/
/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Nu förbättrar vi trafikmiljön på Läroverksgatan genom att:

  • bygga en cykelbana längs Läroverksgatan genom att göra gångbanan bredare,
  • bygga en cykelöverfart på cykelstråket längs Linnévägen (över Läroverksgatan),
  • binda ihop cykelstråket längs Drottninggatan med Järvenskolan genom ett
    bredare övergångsställe och en cykelöverfart,
  • och bygga om och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Läroverksgatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

När: arbetet startar under vecka 26 och beräknas vara klart till hösten 2020.
Kontaktperson:
projektledare Hans Gahn, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-572 17.

Nu förbättrar vi trafikmiljön på Sveavägen vid Johannes Stenbergs plan genom att:

  • bygga farthinder i form av busskuddar vid hållplatsen på Sveavägen,
  • bygga nytt övergångsställe och cykelpassage över Sveavägen,
  • och bygga en upphöjd gång- och cykelbana över Johannes stenbergs plan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

När: arbetet startar vecka 24 och beräknas vara klart under sommaren 2020.
Kontaktperson:
projektledare Hans Gahn, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-572 17.

Nu fortsätter vi omvandlingen av Vasavägen. Vi skapar en trygg miljö med en ny
cirkulationsplats i korsningen Fabriksgatan/Vasavägen, smalnar av från fyra till två
körfält, bygger cykelöverfarter, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

När: byggarbetet startade under mars 2020 och beräknas vara färdigt under vintern 2020.
Kontaktperson:
Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.
Mer information: läs mer om omvandling av genomfarten till stråk.

Det är mycket tung trafik runt Kullbergska sjukhuset. Anledningen är det pågående bygget av den nya vårdbyggnaden vid Kullbergska sjukhuset. Framkomligheten är inte påverkad men var uppmärksam när du är ute i trafiken.

Mer information och kontakt
Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbplatslänk till annan webbplats

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till kontaktcenter på Djulögatan 29länk till annan webbplats i Katrineholm.