/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Bokvägen - Stenbrottsvägen - mindre rondell

I korsningen Bokvägen-Stenbrottsvägen kommer vi under december månad att göra en mindre rondell. Rondellen (även kallad lins) består av smågatsen och kommer göra trafiksituationen i området säkrare. Anledningen är att det är en viktig skolväg och därför ser vi att det är prioriterat att göra trafiksituationen säkrare.

Så här påverkas trafiken

Följ tillfällig skyltning för att ta dig förbi arbetsplatsen på ett säkert sätt. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan: arbetet slutförs under januari månad.
Kontakt: Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Drottninggatan och Tegnérvägen - nya brunnar

I korsningen Drottninggatan-Tegnérvägen kommer vi under månadsskiftet januari-februari att sätta dit nya dagbrunnar i gatan. Anledningen är att minska risken för översvämningar i området.

Så här påverkas trafiken

Följ tillfällig skyltning för att ta dig förbi arbetsplatsen på ett säkert sätt. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan: arbetet slutförs månadsskiftet januari-februari.
Kontakt: Andreas Larsson och Johan Larsson, projektledare på service- och teknikförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kyrkogårdsvägen - ny gång- och cykelväg

På norra delen av Kyrkogårdsvägen kommer vi att anlägga en gång- och cykelväg i grus under december månad.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer inte att påverkas i så stor omfattning men viss störning kan ske. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan: arbetet beräknas pågå under våren 2023.
Kontakt: Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Lövåsenområdet - sprängningar

Vi fortsätter att genomföra sprängningar på Lövåsen-området i Katrineholm. I första etappen 2023 kommer grusvägen från RV 55/57 in till Siggetorparstugan att stängas av periodvis under 5-10 minuter av trafikvakter under sprängningen.

Så här påverkas trafiken

Sprängningarna startar 9 januari och kommer att pågå till 30 juni, det blir upp till 3 avstängningar per dag som pågår i cirka 5-10 minuter. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning. Trafikanter får vänta tills vägen öppnas igen, efter cirka 10 minuter.

Sprängningarna kan medföra buller i området, men innebär inga risker för byggnader eller personer som rör sig i närheten. Boende i närheten kommer heller inte att påverkas av sprängningsarbetet.

Tidplan: 9 januari - 30 juni
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Trädgårdsgatan - ny belysning

Nu ökar vi tryggheten genom att förbättra belysningen på gång- och cykelvägen på Trädgårdsgatan. Arbetet pausas under vintern och startar igen våren 2023.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet startar igen våren 2023 och är klart under senare delen av 2023.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Vasavägen - förbättrad trafiksäkerhet

Nu ökar vi trafiksäkerheten på södra delen av Vasavägen (i närheten av Svartbäcksvägen).

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2023.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.