor. Om någon verksamhet vill ha mer yta så blir det på bekostnad av någon annan verksamhet. Vår utgångspunkt i arbetet är att alla verksamheter är lika viktiga.

Samverkan för bästa skola

Skolverkets program för att stötta särskilt utsatta skolor kallas för "Samverkan för bästa skola". I Katrineholm deltar Järvenskolan, Nyhemsskolan och Skogsborgsskolan i projektformen.

Samarbetet mellan skolan och Skolverket pågår i tre år och inleds med en nulägesanalys. Som avslutning och uppföljning förs en dialog parterna emellan om hur de berörda skolorna arbetat med att nå sina mål och i vilken mån de lyckats uppnå sina mål under perioden.

Lyssna på vårt poddavsnitt

I Katrineholm ingår åtta enheter i satsningen. Sofie Tornell är processledare för satsningen. Hör henne berättar vad Samverkan för bästa skola (SBS) är, vilka enheter som ingår och vilken fas de just nu är inne i.