/

Barn- & elevhälsan

Barn- och elevhälsan finns både inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan men är organiserad på olika sätt. Syftet är att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på elever som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktuppgifter

E-post: elevstod@katrineholm.se
Telefon: 0150–569 05
Besök: Drottninggatan 10C
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Drottninggatan 10C, 641 30 Katrineholm

Förskola och grundskola

Inom för- och grundskolan samlas kompetensen inom enheten Barn- och elevhälsan. Här arbetar:

 • Skolläkare
 • Skolsköterskor
 • Skolpsykologer
 • Skolkuratorer
 • Specialpedagoger
 • Tal- och språkpedagoger
 • IKT–pedagog
 • Hörselpedagog
 • Socialpedagog
 • Logoped
 • Kontaktperson för elever med synnedsättning/blindhet

Gymnasieskola

Barn- och elevhälsan inom gymnasieskolan består av kuratorer, skolsköterskor, läkare samt psykolog. För gymnasiet finns elevhälsan på varje enskild skola. Elevhälsan arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar. Den består av:

 • Skolkuratorer
 • Skolsköterskor
 • Skolläkare
 • Specialpedagoger
 • Studievägledare

Eleverna i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan ska få tillfälle att genomgå minst en allmän hälsokontroll under sin studietid.

Kontaktuppgifter till personal på Barn- & elevhälsan

Enhetschef

Helena Ohlsson
Telefon: 0150–578 18
Mejl: helena.ohlsson@katrineholm.se

Biträdande enhetschef

Ulrica Gredfors Andersson
Telefon: 070-333 81 23
Mejl: ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se

Administratör

Doris Juan
Telefon: 0150–569 05
Mejl: doris.juan@katrineholm.se

Bie skola

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Björkviks skola

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-574 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Forssjö skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Julita skola

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-574 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Järvenskolan och Järvenskolan City (fd Resursskolan)

Monica Andersson
Telefon: 0150-573 08
Mejl: monica.andersson@katrineholm.se

Anette Lidman-Thelin
Telefon: 0150-574 15
Mejl: anette.lidman-thelin@katrineholm.se

Nyhemskolan

Evelina Björkholm
Telefon: 0150-573 25
Mejl: evelina.bjorkholm@katrineholm.se 

Sandbäcksskolan

Sanela Uzicanin
Telefon: 0150-573 69
Mejl: sanela.uzicanin@katrineholm.se

Skogsborgskolan

Petra Fagerlund
Telefon: 0150-573 49
Mejl: petra.fagerlund@katrineholm.se

Sköldinge skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Strångsjö skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Valla skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Västra skolan

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Östra skolan

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-574 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Katrineholms Tekniska College (KTC)

Marita Lindfors
Telefon: 0150-574 69
Mejl: marita.lindfors@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet

Maria Major
Telefon: 0150-574 42
Mejl: maria.major@katrineholm.se

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Duveholms gymnasiesärskola

Maria Major
Telefon: 0150-574 42
Mejl: maria.major@katrineholm.se

Lindengymnasiet och Duveholmsgymnasiet 3 (fd Resursskolan)

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Bie skola

Sofia Martinsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Björkviks skola

Isabella Karlsson
Telefon: 0150-573 23
Mejl: isabella.karlsson@katrineholm.se

Bryggan

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Forssjö skola

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Julita skola

Sofia Martinsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Järvenskolan

Sofia Martinsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Lotta Wessberg
Telefon: 072-244 87 62
Mejl: charlotta.wessberg@katrineholm.se

Nyhemskolan

Isabella Karlsson
Telefon: 0150-573 23
Mejl: isabella.karlsson@katrineholm.se

Järven City och Duveholmsgymnasiet 3

Sofia Martinsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Marie Tomason
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: marie.tomason@katrineholm.se

Sandbäcksskolan

Kerstin Andersson
Telefon: 070-231 61 19
Mejl: kerstin.andersson3@katrineholm.se

Skogsborgskolan

Anna Pontén
Telefon: 0150-48 88 15
Mejl: anna.ponten@katrineholm.se

Sköldinge skola

Isabell Söderlund
Telefon: 48 82 09
Mejl: isabell.soderlund@katrineholm.se

Strångsjö skola

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Valla skola

Isabell Söderlund
Telefon: 48 82 09
Mejl: isabell.soderlund@katrineholm.se

Västra skolan

Isabell Söderlund
Telefon: 48 82 09
Mejl: isabell.soderlund@katrineholm.se

Östra skolan

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Skolpsykologer

Helena Andersson
Telefon: 070-560 43 67
Mejl: helena.andersson@katrineholm.se

Sofie Fredin
Telefon: 070-716 58 02
Mejl: sofie.fredin@katrineholm.se

Viktoria Thulin
Telefon: 070-570 09 73
Mejl: viktoria.thulin@katrineholm.se

Skolpsykolog PLA

Frida Rondin
Telefon: 0150-48 82 07
Mejl: frida.rondin@katrineholm.se

Specialpedagoger

Ulrica Gredfors-Andersson
Telefon: 070-333 81 23
Mejl: ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se

Gunilla Lundkvist
Telefon: 0150-570 81
Mejl: gunilla.lundkvist@katrineholm.se 

Annelie Rinaldo
Telefon: 0150-568 50
Mejl: annelie.rinaldo@katrineholm.se 

Carina Svensson
Telefon: 0150-573 65
Mejl: carina.svensson@katrineholm.se 

Pernilla Holmgren
Telefon: 070-765 25 15
Mejl: pernilla.holmgren@katrineholm.se 

Christina Assermark
Telefon: 0150-575 34
Mejl: christina.assermark@katrineholm.se

Louice Lind
Telefon: 0150-568 56
Mejl: louice.lind@katrineholm.se

Socialpedagoger

Camilla Knutsson
Telefon: 070-570 86 82
Mejl: camilla.knutsson@katrineholm.se

Joakim Smedberg
Telefon: 070-462 90 39
Mejl: joakim.smedberg@katrineholm.se

Hörsel- och talpedagog

Katarina Runeson
Telefon: 0150-573 65
Mejl: katarina.runeson@katrineholm.se

Logoped

Isabelle Edling
Telefon: 0150-577 30
Mejl: isabelle.edling@katrineholm.se

Klagomålshantering

Eventuella klagomål kring vår verksamhet lämnas in via vår e-tjänst eller på en blankett. Mer information om detta hittar du här.

Barn- och elevhälsan är HBTQ-certifierad

Detta innebär bland annat att Elevhälsan ska arbeta för att de vi möter ska känna sig inkluderade, att personalen vid Elevhälsan har ett gott bemötande och att Elevhälsan upplevs som välkomnande och trygg för alla!

Elevhälsoplan

Den övergripande elevhälsoplanen beskriver det samlade elevhälsoarbetet för verksamheterna inom bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Den ska ge vägledning i elevhälsoarbetet på både övergripande och lokal nivå i kommunen och ska vara ett levande dokument i alla verksamheter.

Elevhälsoplanen Pdf, 330.8 kB, öppnas i nytt fönster.