/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Nu fortsätter vi utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar Vasavägen (sträckan Fredsgatan-Linnévägen) till en trygg och lustfylld lågfartsgata. Vi skapar en säker miljö med två nya gångfartsområden, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.

Så här påverkas trafiken

Från och med vecka 51 öppnas sträckan Djulögatan - Fredsgatan upp för dubbelriktad trafik. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under hela ombyggnationen.

När: ombyggnationen påbörjas under hösten 2018 och beräknas vara färdig till hösten 2019.
Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.
Mer information: läs mer om omvandling av genomfarten till stråk.

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu förvandlar vi Drottninggatans södra del till ett tryggt gångfartsområde som ger utrymme för alla, inklusive bil- och cykelparkeringar.

Så här påverkas trafiken

Under byggnationen kommer en del av Drottninggatan att vara avstängd för biltrafik i båda körriktningarna. Kartan visar vilken sträcka som är avstängd. Genomfartstrafik på Drottninggatan följer tillfällig orange vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.
 

Karta som visar vilken sträcka som är avstängd på Drottninggatan

Karta som visar vilken sträcka som är avstängd på Drottninggatan


När:
ombyggnationen beräknas vara färdig under sommaren 2019. Drottninggatan har under vecka 3 tillfälligt öppnats för trafik mellan Djulögatan och Linnévägen. Drottninggatan kommer att att stängas av igen under våren 2019 när tjälen släpper i marken.
Ansvarig/entreprenör: Tranab Markbyggnad AB.
Mer information: Håkan Stenström, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150- 577 31.

Nu förbättrar vi busshållplatsen på Floragatan och gör det lättare för dig att komma på och av bussen. Under ombyggnationen kommer en del av Floragatan att vara avstängd i en körriktning och bilister kan därför inte mötas på den aktuella sträckan. Tidvis kan alltså viss störning ske i trafiken då du som bilist måste vänta på mötande trafik.

När: ombyggnationen har från och med vecka 49 gjort ett uppehåll och arbetet fortsätter under våren 2019.
Mer information: Jonas Akander, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150-571 26.

I kvarteret Havsörnen i östra Katrineholm pågår förberedelser inför byggnation av
58 nya bostäder. Just nu bygger vi gator och VA-ledningar (för vatten och avlopp). I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Ringvägen.

När: byggarbetet pågår till och med sommaren 2019.
Byggherre: Katrineholms kommun.
Mer information:
projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare