/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Bievägen

Nu bygger vi ett trafiksäkert övergångsställe och cykelpassage över Bievägen, tillsammans med farthinder i form av busskuddar i vardera körfält.

Så här påverkas trafiken

Ett körfält kommer att hållas öppet under hela arbetet. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning. 

Tidplan: arbetet startar under vecka 20 och beräknas vara färdigt den 3 juni.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Österleden

Vi fortsätter att genomföra sprängningar på Lövåsen i Katrineholm. Det här medför att delar av Österleden behöver stängas av under cirka 15 minuter per dag, med start den 16 maj och i 7 veckor framåt. Avstängningen kommer att ske på delar av och i anslutning till Österleden.

Så här påverkas trafiken

Avstängningen kommer att pågå under cirka 15 minuter varje dag (måndag till torsdag). Avstängningen kommer att äga rum någon gång mellan klockan 13.30 och 16. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning. Trafikanter får vänta tills vägen öppnas igen, efter cirka 15 minuter.

Sprängningarna kan medföra buller i området, men innebär inga risker för byggnader eller personer som rör sig i närheten. Boende i närheten kommer heller inte att påverkas av sprängningsarbetet.

Tidplan: arbetet startar den 16 maj och väntas pågå i 7 veckor.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Fredsgatan

Nu bygger vi en gång- och cykelbana på Fredsgatan mellan Hantverkaregatan och Vasavägen. Vi planterar även träd och ordnar ny belysning på sträckan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Sträckan kommer att vara enkelriktad för trafik i västergående riktning (från Vasavägen till Hantverkaregatan). Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning. 

Tidplan: arbetet startar den 25 april och beräknas vara färdigt sommaren 2022.
Kontakt:
Markus Karlsson, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Vasavägen

Nu smalnar vi av Vasavägen mellan Stallgårdsvägen och Porse Geets väg för att minska hastigheten och öka trafiksäkerheten på sträckan. Uteserveringen (restaurang Pappa Ninmari) får även utökad yta vid restaurangen.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Tidplan: arbetet startar den 28 mars och beräknas vara färdigt i maj 2022.
Kontakt:
Markus Karlsson, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Lövåsen - nytt industri och handelsområde

Nu börjar vi arbetet med att förbereda för ett nytt industri och handelsområde på Lövåsen i Katrineholm. Området är cirka 40 hektar stort och kommer bland annat ha plats för handel, kontor och fordonsservice längs med huvudgatan Österleden.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Tidplan: Arbetet kommer att starta 4 november och beräknas vara klart 2023.
Kontakt:
Johan Ekstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Tung trafik i sjukhusområdet

Det är mycket tung trafik runt Kullbergska sjukhuset. Anledningen är det pågående bygget av den nya vårdbyggnaden vid Kullbergska sjukhuset. Framkomligheten är inte påverkad men var uppmärksam när du är ute i trafiken.

Mer information och kontakt

Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.