/

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring som gäller för barn och elever inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, för personer i särskild verksamhet genom vård- och omsorgsförvaltningens samt socialförvaltningens försorg.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till Länsförsäkringar Södermanland, telefon 0155-48 40 00 eller per mejl till kosk@lfs.se. Vår olycksfallsförsäkring har försäkringsnummer 59414.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola, etc. ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Länsförsäkringar innan resan påbörjas.

Försäkringsbrev i olycksfallsförsäkringPDF

Vill du ha mer information?

Kontakta Peter Henriksson på telefonnummer 0150-570 01 eller skicka ett mejl till Peter.Henriksson3@katrineholm.se