/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan större påverkan på framkomligheten finns inte med.
Sidan uppdaterades 17 maj.

Sandupptagning

Just nu pågår städning av våra gator och gång- och cykelvägar - det får inte vara för torrt eller blött. Arbetet tar cirka tio veckor och vi planerar att vara klara senast 31 maj. Vi börjar alltid med prioriterade gång- och cykelvägar och centrum först. Kransorterna kör vi samtidigt som vi städar i Katrineholm.

Hjälp oss! Du som är fastighetsägare kan påverka att arbetet går fortare. Sopa upp och ta bort sanden från gångbanan utanför ditt hus innan vi sopar gatorna.

Priorteringsordning 2024:

  • Gång- och cykelvägar
  • Centrum med genomfarten
  • Väster
  • Söder, Äsköping, Äs vägskäl, Bie, Strängstorp
  • Öster, Strångsjö, Forssjö, Björkvik
  • Norr, Valla, Sköldinge, Flodafors

Bondegatan - ny belysning

Nu ökar vi tryggheten genom att förbättra belysningen på gång- och cykelvägen på Bondegatan.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas starta under hösten 2023 och kommer vara helt klart under våren 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Dalvägen - ny gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg så du kan ta dig säkrare och tryggare till exempelvis Värmbols IP. Vi kommer också skapa trafiksäkra passager över Värmbolsvägen och mellan de olika fotbollsplanerna, projektet innebär även ny belysning.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer inte att påverkas i så stor omfattning men viss störning kan ske. Framförallt kommer påverkan då vara vid trafiksäkerhetsförbättringar på Värmbolsvägen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell skyltning på platsen.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under våren 2024.
Kontakt: Markus Mellstrand, projektledare infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Djulögatan - fjärrvärmeunderhåll

Från 27 maj till den 27 juni 2024 kommer Tekniska Verken att utföra underhållsarbete för fjärrvärmen i centrala Katrineholm. Gator som påverkas av arbetet är Djulögatan, Vasavägen och Malmgatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken på Djulögatan mellan Vasavägen och Malmgatan kommer att vara avstängd under arbetets gång. Följ aktuell vägvisning och omledning av trafik. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuell skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart 27 juni 2024.
Kontakt: Martin Westöö, kontaktperson Tekniska Verken
Telefon: 013-20 80 00 (växel), vardagar klockan 8-16.

Kerstinbodagatan - byte av vattenledningar

Från mitten på mars och fram till september 2024 kommer Skanska på uppdrag av Sörmland Vatten att byta ut vattenledningar längs med Kerstinbodagatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att påverkas då omledning av trafiken sker. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuell skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under september 2024.
Kontakt: Niklas Bergman, projektledare Sörmland Vatten
Telefon: 0150-800 100 (växel), vardagar klockan 8-16

Läs mer om arbetet på Sörmland Vattens hemsida. Länk till annan webbplats.

Gärdesgatan - grävarbete

Från 1 maj till den 1 november 2024 kommer Skanska på uppdrag av Sörmland Vatten att utföra grävarbeten på Gärdesgatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att kunna passera arbetet, däremot kommer Gärdesgatan att vara avstängd för genomfart. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuella skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart 1 november 2024.
Kontakt: Lina Ljungqvist, Sörmland Vatten
Telefon: 0150-800 100 (växel), vardagar klockan 8-16

Läs mer om arbetet på Sörmland Vattens hemsida. Länk till annan webbplats.

Julita skolvägen - elnätsarbete

Från 20 maj till den 31 oktober 2024 kommer Tekniska Verken att förstärka elnätet i Julita. Gator som berörs är Skolvägen, Ringvägen och Hemgårdsvägen.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att kunna passera arbetet. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuell skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart 31 oktober 2024.
Kontakt: Christoffer Lindén, kontaktperson Tekniska Verken
Telefon: 013-20 80 00 (växel), vardagar klockan 8-16.

Norrköpingsvägen, ny gång- och cykelbana

Nu ökar vi tryggheten och trafiksäkerheten genom att bygga en gång- och cykelbana för dig som vill gå eller cykla mellan Djulö och Talltullen längs med Norrköpingsvägen. Vi sänker också hastigheten från 80 km/h till 60 km/h.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning eller trafikvakters hänvisning på plats. Kom ihåg att visa hänsyn till personalen som arbetar på plats och passera alltid arbeten försiktigt.

Gående och cyklister som rör sig mellan Talltullen och Djulö hänvisas till Djulö allé då det inte finns någon befintlig gång- och cykelväg längs med Norrköpingsvägen idag.

Tidplan

Arbetet startar i november 2023 och kommer vara helt klart under våren 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Tegnérvägen - förändring av trafikmiljön

Fram till sommaren kommer vi att förändra trafikmiljön på en del av Tegnérvägen som angränsar till Prinsgatan. Ny belysning är på gång och gångtrafikanter ska få större utrymme i trafiken.

Så här påverkas trafiken

Trafiken och gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under arbetets gång men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuella skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2024.
Kontakt: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Katrineholms kommun
Telefon: 0150-570 00 (växel), vardagar klockan 8-16

Vasavägen - förbättrad trafiksäkerhet

Nu ökar vi trafiksäkerheten på Vasavägen i korsningen med Prins Bertils gata.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Vingåkersvägen & närliggande gator

Tekniska Verken genomför elarbeten som kräver grävning på flera gator från slutet av mars till mitten av juni. Arbetet är ett förbättringsarbete för elnätet.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning och vid behov aktuell omledning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följande gator påverkas: Vingåkersvägen, Mejerigatan ,Torggatan, Kerstinbodagatan, Bjurstorpsgatan och Mogetorpsgatan.

Tidplan

Arbetet beräknas vara färdigt under mitten av juni 2024.

Mer information och kontakt

Johan Kuhlin, projektledare på Tekniska Verken, telefon: 0150-57904.

Österleden - omledning via tillfällig väg

Under maj - september 2024 ska en ny ledningskulvert byggas under Österleden och österut. Trafiken på Österleden behöver ledas om och det blir genom en provisorisk väg som byggs på västra sidan om Österleden vid Terminalgatan.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Däremot kommer trafiken att ledas om via en tillfällig väg som byggs på västra sidan om Österleden vid Terminalgatan. Omledningen innebär viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning och hänvisning från personal på plats. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas starta under maj 2024 och kommer pågå fram till september 2024.

Mer information och kontakt

Entreprenör: Bygg & schakt, telefon: 0708 303 444.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.