/

Barn- & elevhälsan

Barn- och elevhälsan finns både inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och är organiserad på olika sätt. Syftet är att i samarbete främja elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på elever som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktuppgifter

E-post: elevstod@katrineholm.se
Telefon: 0150–569 05
Besök: Drottninggatan 10C, Katrineholm
länk till annan webbplats
Postadress: Drottninggatan 10C, 641 30 Katrineholm

Förskola och grundskola

Inom för- och grundskolan samlas kompetensen inom enheten Barn- och elevhälsan. Här arbetar:

 • Skolläkare
 • Skolsköterskor
 • Skolpsykologer
 • Skolkuratorer
 • Specialpedagoger
 • Tal- och språkpedagoger
 • IKT–pedagog
 • Hörselpedagog
 • Socialpedagog
 • Kontaktperson för elever med synnedsättning/blindhet
 • Ungdomsrådgivare

Gymnasieskola

Barn- och elevhälsan inom gymnasieskolan består av kuratorer, skolsköterskor, läkare samt psykolog. För gymnasiet finns elevhälsan på varje enskild skola. Elevhälsan arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar. Den består av:

 • Skolkuratorer
 • Skolsköterskor
 • Skolläkare
 • Specialpedagoger
 • Studievägledare

Eleverna i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan ska få tillfälle att genomgå minst en allmän hälsokontroll under sin studietid.

Kontaktuppgifter personal

Administratör

Doris Juan
Telefon: 0150–569 05
Mejl: doris.juan@katrineholm.se

Bie skola

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 08 eller 070-366 53 50
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Björkviks skola

Anette Lidman-Thelin
Telefon: 0150-574 15 eller 070-608 14 61
Mejl: anette.lidman-thelin@katrineholm.se

Forssjö skola

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51 eller 072-577 51 12
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

Monica Andersson
Telefon: 0150-573 49 eller 070-585 91 29
Mejl: monica.andersson@katrineholm.se

Julita skola

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-573 89 eller 070-376 58 46
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Järvenskola Södra

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 08 eller 070-366 53 50
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Järvenskolan Tallås

Anette Lidman-Thelin
Telefon: 0150-574 15 eller 070-608 14 61
Mejl: anette.lidman-thelin@katrineholm.se

Nyhemskolan

Evelina Käll
Telefon: 0150-573 25 eller 072-244 88 52
Mejl: evelina.kall@katrineholm.se 

Resursskolan

Grundskolan:

Anette Lidman-Thelin
Telefon: 070-608 14 61
Mejl:

Gymnasiet:
Maria Major Kjartansson
Telefon: 073-055 75 58
Mejl: 

Sandbäcksskolan

Sanela Uzicanin
Telefon: 0150-573 69 eller 076-945 22 97
Mejl: sanela.uzicanin@katrineholm.se

Skogsborgskolan

Monica Andersson
Telefon: 0150-573 49 eller 070-585 91 29
Mejl: monica.andersson@katrineholm.se

Sköldinge skola

Karin Nilsson
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: karin.nilsson@katrineholm.se

Strångsjö skola

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51 eller 072-577 51 12
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Valla skola

Karin Nilsson
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: karin.nilsson@katrineholm.se

Västra skola

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-573 89 eller 070-376 58 46
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Östra skola

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-573 89 eller 070-376 58 46
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Katrineholsm Tekniska College (KTC)

Marit Lindfors
Telefon: 0150-574 69 eller 072-580 48 85
Mejl: marita.lindfors@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet och Duveholmsg gymnasiesärskola

Maria Major Kjartansson
Telefon: 0150-584 42 eller 073-055 77 78
Mejl: maria.majorkjartansson@katrineholm.se

Lindengymnasiet

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51 eller 072-577 51 12
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Ulrica Gredfors-Andersson
Telefon: 0150-569 56 eller 070-333 81 23
Mejl: ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se

Gunilla Lundkvist
Telefon: 0150-570 81 eller 072-714 31 42
Mejl: gunilla.lundkvist@katrineholm.se 

Annelie Rinaldo
Telefon: 0150-568 50 eller 070-366 65 59
Mejl: annelie.rinaldo@katrineholm.se 

Pernilla Holmgren
Telefon: 070-765 25 15
Mejl: pernilla.holmgren@katrineholm.se 

Maria Sikström
Telefon: 070-272 82 75
Mejl: maria.sikstrom@katrineholm.se

Barn- och elevhälsan är HBTQ-certifierad

Detta innebär bland annat att Elevhälsan ska arbeta för att de vi möter ska känna sig inkluderade, att personalen vid Elevhälsan har ett gott bemötande och att Elevhälsan upplevs som välkomnande och trygg för alla!