/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Med start vecka 45 kommer Sörmland Vatten att genomföra ett ledningsarbete på Stensättersgatan i Katrineholm. Befintliga VA-ledningar ska bytas ut då dessa är i dåligt skick. Under perioden då arbetet pågår kommer framkomligheten på Stensättersgatan vara begränsad. Följ skyltning på plats.

När: arbetet planeras att starta under vecka 45 och beräknas vara färdigt under vecka 50.

Läs mer om arbetet på Sörmland Vattens webbplats Länk till annan webbplats.

Nu börjar vi arbetet med att förbereda för ett nytt industri och handelsområde på Lövåsen i Katrineholm. Området är cirka 40 hektar stort och kommer bland annat ha plats för handel, kontor och fordonsservice längs med huvudgatan Österleden.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Tidplan: Arbetet kommer att starta 4 november och beräknas vara klart 2023.
Kontakt:
Johan Ekstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Det är mycket tung trafik runt Kullbergska sjukhuset. Anledningen är det pågående bygget av den nya vårdbyggnaden vid Kullbergska sjukhuset. Framkomligheten är inte påverkad men var uppmärksam när du är ute i trafiken.

Mer information och kontakt
Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.