/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Trafikavstängning på Prins Bertils gata


Nu bygger vi en cykelöverfart över Prins Bertils gata och skapar en bättre och tryggare skolväg.

Så här påverkas trafiken

  • En del av Prins Bertils gata kommer att vara avstängd för trafik i båda körriktningarna (vid korsningen Prins Bertils gata/Västgötagatan - se rödmarkerat område på kartan ovan).
  • All bil och busstrafik leds om via Kungsgatan-Jämtlandsgatan-Västgötagatan. Följ tillfällig orange vägvisning.
  • 3:ans buss kommer att åka en annan väg under ombyggnationen (Kungsgatan-Jämtlandsgatan-Västgötagatan). Inga hållplatser kommer att ändras under byggtiden.
  • Under byggtiden är det parkeringsförbud på Jämtlandsgatan, från Västgötagatan till Kungsgatan, för att underlätta framkomligheten för buss.
  • Den gång- och cykeltrafik som använder dagens passage över Prins Bertils gata kommer att hänvisas till övriga passager i området.
  • Boende på Västgötagatan 27 och 29 kommer fortfarande ha möjlighet att köra in till portar och parkering via den södra infarten från Prins Bertils gata.
  • Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under hela ombyggnationen.

När: ombyggnationen startar under vecka 42 och beräknas vara färdig under november 2019.
Mer information: kontakta projektledare Jonas Akander, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 26.

Från och med den 7 oktober och åtta veckor framåt ökar mängden tung trafik runt Kullbergska sjukhuset. Anledningen är att stommar till den nya vårdbyggnaden ska fraktas in till byggområdet vid Kullbergska sjukhuset. Framkomligheten är inte påverkad men var uppmärksam när du är ute i trafiken.

Mer information och kontakt
Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbplatslänk till annan webbplats

Katrineholms kommun genomför ledningsarbeten på Backavallen. Området kommer att vara helt avstängt för genomfart till Duveholmsgymnasiet för gående och cyklister.

Under byggtiden leds gående inom Backavallen på tillfälliga gångvägar till bollplaner och omklädningsrum. Följ skyltning för alternativa gångvägar runt Backavallen för den som ska mellan Backavallen och Duveholmsområdet.

Respektera avstängningar då området är en byggarbetsplats.

Karta med bild över alternativ väg runt området på Backavallen.

När: Ledningsarbetet startar den 23:e september 2019 och pågår tillsvidare.
Entreprenör: Externa byggaktörer.
Vaktmästare: 0150-57254 (om du behöver leverera material in på området)
Mer information: Projektledare Håkan Stenström, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-577 31.

Vi fortsätter utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar området runt Vasavägen och Fredsgatan till en trygg och lustfylld lågfartsgata.

Så här påverkas trafiken

Sträckan mellan Fredsgatan-Linnévägen på Vasavägen är just nu öppen för dubbelriktad trafik. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under hela ombyggnationen.

Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.
Mer information: läs mer om omvandling av genomfarten till stråk.


Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats

I kvarteret Havsörnen i östra Katrineholm pågår byggnation av 58 nya bostäder. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Ringvägen och Malinbodavägen.

När: byggarbetet pågår till och med våren 2020.
Byggherre: externa byggaktörer.
Mer information:
projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare