/

Parker & trädgårdar

Kommunvapnets ros är en symbol för trädgårdsstaden Katrineholm. Vi har flera parker och lekplatser där det gröna kombineras med lek och konst. För oss är det viktigt att den biologiska mångfalden bevaras.

Stadsparken i centrala Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad

Vill du upptäcka vårt blomsterprogram?

Just nu planterar vi sommarens blomster för 2023. Vill du ta en blomsterpromenad i trädgårdsstaden och upptäcka vilka blommor du hittar i våra offentliga rabatter?

Så här har vår parkintendent Michael Antonsen sammanfattat årets blomsterprakt, tema "Himlens färger":

Himlens färger

Lyfter vi blicken mot skyn ser vi en dynamisk palett av färger som ständigt ändrar sig i form och mönster. I centrum står solen som en aldrig sinande kraft och sprider ut sin energi. Beroende på årets cykler så bjuder den oss ett färgsprakande och dramatiska skådespel. Allt ifrån orange/röda solnedgångar till sommarsolens blekgula sken från en blå himmel mot den skira grönskan. Man påverkas av och blommor och dess färger och de har också ett budskap.

  • Orange: symboliserar en känsla av glädje och spontanitet.
  • Gul: förmedlar energi och lekfullhet, förmer sig ljus och optimism.
  • Blått: signalerar trygghet och lugn.
  • Grönt: symboliserar livet och harmoni.
  • Rött: är starka känslor, kraft och energi.

Med detta som utgångspunkt så har jag i år försökt att skapa ett antal sommarblomsplanteringar som har kopplingar till sol, vind och himmel. Sammanlagt har vi över 100 stycken planteringar och urnor/krukor utsprida i Katrineholms kommun. I år har vi använt oss av 89 olika sorters blommor i våra planteringar och sammanlagt antal av cirka 25 000 växter.

Alla sommarblommor odlar vi själva i vårt växthus på Rosenholm här i Katrineholm
av vår växthuspersonal och planteras ut av vår parkpersonal. Ett stort tack till er för ett mycket bra arbete! Nu hoppas jag att ni själva ska upptäcka våra blomsterplanteringar och njuta av en härlig blomstersommar 2023 i Katrineholm.

Michael Antonsen, parkintendent

Skriv ut blomsterprogrammet

Observera att dokumentet tyvärr inte går att använda med ett uppläsningsprogram utan endast är gjort för utskrift. Blomsterprogram för utskrift. Pdf, 52.6 MB.

Naturkartan

I Katrineholms naturkarta Länk till annan webbplats. hittar du lekparker, vandringsleder, badplatser, naturreservat och andra spännande och vackra platser i Katrineholms kommun. 

Arboretet ligger i den östra stadsdelen av Katrineholm. Namnet arboretum betyder "trädsamling" och härstammar från det latinska ordet "arbor" som betyder träd.

Här kan du hitta många ovanliga träd. Det finns närmare 100 olika arter och flertalet olika släkten som i stor utsträckning är samlade i grupper. Till exempel finns ett 15-tal arter av björk, tulpanträd, kinesisk sekvoja och pimpernöt, snödroppsträd, äkta kastanj och flera olika sorters magnolior.

En parkbänk i en grönskande vy i arboretum.

I mitten av 1800-talet var Bie en känd kurort. Här erbjöds karbad, ångbad i skåp, halvbad och gyttjebad. Den götiska källan och den kinesiska källan finns kvar än idag.

I den gamla parken finns två renoverade Paviljonger och vackra promenadvägar.

 

Bie Brunnspark. Foto: Hanna Maxstad

Broderiträdgården är den del av Stadsparken där den berömda tapetgruppen finns. Den har blivit känd och uppskattad, inte bara av kommunens invånare, utan även av turister och fackfolk från övriga landet.

Tapetgruppen planteras årligen med cirka 5 000 växter efter mönster från den tid då barockens trädgårdskonst flödade vid stora europeiska slott och herresäten.

Planteringen är cirkelformad med en total yta om cirka 32 kvadratmeter och med en diameter om 6,4 meter. Den är upphöjd i mitten till cirka en meter över markytan. Ritningen görs först i skala 1:20 utifrån vilken en "tårtbit" på 1/8-dels sektion av det symmetriska mönstret ritas på ett stort papper i skala 1:1 som bildar en schablon.

Tapetgruppen föddes 1977 och har aldrig haft samma mönster mer än en gång.

 

Broderiträdgården. Foto: Daniel Hjalmarsson

Fjärilsparken är en mindre park som du hittar i närheten av servicehuset Igelkotten i Katrineholm. Här har vi medvetet planterat växter som lockar till sig fjärilar. Till exempel finns här fjärilsbuske, kärleksört, lavendel och hassel. Den allra mest oumbärliga växten är dock brännässlan, där många fjärilar lägger sina ägg!

Parken anlades redan år 1888 och ligger i anslutning till järnvägsstationen och är en så kallad finpark, i norra stadsdelen. Här finns pilträd, planteringar och en fontän. Bland konstverken ses bland annat en porträttbyst av August Kullberg som var en av stadens tidiga näringslivsutvecklare och räknas som en av Katrineholms grundare.

Springkällan invigdes i augusti år 2000 under högtidliga former. Parken fick namnet Springkällan efter titeln på en av Kerstin Ekmans böcker i Katrineholmssviten "Kvinnorna och staden"; Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och en Stad i ljus. Parken har många funktioner, den viktigaste är att vara en blommande oas och mötesplats i centrum av staden. Växtmaterialet består av ett flertal sorters perenner, häckar av liguster och idegran samt träd som gullregn och kärrek.

I centrala Katrineholm hittar du Stadsparken som byggdes i slutet av 1940-talet. Det är också här som den berömda broderiträdgården finns.

Friluftsscenen alldeles intill uteserveringen används flitigt under sommarhalvåret och parken har blivit en omtyckt mötesplats. Här hittar du massor av vackra växter men även en lekpark för de små, en aktivitetspark (utegym) och en beachvolleyplan.

I månadsskiftet maj-juni drar rododendron- och azaleaplanteringarna till sig speciellt intresse med sin färgexplosion av blommor. Under sommarmånaderna flödar de ettåriga och fleråriga växternas färger i olika arrangemang. I parken finns även flera olika konstverk; Morgon, Fölet, Fru Krokodil, Kreaturstorg, Fall till fall, Helena och Galago.

Stadsparken i centrala Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad

Sveaparken, alldeles intill Kullbergska sjukhuset, är en populär park och då inte minst bland barnen. Här finns nämligen Katrineholms största lekpark.

Lekparken har blivit stadens mötesplats med planteringar, lekupplevelser som vatten- och klätterlek, förbättrad belysning och mycket mer. Det ger dig nya lekupplevelser och en trygg och fin miljö.

I kommunens egna växthus odlas alla utplanteringsväxter, runt 50 000 plantor, till kommunens parkanläggningar.

Vi odlar blommor till Broderiträdgården invid stadshuset Gröna kulle, Stadsparken, kommunens övriga parker och de olika speciella blomsterarrangemang som finns utställda på stadens gator.

I växthuset förvaras också många av de speciella växter som hör till tapetgruppen i Broderiträdgården under vintern.

Inom växthusområdet finns en träd- och buskbank, vilket innebär att små träd och buskar köps in och sätts på tillväxt för att så småningom planteras ut i parkerna.

Växthuset har produktion året om, från penséer på våren till julstjärnor på vintern.

Julstjärnor som odlas i kommunens växthus Rosenholm. Foto: Josefin Lundin.

Julstjärnor som odlas i kommunens växthus i Rosenholm. Foto: Josefin Lundin

Floraparken

Floraparken ligger i östra Katrineholm. Parken ligger mellan Floragatan och Pilgatan och består av en gräsmatta, blandade träd och buskar samt en lekpark med slänggunga, sandlåda och ett lekhus med rutschkana.

Götaparken

Götaparken ligger i södra Katrineholm. Parken har gräsytor, lekpark och bollplan.

Kullbergsparken

Kullbergsparken ligger i östra Katrineholm och består av en gräsmatta och flera storvuxna träd, exempelvis två större granar. Parken saknar idag sittmöjligheter och har få lekmöjligheter.

Kyrkparken

Kyrkparken ligger i norra Katrineholm i anslutning till Katrineholms kyrka. Parken har klippta gräsmattor och uppvuxna träd.

Lövängen

Vid Lövängsgatan i Nävertorp ligger Lövängen som täcks av en klippt gräsmatta och har flera uppvuxna björkar.

Nolnäsparken

Nolnäsparken i centrala Katrineholm i direkt anslutning till kyrkogården och består av en gräsmatta och uppvuxna träd.

Nävertorpsparken

Hittar du vid Kerstinbodagatan i Nävertorp, den kopplar samman ett stort grönområde med Nävertorpskyrkan. I parken finns en lekpark och en vacker fontän.

Nävertorps torg

Vid torget i Nävertorp finns också en mindre park, även den utmed Kerstinbodagatan. Här finns trevliga sittytor och planteringar med blomsterlök som senare på året ersätts med våra egenhändigt odlade sommarblommor.

Sandbäcksparken

Sandbäcksparken ligger i östra Katrineholm vid lokstallarna. Parken består av buskage och uppvuxna löv och barrträd.

Sibeliusparken

Sibeliusparken ligger vid Sibeliusgatan i centrala Katrineholm och består av en gräsmatta, uppvuxna träd och ett mindre buskage med en sittbänk.

Skogsgläntan

Skogsgläntan ligger mitt i bostadsområdet Nävertorp i Katrineholm. Parken täcks av en gräsmatta och uppvuxna björkar.

Vattentornets naturpark

Vattentornets naturpark ligger i östra Katrineholm och består av uppvuxen blandskog med många stigar och promenad-och cykelstråk.

Guidade rundvandringar

Vill du veta mer om våra parker och vad som växer där? Vår trädgårdsarkitekt tar gärna med en grupp på en guidad rundtur i någon av våra parker i Katrineholm. Turen tar cirka en och en halv timme.

Rökförbud i Katrineholms parker

Tänk på att det är rökförbud i Katrineholms kommuns samtliga parker, detta gäller även lekparker.

Kontakt

Trädgårdsarkitekt

Håkan Stenström

Telefon: 0150-577 31

Besök: Trädgårdsgatan1, Katrineholm