/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Malinbodavägen


Nu bygger vi en trafiksäker gång- och cykelpassage över Malinbodavägen (strax norr om Ringvägen) med mittrefug och vägkuddar. Ombyggnationen är en del av bostadsbygget vid kvarteret Havsörnen. Under ombyggnationen är en del av Malinbodavägen avstängd för all fordonstrafik, se omledningsskyltar på plats.

När: den 24 juni till 8 juli
Ansvarig entreprenör: Skanska Sverige AB.
Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.

13 maj - 1 juli genomför vi stabilitetsprov av 700 gatubelysningsstolpar i Björkvik, östra Katrineholm samt Rosenholm och Gatstuberg. Vid kontrollen genomförs så kallat böjprov, där vi tittar på hur stolpen mår, om den är säker och om den har några skador eller andra fel. Därefter kommer vi att åtgärda de stolpar som behöver lagas efter kontrollen.

Såhär påverkas trafiken

I samband med arbetet kan trafiken påverkas tillfälligt om entreprenören vid behov stänger av delar av ett körfält eller gång- och cykelbana. Trafik kommer dock alltid ha möjlighet att passera arbetsområdet.

När: 13 - 1 juli (preliminärt)
Entreprenör: Roch Service
Kontaktperson: Daniel Lagmyr, drifttekniker på service- och teknikförvaltningen.
Telefon: 0150-571 51.

Vi fortsätter utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar området runt Vasavägen och Fredsgatan till en trygg och lustfylld lågfartsgata.

Så här påverkas trafiken

Sträckan mellan Fredsgatan-Linnévägen på Vasavägen är just nu öppen för dubbelriktad trafik. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under hela ombyggnationen.

Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.
Mer information: läs mer om omvandling av genomfarten till stråk.


Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu förvandlar vi Drottninggatans södra del till ett tryggt gångfartsområde som ger utrymme för alla, inklusive bil- och cykelparkeringar.

Så här påverkas trafiken

Under byggnationen kommer del av Drottninggatan att vara avstängd för biltrafik mellan Tegnervägen och Linnévägen. Följ tillfälliga orangea vägvisningsskyltar. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.
 


När:
ombyggnationen beräknas vara färdig under sommaren 2019.
Ansvarig/entreprenör: Tranab Markbyggnad AB.
Mer information: Håkan Stenström, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150- 577 31.

I kvarteret Havsörnen i östra Katrineholm pågår förberedelser inför byggnation av
58 nya bostäder. Just nu bygger vi gator och VA-ledningar (för vatten och avlopp). I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Ringvägen och Malinbodavägen.

När: byggarbetet pågår till och med sommaren 2019.
Byggherre: Katrineholms kommun.
Mer information:
projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare