/
/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Nu har Trafikverket påbörjat arbetet med att bygga om Värmbolskorsningen ("Scaniakorset") mellan väg 52 och Värmbolsvägen/Högmossevägen till en cirkulationsplats. Målet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både bilister och oskyddade trafikanter.

Så här påverkas trafiken

Högmossevägen kommer att vara avstängd mellan väg 52 och Ljungvägen fram till 1 december 2020. Övriga vägar kommer att vara öppna med begränsad framkomlighet under hela byggtiden.

Som trafikant behöver du hålla hastigheten vid arbetsområdet och visa hänsyn mot arbetare och medtrafikanter.

Byggstart: Juni 2020.
Klart: December 2020.

Läs mer om byggprojektet på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Flera ledningsarbeten kommer att genomföras på Fabriksgatan, Trädgårdsgatan, Malmgatan, Jägaregatan och Sibeliusgatan i Katrineholm av Tekniska verken. Ledningsarbetena startar 25 juli 2020 och pågår i olika omfattning fram till 31 december 2020.

Såhär påverkas trafiken

Vid ledningsarbetena finns möjlighet att passera platsen i de flesta fall. Vid behov görs tillfällig omledning av trafiken. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Tänk på är att det är viktigt att följa anvisad skyltning på platsen.

När: 25 juli 2020 - 31 december 2020
Ansvarig: Tekniska Verken
Kontakt: Ledningsägare Tekniska Verken, telefon: 013-20 80 00
Mer information: Se Tekniska Verkens webbplats för mer information.länk till annan webbplats

Från den 25 juli och tills dess att ledningsarbeten är avslutade det parkeringsförbud på delar av Trädgårdsgatan i Katrineholm. Det är gatans södra sida mellan Östermalmsgatan - Floragatan som berörs. Detta på grund av pågående ledningsarbete. Skyltar finns på plats.

Karta över parkeringsförbud på Trädgårdsgatan 25 juli - 10 augusti

3 augusti - 17 augusti är det parkeringsförbud på delar av Trädgårdsgatan i Katrineholm. Det är gatans södra sida mellan Jägaregatan - Östermalmsgatan som berörs. Detta på grund av pågående ledningsarbete. Skyltar finns på plats.

Kartbild över område som berörs av parkeringsförbud Trädgårdsgatan

När: 25 juli 2020 - 31 december 2020
Ansvarig: Tekniska Verken
Kontakt: Ledningsägare Tekniska Verken, telefon: 013-20 80 00
Mer information: Se Tekniska Verkens webbplats för mer information.länk till annan webbplats

Från den 10 augusti och tills dess att ledningsarbeten är färdigt är det parkeringsförbud på delar av Jägaregatan i Katrineholm. Det är gatans västra och östra sida mellan Trädgårdsgatan - Fredsgatan som berörs. Detta på grund av pågående ledningsarbete. Skyltar finns på plats.

Ansvarig: Tekniska Verken
Kontakt: Ledningsägare Tekniska Verken, telefon: 013-20 80 00
Mer information: Se Tekniska Verkens webbplats för mer information.länk till annan webbplats

Karta över parkeringsförbud Jägaregatan 10 augusti - 29 augusti.

Nu förbättrar vi trafikmiljön på Läroverksgatan genom att:

  • bygga en cykelbana längs Läroverksgatan genom att göra gångbanan bredare,
  • bygga en cykelöverfart på cykelstråket längs Linnévägen (över Läroverksgatan),
  • binda ihop cykelstråket längs Drottninggatan med Järvenskolan genom ett
    bredare övergångsställe och en cykelöverfart,
  • och bygga om och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Läroverksgatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken leds om via Kungsgatan då Läroverksgatan kommer att vara avstängd fram till sista augusti. Därefter kan tidvis viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

När: Arbetet startar vecka 32 och beräknas vara klart under hösten 2020.
Kontaktperson:
projektledare Hans Gahn, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-572 17.

Från den 29 juli fram till hösten 2020 är det parkeringsförbud på delar av Kungsgatan i Katrineholm. Det är sträckningen mellan Linnévägen och Oppundavägen som berörs. Parkeringsförbudet beror på det vägarbete som görs på Läroverksgatan.

När: Parkeringsförbudet införs 29 juli och gäller så länge byggarbetet pågår.
Ansvarig: Katrineholms kommun
Kontakt: Projektledare Hans Gahn, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-572 17 eller avdelning infrastruktur, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-570 00.

karta över parkeringsförbud kungsgatan sommar 2020

Under sommaren bygger vi nya busshållplatser och trafiksäkerhetsåtgärder för gång- och cykeltrafikanter på delar av Ringvägen i Katrineholm. Vi skapar en trygg miljö med en ny gång- och cykelöverfart och en ny gångväg till den ena busshållplatsen.

Så här påverkas trafiken

Trafiken leds om via Skirtorpsvägen då delar av Ringvägen kommer att vara helt avstängd. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

När: Vägarbetet startar vecka 33 (10 augusti) och beräknas pågå i sex veckor.
Kontaktperson: Arbetsingenjör Erland Fröjd, service- och teknikförvaltningen eller enheten gata och anläggning. Telefon: 0150-570 00.

Karta över del av ringvägen som blir avstängd. 

Från den 10 augusti fram till hösten 2020 är det parkeringsförbud på Skirtorpsvägen i Katrineholm. Parkeringsförbudet beror på vägarbete som görs på Ringvägen.

När: Parkeringsförbudet införs 10 augusti och gäller så länge byggarbetet pågår.
Ansvarig: Katrineholms kommun
Kontakt: Erland Fröjd, arbetsingenjör service- och teknikförvaltningen eller enheten gata och anläggning. Telefon: 0150-570 00.

karta över parkeringsförbud skirtorpsvägen

Nu förbättrar vi trafikmiljön på Sveavägen vid Johannes Stenbergs plan genom att:

  • bygga farthinder i form av busskuddar vid hållplatsen på Sveavägen,
  • bygga nytt övergångsställe och cykelpassage över Sveavägen,
  • och bygga en upphöjd gång- och cykelbana över Johannes stenbergs plan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

När: Arbetet startar vecka 37 och beräknas vara klart under hösten 2020.
Kontaktperson:
projektledare Hans Gahn, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-572 17.

Nu fortsätter vi omvandlingen av Vasavägen. Vi skapar en trygg miljö med en ny
cirkulationsplats i korsningen Fabriksgatan/Vasavägen, smalnar av från fyra till två
körfält, bygger cykelöverfarter, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

När: byggarbetet startade under mars 2020 och beräknas vara färdigt under vintern 2020.
Kontaktperson:
Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.
Mer information: läs mer om omvandling av genomfarten till stråk.

Det är mycket tung trafik runt Kullbergska sjukhuset. Anledningen är det pågående bygget av den nya vårdbyggnaden vid Kullbergska sjukhuset. Framkomligheten är inte påverkad men var uppmärksam när du är ute i trafiken.

Mer information och kontakt
Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbplatslänk till annan webbplats

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till kontaktcenter på Djulögatan 29länk till annan webbplats i Katrineholm.