/
/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Uppdatering 10 juni 2021.

Måndag 14 juni och tisdag 15 juni gör vi asfalteringsarbeten på Österleden och Bievägen. Arbetet på Österleden startar på morgonen måndag 14 juni och pågår hela dagen. Arbetet på Bievägen startar tisdag 15 juni och pågår hela dagen.

Såhär påverkas trafiken

Inför arbetet kommer personal att röra sig på platsen och förbereda inför asfalteringen. Det kommer inte att påverka trafiken i större utsträckning.
Under arbetet 14-15 juni regleras trafiken med vakter. Det är möjligt att ta sig fram men räkna med längre restid.

Tid för arbetet: Måndag 14 juni - tisdag 15 juni
Utförare: NCC
Kontakt: Andreas Larsson, projektledare service- och teknikförvaltningen, nås via växel på telefonnummer 0150-570 00.

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas. Länk till annan webbplats.

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats.

Nu omvandlar vi Köpmangatans västra del till ett gångfartsområde. Vi skapar nya ytor för dig som går och cyklar, och gör miljön fin med nya trädplanteringar.

Så här påverkas trafiken

Under byggtiden kommer Köpmangatan att vara enkelriktad och med körriktning endast västerut. Behörig trafik och boende på Köpmangatan kommer att kunna ta sig fram via en tillfällig omledning i ena körriktningen: Fredsgatan>Drottninggatan>Köpmangatan. Följ aktuell vägvisning.

När: ombyggnationen startar den 12 april och beräknas vara färdig till hösten 2021.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Under maj, juni och juli lägger vi ny asfalt på tre gator i Laggarhult: Barrskogen, Klinten och Hökåsen. Förarbeten påbörjas under vecka 20 samt vecka 24. Asfalteringen startar på Barrskogen i mitten av juni och på Klinten och Hökåsen i mitten av juli.

Såhär påverkas trafiken

Under pågånde arbeten är det alltid möjligt att ta sig fram på de berörda gatorna. Gående och cyklister kommer att kunna ta sig runt vägarbetet på säkert sätt.

Tid för arbetet: Vecka 20-28.
Utförare: NCC
Kontakt: Andreas Larsson, projektledare service- och teknikförvaltningen, nås via växel på telefonnummer 0150-570 00.

Nu bygger vi cirkulationsplats i korsningen Oppundavägen/Västgötagatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

När: ombyggnationen startar den 31 maj och beräknas vara helt klar vintern 2021.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Philip Landeman, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Nu bygger vi om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen Fortunagatan på Sveavägen och gör det lättare för dig att komma på och av bussen.

Så här påverkas trafiken

Under ombyggnation kommer ett av körfälten på Sveavägen att vara avstängt. Som bilist har du därför fortfarande möjlighet att passera platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning. Det kommer även att bli två tillfälliga busshållplatser på Sveavägen under byggtiden.

När: ombyggnationen startar den 10 maj och beräknas vara klar i juni 2021.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Philip Landeman, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Måndag 22 mars börjar vi bygga en mittrefug mellan Oppundavägen och Skogsborgsgatan. Vi startar också arbetet med att bygga en ny busshållplats på Vasavägens östra sida.

Såhär påverkas trafiken

Vasavägen mellan Oppundavägen och Skogsborgsgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik. Boende kommer att kunna ta sig in. Gående och cyklister kommer att kunna ta sig runt vägarbetet på säkert sätt.

Tid för arbetet: Start måndag 22 mars och beräknas pågå till mitten av juni.
Utförare: Katrineholms kommun
Kontakt:
Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, nås via växel på telefonnummer 0150-570 00.

Nu bygger vi om busshållplatsen på Vingåkersvägen (vid Katrineholms kyrkogård) och gör det lättare för dig att komma på och av bussen.

Så här påverkas trafiken

Under ombyggnation kommer ett av körfälten att vara avstängt. Som bilist har du därför fortfarande möjlighet att passera platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning. Det kommer även att bli en tillfällig busshållplats söder om bygget under hela byggtiden.

När: ombyggnationen startar den 6 april och beräknas vara färdig i maj 2021.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Philip Landeman, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Det är mycket tung trafik runt Kullbergska sjukhuset. Anledningen är det pågående bygget av den nya vårdbyggnaden vid Kullbergska sjukhuset. Framkomligheten är inte påverkad men var uppmärksam när du är ute i trafiken.

Mer information och kontakt
Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.