/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Ta cykeln eller bussen 15-18 september!

15-18 september väntar vi oss över 1500 besökare från 16 olika länder till Sportcentrum-området. Med så många besökare kommer det att bli ont om parkeringsplatser vid Duveholmsgymnasiet och sportcentrum – vi behöver därför din hjälp! Många av dessa gäster kommer att besöka oss med bil. Därför vill vi be dig om att ställa bilen eller epan hemma och ta cykeln eller bussen till jobbet eller skolan dessa dagar.

Visste du att 30 minuter motion om dagen gör stor skillnad för din hälsa? Genom att ta cykeln, promenera eller ta bussen och hoppa av några hållplatser tidigare så gör du skillnad för din hälsa och klimatet.

Om du inte har möjlighet att ta cykeln eller bussen till jobbet eller skolan så kan du hitta alternativa parkeringsplatser i vår parkeringskarta - och ta sen en promenad sista biten. Du hjälper våra gäster att hitta parkering nära eventet och får starta och avsluta dagen med motion. Tack för att du hjälper oss att välkomna våra gäster!

Så här påverkas trafiken

Det kommer att vara ont om parkeringsplatser i hela sportcentrumområdet, det vill säga parkeringarna utanför sportcentrums huvudentré och Duveholmshallen, ishallen och isarenan på Backavallen. Även parkeringarna runt Duveholmgymnasiet kommer att användas av besökare till Dans-VM. Välj om möjligt andra parkeringsplatser i Katrineholm eller ställ bilen eller epa-traktorn hemma. Gående och cyklister kommer att ha möjlighet att ta sig till och från sportcentrumområdet som vanligt.

Tidplan: Dans-VM pågår 15-18 september
Kontakt: Britt Fredriksson på Föreningsservice, telefon: 0150-570 00 (växel).

Österleden - ny cirkulationsplats samt övergångställe och cykelpassage

Nu förbättrar vi trafiksituationen på Lövåsen och bygger en cirkulationsplats i korsningen Videvägen/Österleden samt ett övergångsställe och cykelpassage över Österleden.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Vid Österleden/Uppsalavägen kommer ett körfält att vara avstängt under ombyggnationen och som bilist har du fortfarande möjlighet att passera platsen. Följ aktuell vägvisning och kör försiktigt.

Gående och cyklister kommer att ha möjlighet att passera runt arbetsområdena på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Tidplan: arbetet startar vecka 37 och beräknas vara klart vecka 41.
Ansvarig entreprenör: Bygg & Schakt.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Asfaltering Vasavägen, Prins Bertils gata och Stora Malmsvägen

På måndag 5 september påbörjar vi asfaltering av Vasavägen, Prins Bertils gata och Stora Malmsvägen. Arbetet kommer utföras dagtid på vardagar.

Så här påverkas trafiken

Under asfalteringsarbetet kommer trafikvakter vara på plats. Som bilist har du därför fortfarande möjlighet att passera platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

När: Arbetet startar 5 september och beräknas vara klart inom två veckor.
Utförare: Peab.
Kontakt: Andreas Larsson, projektledare på service- och teknikförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Trädgårdsgatan/Östermalmsgatan - ny busshållplats

Med start vecka 33 bygger vi om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen nära korsningen Trädgårdsgatan/Östermalmsgatan och gör det lättare för dig att komma på och av bussen.

Så här påverkas trafiken

Under ombyggnation kommer ett av körfälten att vara avstängt. Som bilist har du därför fortfarande möjlighet att passera platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning. Det kommer även att finnas en tillfällig busshållplats öster om bygget (i riktning mot Kullbergska sjukhuset) under hela byggtiden.

När: ombyggnationen startar vecka 33 och beräknas vara färdigt vecka 41.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Markus Mellstrand, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Korsningen Vasavägen/Skogsgatan

Nu bygger vi om korsningen Vasavägen/Skogsgatan och skapar en säkrare trafikmiljö vid Järvenskolan. Vi höjer upp korsningen och förbättrar gång- och cykelvägen i anslutning till korsningen.

Så här påverkas trafiken

Skogsgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under delar av byggtiden, samt öppen för gångtrafik under hela byggtiden. Boende på Skogsgatan kommer att ha möjlighet att ta sig till och från sina bostäder under hela byggperioden.

Ett körfält kommer att hållas öppet under hela arbetet på Vasavägen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning.

Tidplan

Arbetet startar under vecka 26 och beräknas vara färdigt under september 2022.

Mer information och kontakt

Philip Landeman, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Österleden - sprängningar

Vi fortsätter att genomföra sprängningar på Lövåsen i Katrineholm. Det här medför att delar av Österleden behöver stängas av under cirka 15 minuter per dag, med start den 16 maj och beräknas vara färdigt under september. Avstängningen kommer att ske på delar av och i anslutning till Österleden.

Så här påverkas trafiken

Avstängningen kommer att pågå under cirka 15 minuter varje dag (måndag till torsdag). Avstängningen kommer att äga rum någon gång mellan klockan 13.30 och 16. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning. Trafikanter får vänta tills vägen öppnas igen, efter cirka 15 minuter.

Sprängningarna kan medföra buller i området, men innebär inga risker för byggnader eller personer som rör sig i närheten. Boende i närheten kommer heller inte att påverkas av sprängningsarbetet.

Tidplan: arbetet startar den 16 maj och väntas vara klara under september 2022.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Fredsgatan - ny gc-bana

Nu bygger vi en gång- och cykelbana på Fredsgatan mellan Hantverkaregatan och Vasavägen. Vi planterar även träd och ordnar ny belysning på sträckan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Sträckan kommer att vara enkelriktad för trafik i västergående riktning (från Vasavägen till Hantverkaregatan). Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning. 

Tidplan: arbetet startar den 25 april och beräknas vara färdigt hösten 2022.
Kontakt:
Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.