/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Nu ska vi genomföra asfalteringsarbete på Prinsgatan för att förbättra gatan.

Så här påverkas trafiken

På grund av vägarbete kommer Prinsgatan mellan Linnévägen och Tegnérvägen i Katrineholm vara avstängd 15 april till 13 maj.

Trafiken kommer att ledas om med infart från Kungsgatan under tiden arbetet pågår.

Parkeringsförbud gäller på Prinsgatan under perioden. Parkeringsförbud gäller även Tegnérvägen mellan Prinsgatan och Kungsgatan.

När: 15 april till 13 maj.
Kontaktperson: Projektledare Andreas Larsson, service- och teknikförvaltningen. Telefon: 0150-571 52.

Nu fortsätter vi utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar Vasavägen (sträckan Fredsgatan-Linnévägen) till en trygg och lustfylld lågfartsgata. Vi skapar en säker miljö med två nya gångfartsområden, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.

Så här påverkas trafiken

Med start den 22 april stänger vi av del av Vasavägen (sträckan Fredsgatan – Linnévägen) för biltrafik i båda körriktningarna. Avstängningen gäller under tre veckor. Omledning av trafiken sker via Linnévägen > Jungfrugatan > Fredsgatan för norrgående trafik och Fredsgatan > Jungfrugatan > Linnévägen för södergående trafik.

När: 22 april till 13 maj.
Var: del av Vasavägen (sträckan Fredsgatan – Linnévägen).
Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.
Mer information: läs mer om omvandling av genomfarten till stråk.


Trafikomledning Vasavägen

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nu förvandlar vi Drottninggatans södra del till ett tryggt gångfartsområde som ger utrymme för alla, inklusive bil- och cykelparkeringar.

Så här påverkas trafiken

Under byggnationen kommer en del av Drottninggatan att vara avstängd för biltrafik i båda körriktningarna. Kartan visar vilken sträcka som är avstängd. Genomfartstrafik på Drottninggatan följer tillfällig orange vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.
 

Karta som visar vilken sträcka som är avstängd på Drottninggatan

Karta som visar vilken sträcka som är avstängd på Drottninggatan


När:
ombyggnationen beräknas vara färdig under sommaren 2019.
Ansvarig/entreprenör: Tranab Markbyggnad AB.
Mer information: Håkan Stenström, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150- 577 31.

Nu förbättrar vi busshållplatsen på Floragatan och gör det lättare för dig att komma på och av bussen. Under ombyggnationen kommer en del av Floragatan att vara avstängd i en körriktning och bilister kan därför inte mötas på den aktuella sträckan. Tidvis kan alltså viss störning ske i trafiken då du som bilist måste vänta på mötande trafik.

När: ombyggnationen fortsätter under våren 2019 och beräknas vara färdigt till 3 maj 2019.
Mer information: Jonas Akander, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150-571 26.

I kvarteret Havsörnen i östra Katrineholm pågår förberedelser inför byggnation av
58 nya bostäder. Just nu bygger vi gator och VA-ledningar (för vatten och avlopp). I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Ringvägen och Malinbodavägen.

När: byggarbetet pågår till och med sommaren 2019.
Byggherre: Katrineholms kommun.
Mer information:
projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare